logo

Month: listopad 2018

Józef Kwiatkowski dla Radia Wilno o 24. edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”

Józef Kwiatkowski dla Radia Wilno o 24. edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”

28 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się uroczyste podsumowanie 24. edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”, organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

W audycji „Rozmowa Dnia” gościliśmy prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” pana Józefa Kwiatkowskiego.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30.

„Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Ks. Włodzimierz Sołowiej i ks. Franciszek Jusiel dla Radia Wilno o konferencji „Nie narodził się żaden mąż taki jak Józef”

Ks. Włodzimierz Sołowiej i ks. Franciszek Jusiel dla Radia Wilno o konferencji „Nie narodził się żaden mąż taki jak Józef”

Wyższe Seminarium Duchowne świętego Józefa w Wilnie na 25-lecie swego reaktywowania organizuje międzynarodową konferencję naukową pod tytułem „Nie narodził się żaden mąż taki jak Józef”.

Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2018 roku od godz. 10 do godz. 14.00 w sali seminaryjnej przy ulicy Kalwaryjskiej 325 w Wilnie. Jak głosi nazwa konferencji, będzie przedstawiona postać świętego Józefa, opiekuna seminarium.

W audycji „Rozmowa Dnia” gościliśmy współorganizatorów konferencji – księdza, doktora nauk filozoficznych Włodzimierza Sołowieja i sekretarza seminarium duchownego świętego Józefa w Wilnie księdza Franciszka Jusiela.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30.

„Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Luba Nazarenko. 2018.11.24.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Luba Nazarenko. 2018.11.24.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”, ze sławną i dobrze znaną osobą nie tylko na Wileńszczyźnie, w całym kraju, ale też i poza granicami Litwy.
W „Okienku Lirycznym” – wilnianka – Luba Nazarenko – wspaniała wykonawczyni romansów oraz wielu innych utworów muzycznych, wiolonczelistka oraz gitarzystka, sławna chórmistrzyni, ponadto założycielka i kierowniczka zespołu „Harmonia”, która w swoim czasie była abiturientką Szkoły Sztuk Pięknych im. Mikalojusa Konstantinasa Čiurlonisa, absolwentką konserwatorium im. Tałłata-Kelpszy, artystką, u której w repertuarze nie brakuje także piosenek i do słów wileńskich autorów!

W audycji radiowej Pani Luba, wertując kartki własnego życiorysu – przypomni i opowie słuchaczom o tym jak rozpoczęła się jej droga artystyczna, po której świetna pieśniarka idzie już tak wiele lat.
Wspaniała artystka zaprezentuje kilka piosenek ze specjalną dedykacją dla wiernych sympatyków poezji śpiewanej.

Romualda Rojowska dla Radia Wilno o projekcie „Wiedza bez barier”

Romualda Rojowska dla Radia Wilno o projekcie „Wiedza bez barier”

16 listopada w Cieszynie zakończyła się konferencja upowszechniająca projektu Erasmus+ „Wiedza bez barier”, która podsumowała dwuletnią współpracę przedstawicieli naukowych środowisk Polaków z Litwy, Łotwy, Czech i Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB. W wyniku tej współpracy powstała platforma e-learningowa www.wiedzabezbarier.eu.

W audycji „Rozmowa Dnia” gościmy koordynator projektu Erasmus+ „Wiedza bez barier” panią mgr Romualdę Rojowską.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30.

„Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Dariusz Piotr Bonisławski dla Radia Wilno o uroczystości poświęconej św. Janowi Pawłowi II

Dariusz Piotr Bonisławski dla Radia Wilno o uroczystości poświęconej św. Janowi Pawłowi II

Na Litwie gości prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski. W Wilnie pan prezes weźmie udział w uroczystości poświęconej Wielkiemu Papieżowi, św. Janowi Pawłowi II,  która odbędzie się dzisiaj, 22 listopada w kościele pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Było nam niezmiernie miło, że prezes znalazł chwilę czasu i przed uroczystością zajrzał do audycji „Rozmowa Dnia” w Radiu Wilno.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30.

„Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Magdalena Ćmiel i Leszek Richter dla Radia Wilno o Polakach w Republice Czeskiej

Magdalena Ćmiel i Leszek Richter dla Radia Wilno o Polakach w Republice Czeskiej

W dniach 15-16 listopada w Cieszynie (województwo śląskie) odbyła się międzynarodowa konferencja upowszechniająca „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych”.

Konferencja wieńczyła dwuletni projekt programu Erasmus+ „Wiedza bez barier”, w wyniku którego, m.in. powstała platforma dla użytkowników www.wiedzabezbarier.eu.

Uczestnikami projektu byli Polacy z trzech państw – Litwy, Łotwy i Czech. Nasz kraj reprezentowało Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.

Dzisiaj w audycji „Rozmowa Dnia” spotykamy się z Magdaleną Ćmiel z Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) i Leszkiem Richterem, prezesem Sekcji Ludoznawczej Zarządu Głównego PZKO w Republice Czeskiej.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30.

„Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Józef Szostakowski.2018.11.17.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Józef Szostakowski.2018.11.17.

Radio Wilno. W „Okienku Lirycznym” gościmy Józefa Szostakowskiego – znanego wileńskiego poetę i pisarza, autora wielu wydań książkowych, w tym „Przewodnika literackiego pt. „Wilno i okolice”, historyka literatury, doktora nauk humanistycznych.
Dr Józef Szostakowski w niniejszej audycji przedstawi słuchaczom „Okienka Lirycznego” sylwetkę wielkiego polskiego poety, Władysława Syrokomli – Ludwika Władysława Franciszka Kondratowicza, wioskowego lirnika, którego 195-rocznicę urodzin obchodziliśmy we wrześniu 2018 r.
Doktor nauk humanistycznych w ramach naszej audycji radiowej zaprezentuje także fragmenty utworów klasyka literatury polskiej oraz opowie o pasjach naszego wielkiego ziomka.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Wita Borejszo.2018.11.10.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Wita Borejszo.2018.11.10.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”, którego gościem jest młoda utalentowana wokalistka, Wita Borejszo – wilnianka, uczennica Gimnazjum w Grzegorzewie oraz wileńskiego studia muzycznego, której muzyka i śpiew, zajmują wiele miejsca w życiu oraz, miejmy nadzieję, torują ścieżkę do prestiżowych sal koncertowych.
W audycji Wita Borejszo, opowie o tym, jak się rozpoczęło muzykowanie i zamiłowanie do śpiewu oraz zaproponuje uwadze Państwa mini-koncert, w skład którego wejdzie kilka polskich popularnych piosenek, które specjalnie dla Państwa przygotowała urocza wokalistka. Młoda wykonawczyni polskich piosenek swoje dotychczasowe sukcesy sceniczne częściowo zawdzięcza swemu nauczycielowi muzyki – Janowi Jarmołowiczowi, którego przy okazji serdecznie pozdrawia i uprzejmie dziękuje mu za wartościowe nauczanie przedmiotu.
Miłego odbioru!


Dr Monika Tomkiewicz dla Radia Wilno o monografii „Więzienie na Łukiszkach 1939-1953”

Dr Monika Tomkiewicz dla Radia Wilno o monografii „Więzienie na Łukiszkach 1939-1953”

7 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się promocja książki dr Moniki Tomkiewicz „Więzienie na Łukiszkach 1939-1953”.

Monografia przedstawia funkcjonowanie więzienia łukiskiego oraz niektórych innych aresztów i więzień wileńskich w latach 1939-1953 z uwzględnieniem prześladowań i eksterminacji osób uznanych za wrogów kolejnych systemów władzy. W książce szczegółowo przedstawiono kwestie formalnoprawne represji stosowanych przez okupantów.

Temat rozważań to nie tylko historia samego więzienia i jego roli w systemie niemieckiego i sowieckiego aparatu represji, lecz także zbrodnie popełnione w latach 1944-1947 na żołnierzach Armii Krajowej na terenie folwarku Tuskulanum w Wilnie. Panią doktor gościliśmy w audycji „Rozmowa Dnia”.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30.

„Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.