logo

Month: sierpień 2016

Wywiad z Edytą Tamošiūnaitė

Wywiad z Edytą Tamošiūnaitė

Edyta Tamošiūnaitė, radna m. Wilna z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, oświadczyła: „Polska szkoła jest najlepsza”. Opowiedziała też m.in. o wczorajszym spotkaniu w sprawie przyszłości Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela i Szkoły im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

Wywiad z Jarosławem Narkiewiczem

Wywiad z Jarosławem Narkiewiczem

„Polska szkoła na Litwie jest nie tylko na wysokim poziomie edukacyjnym” – w wywiadzie udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno powiedział Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu Litwy z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Jakie jeszcze atuty mają szkoły z polskim językiem nauczania na Litwie, dowiedzą się Państwo po wysłuchaniu całości dzisiejszejRozmowy Dnia.

Wywiad z Beatą Bartoszewicz

Wywiad z Beatą Bartoszewicz

„Dlaczego nasze dzieci kosztem swego zdrowia muszą zadowalać kaprysy polityczne Benkunskasa i Co?” – pytanie retoryczne w wywiadzie udzielonym dla Radia Wilno zadała Beata Bartoszewicz, przewodnicząca komitetu obrony Szkoły Średniej im. J. Lelewela w Wilnie.

Wywiad z Ritą Tamašunienė

Wywiad z Ritą Tamašunienė

„Jesteśmy zgraną drużyną, mamy bardzo dobry i ambitny program wyborczy, naszym pragnieniem jest, by każdy obywatel odczuwał wsparcie ze strony państwa” – w wywiadzie udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno powiedziała Rita Tamašunienė, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin w parlamencie litewskim.

Wywiad z Lilią Andruszkiewicz

Wywiad z Lilią Andruszkiewicz

„Poziom nauczania w szkołach rejonu wileńskiego jest wysoki, a placówki oświatowe samorządu podstołecznego cieszą się dobrą renomą” – w wywiadzie udzielonym dla Radia Wilno powiedziała Lilia Andruszkiewicz, kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Wywiad z Waldemarem Tomaszewskim

Wywiad z Waldemarem Tomaszewskim

Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego, w wywiadzie, udzielonym dla Radia Wilno, podzielił się opinią na temat tego, czy nowa nazwa partii już się zakorzeniła i opowiedział o nowym logo ugrupowania.

Wywiad z Renatą Cytacką

Wywiad z Renatą Cytacką

„Polskie szkoły na Litwie są konkurencyjne i oferują wysoki poziom nauczania” – w wywiadzie dla Radia Wilno powiedziała dzisiaj Renata Cytacka, starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin w radzie miasta Wilna, przedstawicielka Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

Radna dokonała ponadto oceny przejrzystości władz miasta Wilna i opowiedziała o codziennej pracy radnego stołecznego samorządu.

Wywiad z Danutą Narbut

Wywiad z Danutą Narbut

„Uczniowie ze Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie zostaną przy ulicy Antokolskiej 33” – w wywiadzie dla Radia Wilna oświadczyła Danuta Narbut, prezes Wileńskiego Forum Rodziców Polskich, mama uczniów tej jedynej na Antokolu placówki oświatowej mniejszości narodowych.

Wywiad z Michałem Mackiewiczem

Wywiad z Michałem Mackiewiczem

„Polaków na Litwie stawiają czasem za przykład” – powiedział dzisiaj w wywiadzie udzielonym dla Radia Wilno Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Poseł przytoczył w rozmowie argumenty uzasadniające ustawienie w Zułowie, miejscu urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, steli ku czci Romana Dmowskiego – największego oponenta politycznego Marszałka. Prezes Związku Polaków na Litwie odniósł się również w rozmowie do sławetnej sondy z udziałem mniejszości narodowych na Litwie, która, zdaniem Polaków, była próbą podważenia lojalności mniejszości narodowych.

Wywiad z Edwardem Worszyńskim i Jackiem Szulskim

Wywiad z Edwardem Worszyńskim i Jackiem Szulskim

Gośćmi audycji Rozmowa Dnia Radia Wilno byli Panowie Edward Worszyński, starosta Podbrodzia w rejonie święciańskim, oraz Jacek Szulski, twórca i administrator strony internetowejPodbrodzie.pl. W wywiadzie poruszony został m.in. temat wirtualnego poznawania Wileńszczyzny, promowania Podbrodzia i okolic na świecie, rozmawiano również o pomysłach na inne formy szerzenia wiedzy o Wileńszczyźnie.