logo

Rozmowa dnia

Rozmowa dnia – O sprawach aktualnych i istotnych. Na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka. Z ust tych co je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.

Waldemar Tomaszewski w Radiu Wilno: tylko w jedności stanowimy siłę i zachowamy polskie samorządy

Waldemar Tomaszewski w Radiu Wilno: tylko w jedności stanowimy siłę i zachowamy polskie samorządy

W wywiadzie udzielonym dla Radia Wilno prezes ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski powiedział, że sztuczny konflikt, wywołany szeroko komentowaną w mediach prywatną opinią Zbigniewa Jedzińskiego, został zamknięty od chwili jego wyjścia z partii w ubiegły piątek, 1 kwietnia. Więc, dalsze nakręcanie konfliktu jest niczym innym jak realizacją scenariuszu rozbijania i osłabiania zorganizowanej polskiej społeczności na Wileńszczyźnie.

Rozmowa dotyczyła również przyszłości dwóch zagrożonych szkół polskich w rejonie trockim i wciąż niezwracanej ziemi dla 4000 polskich rodzin w Wilnie.

W. Tomaszewski mówił m.in. w wywiadzie o najbliższych zadaniach oraz inicjatywach ZPL i AWPL.

Bronisław Olenkowicz i Ignacy Chrzanowski dla Radia Wilno: Nieśmy nawzajem dobro

Bronisław Olenkowicz i Ignacy Chrzanowski dla Radia Wilno: Nieśmy nawzajem dobro

Już od wielu lat w grudniu na Litwę z Koszalina przybywają pomocnicy św. Mikołaja. W tę rolę wcielają się dobrego serca i niezwykle hojni ludzie, a mianowicie: Ignacy Chrzanowski, prezes spółki „Energo-Bud” i Bronisław Olenkowicz, członek stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Goście audycji przybyli na Wileńszczyznę nie z pustymi rękoma, ale z pełnym worem prezentów dla dzieci i nie tylko.

Kiedy powstała taka inicjatywa, jakie miejsca odwiedzili dowiecie się po odsłuchaniu audycji „Rozmowa dnia” Radia Wilno.

Waldemar Tomaszewski dla Radia Wilno: Istotą jedności ZPL i AWPL jest ich geneza i program, ale przede wszystkim ludzie wierni polskości

Waldemar Tomaszewski dla Radia Wilno: Istotą jedności ZPL i AWPL jest ich geneza i program, ale przede wszystkim ludzie wierni polskości

W wywiadzie udzielonym dla Radia Wilno prezes ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski powiedział, że istotą jedności ZPL i AWPL jest ich geneza i program, ale przede wszystkim wierni polskości ludzie.

Z okazji 27. rocznicy zarejestrowania AWPL w ówczesnym Ministerstwie Sprawiedliwości prezes ZPL i AWPL mówił o jedności tych dwóch organizacji, których istotą, jak powiedział, jest ich powstanie, założenia programowe, ale przede wszystkim Rodacy wierni idei polskości i oddania sprawie.

Waldemar Tomaszewski dokonał oceny kondycji zarówno AWPL, jak i ZPL, opowiedział o najważniejszych wydarzeniach w obu organizacjach, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Z wywiadu dowiedzą się Państwo m.in., czy Polacy mogą się spodziewać dobrych wiadomości w temacie dotyczącym zwrotu ziemi, zwłaszcza w Wilnie oraz o tym, jak przebiega zainicjowany przez ZPL Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie i kiedy jest spodziewany jego finał.

W tym tygodniu Inspekcja Podatkowa podała do wiadomości publicznej najnowsze informacje dotyczące odpisu podatkowego. Zaskoczenia nie ma już kolejny rok z rzędu – AWPL, jak też ZPL dalej cieszą się rekordowym poparciem ze strony mieszkańców-płatników podatków. Temat ten również znalazł się wśród tych, które zostały poruszone w dzisiejszej rozmowie. ZPL i AWPL dalej plasują się w czołówce organizacji w kraju, którym podatnicy ufają najbardziej

W audycji rozmawiano również o okresie refleksji, jakim są nadchodzące święta zaduszkowe. W tym kontekście Waldemar Tomaszewski wspomniał księdza Marka Gładkiego, który odszedł do Pana 27 październiika br.

W wywiadzie dla Radio Wilno znalazło się jeszcze wiele innych interesujących wątków, które w całości można odsłuchać pod linkiem zamieszczonym poniżej:

Edyta Tamošiūnaitė dla Radia Wilno: Warto stawiać na szkołę polską

Edyta Tamošiūnaitė dla Radia Wilno: Warto stawiać na szkołę polską

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR, wiceprezes ZPL, wiceminister oświaty w l. 2013-2014 w wywiadzie udzielonym dla Radia Wilna opowiedziała o tym, że polskie placówki oświatowe w stolicy stają się coraz bardziej nowoczesne i lepiej wyposażone, szeregi ich uczniów rosną, zaś przed nowym rokiem szkolnym dla całej polskiej rodziny oświatowej na Litwie życzy mocnego zdrowia i czerpania radości płynącej z powrotu do murów i ławek szkolnych.

Edyta Tamošiūnaitė, która była dzisiaj gościem audycji „Rozmowa Dnia” Radia Wilna, jest, jak mówi, absolutnym stronnikiem nauczania kontaktowego.

„Bardzo ważne jest, by dzieci uczyły się w szkole, w trybie kontaktowym, nauka taka bowiem zapewnia nie tylko wiedzę, ale też komunikowanie się z kolegami z ławki szkolnej, z całą społecznością szkolną. Mam tutaj na myśli przeróżne imprezy szkolne, w tym studniówki, które są wielką tradycją głównie szkół polskich. Z powodu pandemii wydarzenia te nie odbywały się, co było dużą stratą dla młodzieży. Dzieci i młodzież, ale też nauczyciele i administracje szkół z niecierpliwością czekają na 1 września, nauczanie zdalne bowiem było dla nich wszystkich nie lada wyzwaniem” – powiedziała dzisiaj Edyta Tamošiūnaitė w wywiadzie dla Radia Wilno.

Zapytana o to, w jakiej kondycji 1 września powita polskie szkolnictwo w ponad półmilionowym Wilnie, Tamošiūnaitė stwierdziła, że frakcja AWPL-ZChR w Radzie m. Wilna od początku wejścia do koalicji rządzącej w mieście stołecznym czyniła starania o wygospodarowanie w budżecie miejskim jak największej puli środków na odnowienie i modernizację placówek oświatowych w m. Wilnie.

„Od początku wejścia do koalicji bardzo staraliśmy się o renowację polskich szkół. Udało się nam uzyskać bodajże największe środki – ponad 4,3 mln euro – na renowację bardzo licznego Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Jest to placówka o rosnącym potencjale: jeśli w ub. roku miało nieco ponad 800 uczniów, dzisiaj liczy już ponad 900. Już wkrótce będzie to jedno z najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych placówek oświatowych w Wilnie. Do tej pory ocieplono ściany placówki, odnowiono system grzewczy, obecnie jest montowana klimatyzacja i wentylacja. W tym miejscu muszę zaznaczyć, że będzie to druga szkoła w Wilnie, a w stolicy mamy ponad 260 placówek oświatowych, która będzie wyposażona w system wentylacyjno-klimatyzacyjny. Bardzo się cieszę, że dla naszej frakcji AWPL-ZChR w m. Wilnie udało się zrealizować kolejny punkt naszego programu wyborczego. Ta renowacja, prowadzona w wyjątkowo szerokim zakresie, przebiega sprawnie. Naprawdę mamy z czego się cieszyć” – odnotowała wicemer Wilna.

W rozmowie Edyta Tamošiūnaitė cieszyła się również z tego, że prężnie działającej polskiej społeczności wraz z AWPL-ZChR, ZPL i „Macierzą Szkolną” udało się doprowadzić do tego, że na Antokol powróciła placówka kształcąca dzieci w języku polskim po tym, gdy w roku 2015 została takiej możliwości pozbawiona w wyniku przeniesienia słynnej „Piątki” z wileńskiej dzielnicy Antokol do Żyrmun.

„Przypomnijmy rok 2015, kiedy to słynna „Piątka” została przeniesiona z Antokolu na ul. Minties. Antokol został pozbawiony szkoły polskiej i dołożyliśmy ogromnych starań, by odnaleźć nowy budynek i takowy znaleźliśmy przy ul. Šilo 15. Wykonaliśmy ogromną renowację wraz z rozbudową budynku i dzisiaj mamy piękną polską szkołę początkową na Antokolu, na którą z budżetu samorządu m. Wilna skierowaliśmy ponad 1,9 mln euro” – szeroko zakrojone inwestycje oświatowe w l. 2020-2021 przybliżyła wicemer.

Wicemer odnotowała w wywiadzie, że polska wspólnota oświatowa na Litwie jest społecznością rosnącą.

„W Szkole-Przedszkolu „Wilia” otworzyliśmy 5 dodatkowych grup, co oznacza, że w placówce tej miejsca otrzymało ponad 110 polskich dzieci. Jeśli „Wilia” miała 15 oddziałów przedszkolnych, dzisiaj ma takowych 20. Jest to ogromny sukces wszystkich nas: nie tylko radnych z ramienia AWPL-ZChR w samorządzie m. Wilna, prężnie działającej szkoły, ale ogólnie całej wspólnoty, w tym rodziców” – powiedziała.

Tamošiūnaitė, pedagog z wieloletnim stażem, wiceminister oświaty i nauki w l. 2013-2014, wiceprezes ZPL, zapytana o to, czy warto stawiać na szkołę polską na Litwie w dobie powszechnej globalizacji, powiedziała, że jak najbardziej.

„Warto stawiać na szkołę polską. Każdy uczeń najlepiej się czuje w swoim otoczeniu, które funkcjonuje w jego języku ojczystym, w którym po raz pierwszy wypowiada słowa „mama” i „tato”. Nie wątpię, że uczniom lepiej się również udaje nauka w ich języku ojczystym. Poza tym szkoła polska – to nie tylko mury, ale też tradycje i obyczaje. Jestem w 100 procentach przekonana, że szkoła polska dla polskiego dziecka jest najlepsza” – powiedziała wicemer.

Dzisiejsza rozmowa dotyczyła również tematu determinacji, z jaką Polacy ubiegają się o należne im prawa oświatowe. W wywiadzie został również poruszony wątek obsadzania stanowisk kierowniczych w polskich placówkach oświatowych.

„Prawie wszystkie polskie placówki oświatowe w Wilnie mają stałych dyrektorów – odważnych i dzielnych, nie bojących się odpowiedzialności i chcących działać na rzecz polskiej oświaty” – powiedziała Tamošiūnaitė, która również uchyliła rąbka tajemnicy, w jakich szkołach powita 1 września.

„Z okazji nowego roku szkolnego życzę wszystkim zdrowia i radości płynącej z powrotu do murów szkolnych. Życzę też, by sytuacja pozwoliła nie tylko rozpocząć nowy rok szkolny, ale też go zakończyć w szkole, w trybie kontaktowym” – życzy dla całej wspólnoty oświatowej Edyta Tamošiūnaitė.

Całość wywiadu jest dostępna poniżej. Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z Edytą Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR.

Poseł Anna Maria Siarkowska: Serce polskie bije tu bardzo wyraźnie

Poseł Anna Maria Siarkowska: Serce polskie bije tu bardzo wyraźnie

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, w której poruszono aktualne tematy z Wileńszczyzny, o kryzysie migracyjnym, o stosunkach polsko-litewskich oraz o 21. Rodzinnym Zlocie Turystycznym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin i Związku Polaków na Litwie.

W audycji „Rozmowa Dnia” gościliśmy poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji – panią Annę Marię Siarkowską oraz politologa, doradcę do spraw międzynarodowych w Parlamencie Europejskim, posła do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, lidera Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusława Rogalskiego.

W sobotę, 17 lipca, odbył się tradycyjny 21. Rodzinny Zlot Turystyczny Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin i Związku Polaków na Litwie. Członkowie, sympatycy i przyjaciele tych największych polskich organizacji na Litwie tradycyjnie spotkali się w malowniczej miejscowości Bieliszki nad jeziorem Oświe.

W tym roku po raz pierwszy na rodzinny piknik AWPL-ZChR i ZPL przyjechała poseł na Sejm RP Anna Maria Siarkowska, która podzieliła się swoimi wrażeniami o Zlocie oraz o swoich rodzinnych związkach z Wileńszczyzną.

„Jeszcze nigdy nie spotkałam się z taką społecznością, w której byłoby tak wiele patriotyzmu, w której to serce polskie biło tak bardzo wyraźnie. Ludzie dzielili się między sobą tą miłością do ojczyzny, ale też wzajemną życzliwością i serdecznością” – powiedziała w wywiadzie dla Radia Wilno poseł na Sejm RP Anna Maria Siarkowska.

Radość z kolejnego spotkania z rodakami na Wileńszczyźnie nie ukrywał politolog, poseł do PE VI kadencji, lider Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski.

„Cieszę się, że te Zloty odbywają się regularnie. Bo one przede wszystkim pokazują wartość i istotę rodziny. Sens rodziny w dzisiejszym świecie jest tak mocno przecież atakowany przez rewolucję światopoglądową neomarksistowską. Jestem pewien, że polska rodzina na Wileńszczyźnie będzie cały czas mocna wartościami. Bo dopóki wartości rodzinne są mocne, dopóki dzieci są wychowywane na wartościach chrześcijańskich, dopóty polskość na Wileńszczyźnie nigdy nie zaginie. Jestem tego pewien” – powiedział dr Bogusław Rogalski.

Maria Rekść: Ksiądz Obrembski był wspaniałym darem dla Wileńszczyzny, która dzisiaj modli się o beatyfikację

Maria Rekść: Ksiądz Obrembski był wspaniałym darem dla Wileńszczyzny, która dzisiaj modli się o beatyfikację

W wywiadzie dla Radia Wilno mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wiele uwagi poświęciła godnemu upamiętnieniu 10. rocznicy śmierci Patriarchy Wileńszczyzny – księdza prałata Józefa Obrembskiego.

Pani mer powiedziała, że ksiądz Obrembski był wspaniałym darem dla Wileńszczyzny. Nie zabrakło też tematów aktualnych, jak szczepienia antykowidowe, sesja maturalna i in. Stanowczo pani mer wypowiedziała się wobec kryzysu imigrancyjnego na granicy białorusko-litewskiej i wymagań rządu stawianych wobec władz rejonowych.

Najbardziej pani Maria cieszy się z tego, że nawet w obliczu pandemii władze rejonu i dalej wprowadzały w życie projekty ważne dla mieszkańców rejonu.

Zapraszamy do wysłuchania całego wywiadu z mer rejonu wileńskiego Marią Rekść.

Zdzisław Palewicz dla Radia Wilno: mniejszości narodowe są bogactwem naszego kraju

Zdzisław Palewicz dla Radia Wilno: mniejszości narodowe są bogactwem naszego kraju

– Należy raz, nareszcie, powiedzieć, że mniejszości narodowe są bogactwem naszego kraju. Tak przecież było zawsze – od czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego – powiedział w wywiadzie dla Radia Wilno mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

W audycji „Rozmowa Dnia” zostało też poruszonych i zdementowanych wiele krzywdzących i kłamliwych zarzutów mediów litewskich wobec mieszkańców i władz rejonu solecznickiego.

W rozmowie przeważały jednak pozytywne wątki – takie, jak dalsze wdrażanie w życie aktualnych dla rejonu projektów, które nie zostały wstrzymane nawet w dobie pandemii koronawirusa.

Ojciec Mateusz dla Radia Wilno o darze przebaczenia

Ojciec Mateusz dla Radia Wilno o darze przebaczenia

W dniach 19-21 marca w kościele franciszkańskim w Wilnie odbywały się rekolekcje o przebaczeniu „Ostatnia noc Izaaka”. Rekolekcje odbywały się na platformie Zoom, a lektorem był franciszkanin ojciec Mateusz Stachowski.

„Święta się nie zmieniają, mimo że zmienia się ich forma, ale istota świąt się nie zmienia. Pan Jezus jest zabity i zmartwychwstaje” – mówi ojciec Mateusz. Jego zdaniem, nowa forma świąt pozwoli nam „nawet głębiej wejść w to doświadczenie”.

Ojca Mateusza telefonicznie gościliśmy w audycji „Rozmowa Dnia”. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu o przebaczeniu, rekolekcjach zdalnych i oczekiwaniu Zmartwychwstania Zbawiciela.

 

Ojciec Marek Dettlaff dla Radia Wilno o działalności zakonu franciszkańskiego na Litwie

Ojciec Marek Dettlaff dla Radia Wilno o działalności zakonu franciszkańskiego na Litwie

Zakon franciszkański jest najdłużej działającym na Litwie zakonem katolickim. Pierwsi franciszkanie przybyli na Litwę jeszcze przed jej chrztem i w dużej mierze to dzięki nim Litwa w latach 1386, 1387 została ochrzczona.

Jeden z najstarszych kościołów w Wilnie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowany został w XIV wieku dla misjonarzy franciszkańskich i dla mieszkańców Wilna jest znany jako kościół franciszkanów.

Na zaproszenie Ojca Marka Dettlaffa, dyrektora Centrum Kultury i Duchowości działającego w klasztorze franciszkańskim audycja „Rozmowa Dnia” Radia Wilno gościła we wspomnianym kościele.

Beata Pietkiewicz dla Radia Wilno: Polskie szkoły były, są i będą

Beata Pietkiewicz dla Radia Wilno: Polskie szkoły były, są i będą

– Polskie szkoły były, są i będą – twardo powiedziała Beata Pietkiewicz, poseł na Sejm z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin bieżącej kadencji (2020-2024), działająca w parlamentarnym Komitecie ds. Oświaty i Nauki.

Posłanka jednocześnie zwróciła uwagę na to, że przyszłość polskiej oświaty przede wszystkim będzie zależała od aktywnej postawy mniejszości polskiej na Litwie.

– Musimy być świadomi tego, że wiele zależy od nas – mówiła Beata Petkiewicz, zachęcając rodziców do posyłania swoich dzieci do polskich szkół.

Beata Pietkiewicz, która wraz z posłami z ramienia AWPL-ZChR Ritą Tamašunienė į Czesławem Olszewskim w Sejmie obecnej kadencji działa we frakcji mieszanej, opowiedziała także o pracy w parlamencie. – W każdej kwestii możemy głosować tak, jak uznajemy za słuszne i zgodnie z wyznawanymi wartościami i przekonaniami – mówiła poseł na Sejm z ramienia AWPL-ZChR Beata Pietkiewicz.

Parlamentarzystka odniosła się też do ogólnokrajowych wyzwań, przed którymi staje oświata na Litwie. – W krajowej oświacie jest dużo problemów – oceniła Beata Pietkiewicz

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Beatą Pietkiewicz.