logo

Month: maj 2019

Janina Nowicka dla Radia Wilno o Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie

Janina Nowicka dla Radia Wilno o Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie

24 kwietnia społeczność Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie (rejon wileński) przeżywała podwójną uroczystość – poświęcenie szkolnego sztandaru oraz 100-lecie szkolnictwa w Pakienie.
 
Święto rozpoczęło się od ceremonii przekazania i poświęcenia szkolnego sztandaru. Widnieje na nim, na zielonym tle, patron szkoły – poeta, noblista Czesław Miłosz oraz jego słowa: „Co zdążysz zrobić, to zostanie…”. Nadany szkole sztandar poświęcił i całą społeczność szkolną pobłogosławił proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela w Ławaryszkach, ksiądz Paweł Palul.

O uroczystości, jak również i o samej szkole w audycji „Rozmowa Dnia” Radia Wilno mówiliśmy z dyrektor tej placówki panią Janiną Nowicką.

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Anna Adamowicz o śp. Anieli Mikielewicz. 2019-05-18.

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Anna Adamowicz o śp. Anieli Mikielewicz. 2019-05-18.

Radio Wilno. Audycja „Okienko Liryczne” tym razem proponuje uwadze Państwa twórczość poetki o patriotycznym nastawieniu. Zmarłej przed kilkoma laty twórczyni słowa kresowego – śp. Anieli Mikielewicz. Jej dorobek to wiersze, które okazyjnie bądź z serca przepełnionego miłością do mowy ojczystej rodziły się we wrażliwej duszy, urodzonej w szlacheckim zaścianku Hajdaniszki, należącego do parafii Jęczmieniszki w rej. wileńskim.

Wiersze Anieli Mikielewicz prezentuje – Anna Adamowicz – córka poetki – dobrze znana i zasłużona dla rozwoju kultury polskiej na Wileńszczyźnie oraz edukacji narodowej. Z zawodu jest pedagogiem z ogromnym stażem pracy. Anna Adamowicz także pisze wiersze.

PS. Swoją twórczość Anna Adamowicz zaprezentowała w zeszłorocznej edycji „Okienka Lirycznego”. W audycji była mowa także i o działalności Anny Adamowicz na niwie szkolnictwa i kultury ojczystej Wileńszczyzny.

Beata Pietkiewicz dla Radia Wilno o nowych wyzwaniach przed sobą

Beata Pietkiewicz dla Radia Wilno o nowych wyzwaniach przed sobą

Nieco ponad miesiąc temu – 12 kwietnia, nowo wybrani radni samorządu rejonu solecznickiego spotkali się na swoim pierwszym posiedzeniu. W 25-osobowej Radzie zdecydowaną większość – 19 deputowanych – stanowią politycy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.
 
Ślubowanie złożyło 24 radnych i mer Zdzisław Palewicz, który w marcowych bezpośrednich wyborach merów zwyciężył już w pierwszej turze, zdobywając rekordowe w kraju ponad 78 proc. głosów. Palewicz rozpoczął już swoją czwartą kadencję na stanowisku włodarza rejonu nad Solczą.

Podczas posiedzenia został wybrany nowy wicemer. Została nim Beata Pietkiewicz, która do tej pory pełniła funkcję zastępcy dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego. Panią Beatę telefonicznie gościliśmy dzisiaj w audycji „Rozmowa Dnia”.

Edward Trusewicz dla Radia Wilno o biało-czerwonym pochodzie

Edward Trusewicz dla Radia Wilno o biało-czerwonym pochodzie

4 maja, nieco ponad tydzień temu, ulicami Wilna przeszedł 10-tysięczny biało-czerwony pochód. Niezwykle podniosłe i wzruszające wydarzenie, którego – dla tych, kto to widział i dla tych, kto w tym brał udział – zapomnieć nie da się nigdy.
 
Świąteczny przemarsz był organizowany z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 30-lecia działalności Związku Polaków na Litwie. Akurat ZPL i był organizatorem tego ogólnopolskiego święta.

Właśnie audycja „Rozmowa Dnia” Radia Wilno gościła współorganizatora biało-czerwonego pochodu w Wilnie, wiceprzewodniczącego Związku Polaków na Litwie pana Edwarda Trusewicza. 

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Władysława Orszewska-Kursevičienė. 2019-05-11.

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Władysława Orszewska-Kursevičienė. 2019-05-11.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z udziałem Władysławy Orszewskiej-Kursevičienė, poetki, autorki kilku edycji książkowych: zbiorku „Ścieżka mego życia” oraz innych wydań, w tym napisanych prozą w i jęz. polskim, i litewskim. W swoich edycjach książkowych autorka przede wszystkim opisała dzieje miejscowości Daugirdiškės, do niedawna należącej do rejonu trockiego, a obecnie – w gestii samorządu elektreńskiego .

Chociaż urodzona jest w rejonie szyrwinckim, jednakże po ukończeniu Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego (Litewski Uniwertsytet Edukologiczny), została skierowana i podjęła pracę w szkole w Daugirdiškės. Odtąd tu pozostała „na dobre i na złe” zachowując w sercu i przelewając na papier emocje i fascynacje, wspomnienia i smutki, czyniąc to najczęściej w języku ojczystym.

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Tamara Justycka. II część. 2019-05-04.

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Tamara Justycka. II część. 2019-05-04.

Pani Tamara jest wilnianką, absolwentką wileńskiej szkoły średniej Nr 11 (obecnie – Liceum im. Adama Mickiewicza); oraz absolwentką Rosyjskiej Filologii na Uniwersytecie Wileńskim. Swoją karierę zawodową Pani Tamara rozpoczęła w polskim dzienniku – „Czerwony Sztandar”, następnie podjęła pracę w Centralnym Państwowym Archiwum Litwy i pracuje tam do dziś.

Od szeregu lat Pani Tamara współpracuje z kwartalnikiem „Znad Wilii”, gdzie zamieszcza swoje wiersze, opowiadania oraz artykuły. Uczestniczy w imprezach literackich, w toku których prezentuje swoją twórczość literacką. Bardzo lubi podróżować. Zachwyca ją także bliski kontakt z naturą, dlatego wiele czasu spędza na przyrodzie. Ma swoją oazę – ogródek – jak sama mówi – „nie bardzo warzywny”.

Zdaniem dociekliwej autorki „wiersze pojawiają się z cierpienia, z niedosytu czegoś…”. Autorka wielu publikacji ma przekonanie, że poetą się bywa…