logo

Month: lipiec 2020

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Aleksandrem Kalinowym. 2020-07-25.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Aleksandrem Kalinowym. 2020-07-25.

„Okienko Liryczne”, którego gościem jest Aleksander Kalinow – muzyk urodzony w Wilnie, obecnie mieszkający w Niemenczynie w rejonie wileńskim.Aleksander Kalinow ukończył wileńską szkołę Nr 37, jest absolwentem Wileńskiej Dziesięcioletniej Szkoły Muzycznej im. Balysa Dvarionasa oraz Wileńskiego Konserwatorium im. Tałłata-Kelpszy. Gra na skrzypcach oraz fortepianie. Ponadto komponuje muzykę przede wszystkim do tekstów wileńskich autorów. Zapytany o nagrody za twórczą działalność odpowiedział, że największą nagrodą dla muzyka jest – uznanie ludzi! Read more

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Józefem Szostakowskim.2020-07-11.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Józefem Szostakowskim.2020-07-11.

Józef Szostakowski

Radio Wilno – „Okienko Liryczne”. Gościem audycji jest Józef Szostakowski – poeta i pisarz, dr nauk humanistycznych, autor wielu edycji książkowych, redaktor antologii „Susitikimai-Sustreczy-Spotkania” oraz antologii młodych twórców „W zakolu Wilii”, redaktor Kolumny Literackiej „Pegaz” w Tygodniku Wileńszczyzny w dodatku „Rota”, były wykładowca na Uniwersytecie Edukologicznym, obecnie pracownik Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

Józef Szostakowski wielce przyczynia się do popularyzacji twórczości wileńskich autorów. M.in. zawdzięczając jego staraniom oraz umiejętnościom organizacyjnym odbywają się interesujące spotkania z poetami na terenach Wileńszczyzny – w muzeum oraz w wielu innych miejscowościach, jak np. w Niemenczynie, w Mejszagole oraz wielu innych

Charyzma, którą posiada wileński poeta i pisarz – Józef Szostakowski – jest nieodłączną cząstką ego tego autora, dlatego spotkania literackie np. Kawiarenka Literacka w Borejkowszczyźnie, których jest najczęściej organizatorem i prowadzącym, odbywają się przeważnie w ciepłych i magicznych klimatach.