logo

Month: luty 2017

Wywiad z Julianą Markel

Wywiad z Julianą Markel

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny i dzisiaj poznamy Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach rejonu solecznickiego. W audycji Rozmowa Dnia witamy pełniącą obowiązki dyrektora tego gimnazjum panią Julianę Markel.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Rozmowy Dnia są powtarzane w Radiu Wilno o godz. 14.30 i 17.30.

Wywiad z Małgorzatą Radzewicz

Wywiad z Małgorzatą Radzewicz

Telefonicznym gościem Radia Wilno była dzisiaj Pani Małgorzata Radzewicz, dyrektor Gimnazjum w Mickunach w rejonie wileńskim.

Dyrektor powiedziała, co stanowi o wyjątkowości tej polskiej placówki oświatowej pod Wilnem.

W ostatniej edycji konkursu „Najlepsza szkoła-najlepszy nauczyciel” Gimnazjum w Mickunach zostało wyróżnione za aktywność pozalekcyjną. Dyrektor powiedziała, co takiego wyjątkowego robi szkoła, że inni dostrzegli i uhonorowali szkołę.

Uczennica z Mickun znalazła się w grupie zwycięzców eliminacji tegorocznej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Małgorzata Radzewicz odpowiedziała na pytanie, czy za tym sukcesem stoi wyjątkowa polonistka czy wybitni uzczniowie.

Dyrektor odniosła się do pytania, komu – Polsce czy Litwie – szkoła zawdzięcza świetną bazę materialną.

Powiedziała też, czy polskie dzieci z gimnazjum wyjeżdżają do Polski oraz w jakich projektach bierze udział gimnazjum mickuńskie.

Wywiad z Henrykiem Danulewiczem

Wywiad z Henrykiem Danulewiczem

Pan Henryk Danulewicz, prezes Wspólnoty Lokalnej „Taboryszki jak malowane”, w dzisiejszej Rozmowie Dnia powiedział, jak doszło do wydania albumu „Życie i twórczość Anny Krepsztul”.

Prezes powiedział, co znajdziemy w albumie, gdzie go można powertować czy też nabyć.

Podzielił się też opinią, co stanowiło o wyjątkowości Anny Krepsztul, z jakich powodów jest uważana za osobę wyjątkową.

Wywiad z Zygmuntem Jaświnem

Wywiad z Zygmuntem Jaświnem

Radia Wilno kontynuuje cykl prezentacji polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny i dzisiaj poznamy Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach rejonu wileńskiego. W audycji Rozmowa Dnia telefonicznie witamy dyrektora gimnazjum pana Zygmunta Jaświna.

Audycja jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Rozmowy Dnia są powtarzane w Radiu Wilno o godz. 14.30 i 17.30.

Wywiad kierownictwa Stowarzyszenia Traugutt.org

Wywiad kierownictwa Stowarzyszenia Traugutt.org

Kierownictwo Stowarzyszenia Traugutt.org – Jacek Świs, prezes zarządu, i Przemysław Marocki, wiceprezes organizacji, opowiedzieli w Rozmowie Dnia, jak zostały nawiązane kontakty Stowarzyszenia z samorządami na Wileńszczyźnie.

Powiedzieli, na czym polega współpraca stowarzyszenia Traugutt z polską społecznością na Litwie.

Rodacy zr Stowarzyszenia Traugutt.org przywożą dla Polaków na Litwę dary i dobre słowo. Z wywiadu dowiedzą się Państwo, co wywożą w zamian.

W programie „Ojcowizna” o zarejestrowaniu zwróconej własności

W programie „Ojcowizna” o zarejestrowaniu zwróconej własności

W programie „Ojcowizna” problem przedstawi mieszkaniec Wilna pan Tadeusz Romanowski. Wydawałoby się, że nie ma żadnego problemu, gdyż własność zwrócona mu jeszcze w 1999 roku. Działka z domem, w którym rodzina mieszkała jeszcze przed wojną oraz w okresie sowieckim i teraz tam żyją. Jednak mama p. Tadeusza nie doczytała rozkazu do końca, iż jest zobowiązana zarejestrować swoją własność w ciągu 3 miesięcy. Teraz dla pana Tadeusza zajęło to kilka lat. Dzięki interwencji i pomocy sprawa już została rozstrzygnięta pozytywnie.

W drugiej części audycji połączymy się telefonicznie z panią mecenas Ewą Jankowską, do której coraz częściej zwracają się osoby, których akty własności są podważane i muszą teraz dochodzić swoich spraw w sądzie.

Zapraszamy do wysłuchania programu ,,Ojcowizna”.

Wywiad z Mirosławem Gajewskim

Wywiad z Mirosławem Gajewskim

Mirosław Gajewski, starosta gminy Zujuny w rejonie wileńskim, gość dzisiejszej Rozmowy Dnia w Radiu Wilno, opowiedział o funkcjach administracji starostwa, odpowiedział na pytanie, co staroście gminy Zujuny zabiera najwięcej czasu.

Mirosław Gajewski powiedział, z czego jest dumna gmina Zujuny, co można zaliczyć do sukcesów starostwa osiągniętych w ostatnich kilku latach.

W Rozmowie Dnia poruszono ponadto temat bezrobocia na terenie gminy, rozmowa dotyczyła również tego, z czym najczęściej mieszkańcy przychodzą do starostwa.

Starosta powiedział, jak się ma polskość w Zujunach i co wynika ze współpracy z partnerami za granicą.

Wywiad z Czesławą Marcinkiewicz

Wywiad z Czesławą Marcinkiewicz

Gościem w Rozmowie Dnia była dzisiaj Pani Czesława Marcinkiewicz, starosta gminy Dziewieniszki w rejonie solecznickim.

Litwa boryka się z problemem niżu demograficznego. Zapytaliśmy gościa Radia Wilno, czy Dziewieniszki również mają kłopot z odpływem mieszkańców.

Starosta opowiedziała o największych projektach pomyślnie zrealizowanych w gminie w ostatnich kilku latach.

Pani Czesława Marcinkiewicz opowiedziała również o tym, jak obchody 16 Lutego będą wyglądały w Dziewieniszkach.

Z wywiadu dowiedzą się również Państwo, czy Dziewieniszki mają partnerów za granicą i co z takiej współpracy wynika.

Wywiad z Teresą Sawiel

Wywiad z Teresą Sawiel

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny i dzisiaj poznamy Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach rejonu solecznickiego.

W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy dyrektor tego gimnazjum Panią Teresę Sawiel.