logo

Okienko Liryczne

W „okienku lirycznym”, które będzie emitowane w radiu „Wilno” każdą sobotę, przedstawimy uwadze Państwa sylwetki współczesnych twórców poezji wileńskiej, zaprezentujemy ich twórczość. Usłyszycie Państwo relacje o twórczości autorów wileńskich jak też zagranicznych, w których twórczości Wilno i Wileńszczyzna zajmuje wiele miejsca.

100 Okienko z Józefem Szostakowskim, Henrykiem Mażulem, Wojciechem Piotrowiczem. 2019-12-21.

100 Okienko z Józefem Szostakowskim, Henrykiem Mażulem, Wojciechem Piotrowiczem. 2019-12-21.

100. audycja „Okienka Lirycznego” (2 odcinek) z udziałem wiodących przedstawicieli inteligencji twórczej, poetami wileńskimi, którym zawdzięczamy rozgłos życia polskiego środowiska literackiego Wileńszczyzny nie tylko w kraju, ale i daleko poza granicami Litwy.

Autorów wielu tomików oraz książek wydanych prozą, w których w języku ojczystym opiewana jest ziemia wileńska i jej dzieje.

Gośćmi 100-go „Okienka Lirycznego” są:

Józef Szostakowski – poeta i pisarz, dr nauk humanistycznych, autor wielu edycji książkowych, redaktor antologii „Susitikimai- Sustreczy- Spotkania” oraz antologii młodych twórców „W zakolu Wilii”, redaktor Kolumny Literackiej „Pegaz” w dodatku „Rota” Tygodnika Wileńszczyzny;

Henryk Mażul – poeta wileński, edytor tomu spuścizny tragicznie zmarłego poety wileńskiego Sławomira Worotyńskiego „Kontrasty i analogie”, znany dziennikarz i redaktor wielu edycji książkowych ukazujących się w języku polskim na Wileńszczyźnie, naczelny redaktor czasopisma „Magazyn Wileński”, były prezes Koła Literackiego przy „Czerwonym Sztandarze” – „Kurierze Wileńskim” ;

Wojciech Piotrowicz – poeta, prozaik i publicysta, tłumacz poezji litewskiej na język polski, autor wielu książek. Wojciech Piotrowicz jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Wileńskiego, wiele lat pracował dziennikarzem w prasie polskojęzycznej oraz w Polskiej Audycji Radia Litewskiego, uczestniczył w Zespole Artystycznym Pieśni i Tańca „Wilia”.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Józefem Szostakowskim II cz. 2019-11-16.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Józefem Szostakowskim II cz. 2019-11-16.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”. II część audycji, której gościem jest wileński poeta i pisarz, autor wielu wydań książkowych, w tym przewodnika literackiego „Wilno i okolice”, dr nauk humanistycznych, były wieloletni wykładowca na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, redaktor i założyciel strony literackiej „Pegaz” w dodatku „Tygodnika Wileńszczyzny” „Rota”, współorganizator „Kawiarenek Literackich” w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie – wilnian Józef Szostakowski, laureat wielu nagród, w tym Nagrody im. Księcia Giedymina – za innowacyjność, a za aktywną działalność jest nagrodzony – Kawalerskim Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Read more

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Józefem Szostakowskim. 2019-11-09.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Józefem Szostakowskim. 2019-11-09.

Radio Wilno. 92. edycja „Okienka Lirycznego”, której gościem jest wileński poeta i pisarz, autor wielu wydań książkowych, w tym przewodnika literackiego „Wilno i okolice”, dr nauk humanistycznych, były wieloletni wykładowca na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, redaktor i założyciel strony literackiej „Pegaz” w dodatku „Tygodnika Wileńszczyzny” „Rota”, współorganizator „Kawiarenek Literackich” w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie – wilnian Józef Szostakowski, laureat wielu nagród, w tym Nagrody im. Księcia Giedymina – za innowacyjność. Za aktywną działalność społeczną jest nagrodzony – Kawalerskim Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Read more