logo

Month: marzec 2017

Wywiad z Henrykiem Malewskim

Wywiad z Henrykiem Malewskim

Dzisiaj w studiu Radia Wilno gościliśmy Pana Profesora Henryka Malewskiego, prezesa Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, który przybliżył główne kierunki działalności organizacji, powiedział, ilu naukowców zrzesza.

W Rozmowie Dnia został poruszony temat odbudowywania na Litwie warstwy inteligencji polskiej.

Prof. H. Malewski mówił w wywiadzie o trudnym starcie młodych naukowców na Litwie.

„Mamy czym się pochwalić” – dobiegającą końca kadencję obecnego zarządu Stowarzyszenia ocenił prezes organizacji. Prof. H. Malewski wymienił m.in. zorganizowanie 3 dużych konferencji mięszynarodowych.

W 2015 roku Stowarzyszenie zorganizowało konferencję nt. praw językowych mniejszości narodowych.

Rok później organizacja zaprosiła na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?”.

Za tydzień zaś Stowarzyszenie zaprosi na obrady pt. „Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro”.

Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy powiedział, że organizacja wydaje Rocznik, a także inne publikacje.

Profesor ocenił projekt unijny „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, w którym udział bierze obecnie Stowarzyszenie, a także opowiedział o szeregu innych zrealizowanych projektów.

Prezes Stowarzyszenia opowiedział o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez kierowaną przez niego organizację.

Prezes opowiedział również o niedawno rozstrzygniętym konkursie na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny.

Wywiad z Waldemarem Szumskim

Wywiad z Waldemarem Szumskim

24 marca rozpoczęły się mistrzostwa Litwy w siatkówce wśród szkół miejskich. Wystąpią w nich również polskie dzieci, które mają poważne zamiary wobec tytułów mistrzowskich. A wszystko za sprawą trenerów miłośników siatkówki, takich jak Waldemar Szumski, którego Radio Wilno dzisiaj gościło w audycji Rozmowa Dnia.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Rozmowy Dnia są powtarzane w Radiu Wilno o godz. 14.30 i 17.30, a także są dostępne na kanale Youtube.

Wywiad z Walerią Orszewską

Wywiad z Walerią Orszewską

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny i dziś poznamy gimnazjum w podwileńskich Awiżeniach. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy dyrektor tego gimnazjum panią Walerię Orszewską.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Rozmowy Dnia są powtarzane w Radiu Wilno o godz. 14.30 i 17.30, a także są dostępne na kanale Youtube.

Wywiad z Wandą Bielską

Wywiad z Wandą Bielską

O tym, co dobrego słychać w gminie Butrymańce rejonu solecznickiego, rozmawialiśmy dzisiaj z Panią Wandą Bielską, starostą gminy Butrymańce w rejonie solecznickim.

Zapytaliśmy starostę, co stanowi o wyjatkowosci gminy, co takiego mają Butrymańce, czego nie mają inne starostwa, Pani Wanda Bielska przybliżyła sytuację demograficzną w gminie, powiedziała, czy sporo młodych rodzin mieszka w Butrymańcach.

Starosta opwiedziała o inwestycjach poczynionych na terenie gminy, o projektach infrastrukturalnych, w tym realizowanych ze środków unijnych.

Starosta powiedziała, jak wygląda sytuacja w rolnictwie, czy młodzi ludzie stawiają na działalność rolniczą.

Pani Wanda Bielska opowiedziała o tym, jak wygląda współpraca gminy z młodymi mieszkańcami, z czym najczęściej przychodzą do starosty.

Z wywiadu dowiedzą się Państwo również o współpracy Butrymańc z partnerami w Polsce.

Wileńszczyzna słynie z gościnności, Butrymańce nie są wyjątkiem i częstymi goścmi w gminie są pielgrzymi.

Pani Wanda Bielska stwierdziła, że starostowie i administracja gmin w samorządach na Litwie są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich sytuację. Powiedziała, że nieraz starosta niesie również pomoc duchową pomoc, przywozi do domów starszych mieszkańców lekarza czy też do niego odwozi. „Jesteśmy blisko ludzi” – oswiadczyła.

Wywiad z Józefą Markiewicz

Wywiad z Józefą Markiewicz

O niezwykłej placówce działającej w Mejszagole rozmawialiśmy dzisiaj z Panią Józefą Markiewicz, kierownik Muzeum Księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole.

19 marca, w dniu Św. Józefa, w Muzeum odbyły się po raz kolejny Józefinki. Zapytaliśmy kierownik Muzeum, co to za uroczystość i jak są obchodzone Józefinki w Mejszagole.

Pani Józefa Markiewicz opowiedziała, jaką działalność prowadzi Muzeum Księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole, jak wygląda Muzeum i jego otoczenie.

Kierownik odpowiedziała na pytanie, czy muzeum i jego działalność spotyka się z zainteresowaniem młodzieży i dzieci, czy spora liczba osób odwiedza placówkę w ciągu roku.

Pani Józefa Markiewicz opowiedziała o przesłaniu Księdza Józefa Obrembskiego i o poczynaniach, by jego nauka nie poszła w zapomnienie.

W audycji „Ojcowizna” gorzkie doświadczenie zwrotu ziemi przez wilnianina

W audycji „Ojcowizna” gorzkie doświadczenie zwrotu ziemi przez wilnianina

Mija 26 lat od początku restytucji własności na Litwie. Jednak wielu prawowitych właścicieli nadal walczy o swoją ojcowiznę i nie wiadomo, kiedy odzyskają ziemię swoich ojców bądź godną rekompensatę, gdyż ziemia jest już zajęta. W dzisiejszej audycji gościliśmy pana Piotra Kopacza, który przedstawią swoja długą walkę o zwrot swojego majątku.

Jednak najbardziej bulwersujący fakt, o którym dowiedzieliśmy się, to dokument regulacji rolnej miasta Wilna, w którym mowa, iż za 0,0610 ha ziemi w Wilnie rodzina pana Kopacza otrzyma 70 euro 56 centów! To jest dramat i jednocześnie kpina z prawowitych pretendentów, aby państwo demokratyczne w ten sposób traktowało swoich obywateli.

Zapraszamy do wysłuchania gorzkiej relacji swego doświadczenia zwrotu ziemi pana Piotra Kopacza.

Wywiad z dr. Jarosławem Szarkiem

Wywiad z dr. Jarosławem Szarkiem

Nigdy nie zapomnimy o Polakach na Wileńszczyźnie” – w wywiadzie dla Radia Wilna powiedział dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który w dniach 22-23 złożył wizytę na Litwie.

Jednym z punktów programu pobytu na Litwie szefa IPN był udział w prezentacji książki „Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945”, która odbyła się w Wilnie we środę, 22 marca.  Dr Jarosław Szarek opowiedział o publikacji i czemu ma służyć.

Prezes przybliżył również obszary działalności Instytutu Pamięci Narodowej.

Szef IPN odniósł się m.in. do pytania, czy animozje polsko-litewskie nie stoją na przeszkodzie we współpracy naukowców z IPN z historykami i naukowcami z Litwy.

„IPN nie zapomina o Rodakach poza granicami kraju” – oświadczył prezes IPN poproszony o komentarz na temat sytuacji Polaków na Litwie.

„Bardzo ważne jest dotarcie do polskich szkół na Litwie” – powiedział dr Jarosław Szarek i za pośrednictwem Radia Wilno podziękował rodakom na Litwie za to, że zostali, mimo że nie było łatwo, zachowali tożsamość i są wierni wierze katolickiej.

Wywiad z Żanetą Jankowską

Wywiad z Żanetą Jankowską

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny i dziś poznajemy Gimnazjum imienia Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy dyrektor tego gimnazjum panią Żanetę Jankowską.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Rozmowy Dnia są powtarzane w Radiu Wilno o godz. 14.30 i 17.30, a także są dostępne na kanale Youtube.

Wywiad z Jackiem Pawłowiczem

Wywiad z Jackiem Pawłowiczem

Dzisiaj w Wilnie odbędzie się prezentacja publikacji „Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945”. Na Litwę z tej okazji przybyła delegacja naukowców z Polski, w tym Pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, który był dzisiaj gościem Rozmowy Dnia.

Pan Jacek Pawłowicz ocenił fakt wydania publikacji, opowiedział o tym, że przyjechał na Litwę również wiedziony chęcią, by się zainspirować litewskim doświadczeniem w tworzeniu muzeum w obiekcie historycznym.

Dyrektor opowiedział o tworzonym Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Nie milkną dyskusje, jak powinniśmy mówić, jakiego określenia używać – Żołnierze Wyklęci czy Niezłomni. Zapytaliśmy Pana Jacka Pawłowicza, jakie jest jego zdanie na ten temat.

Dyrektor odpowiedział m.in. na pytanie, czy młodzież jest zainteresowana działalnością Muzeum.

Wywiad z Heleną Juchniewicz

Wywiad z Heleną Juchniewicz

Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich szkół na Litwie. O tym, jak placówce udało się zbudować tak dobry wizerunek, rozmawialiśmy dzisiaj w Radiu Wilno z Panią Heleną Juchniewicz, dyrektor placówki.

Pani Helena Juchniewicz kieruje jedną z najlepszych i najbardziej znanych polskich szkół na Litwie. Zapytaliśmy dyretor, co stoi za tym sukcesem i jak się udało osiągnąć tak imponujące rezultaty.

Wizją szkoły jest nie tylko nauczanie, ale też uczenie się. Poprosiliśmy w Rozmowie Dnia o odniesienie się do tak ambitnych aspiacji szkoły.

Dyrektor opowiedziała o współpracy zagranicznej gimnazjum, w tym o szeroko zakrojonym współdziałaniu z partnerami w Polsce.

Pani Helena Juchniewicz powiedziała również o innowacyjnym podejściu do procesu edukacyjnego, a także o tym, że szkoła jest otwarta dla społeczności szkolnej aż do późnych godzin wieczornych.