logo

Rozmowa dnia

Rozmowa dnia – O sprawach aktualnych i istotnych. Na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka. Z ust tych co je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.

Wywiad z Józefem Szostakowskim

Wywiad z Józefem Szostakowskim

To, że Wilno i okolice mają bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, wspaniałych ludzi i tradycje, nie jest dla nikogo tajemnicą, ale że Wilno i okolice mają też własne bajki, było dla wielu odkryciem. A odkrycia tego dokonał, uzbierał i wydał Józef Szostakowski – znany poeta wileński, doktor nauk humanistycznych. Autora książki „Podwileńskie Bajanie” gościliśmy w audycji „Rozmowa Dnia”.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30.

„Rozmowy Dnia” są powtarzane w Radiu Wilno o godz. 11.30, 14.30 i 17.30.

Wywiad z Waldemarem Szełkowskim

Wywiad z Waldemarem Szełkowskim

Przed tygodniem, 3 stycznia członkowie Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizonu w Nowej Wilejce zapalili znicze na grobach polskich żołnierzy pochowanych na Rossie.

Na grobach żołnierzy Samoobrony Wileńskiej, poległych w 1918 roku, broniąc Wilno przed bandytami bolszewickimi. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy założyciela Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizonu w Nowej Wilejce i organizatora akcji uczczenia pamięci żołnierzy Samoobrony Wileńskiej, historyka Waldemara Szełkowskiego.

Wywiad ze Zdzisławem Palewiczem

Wywiad ze Zdzisławem Palewiczem

Święta bożonarodzeniowe i noworoczne są już za nami. Spędziliśmy je szczęśliwie i nadszedł czas brać się znowu do roboty. Ale pewnie się zgodzą Drodzy Słuchacze, że zawsze jest ciekawie od najwyższych urzędników usłyszeć – coście zrobili dla mieszkańców w przeszłym roku, a co zrobicie w tym roku?

Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do dzisiejszego gościa audycji Rozmowa Dnia –  mera rejonu solecznickiego pana Zdzisława Palewicza.

Wywiad z Michałem Mackiewiczem

Wywiad z Michałem Mackiewiczem

Weszliśmy w 2018 rok. Styczeń jest tradycyjnie miesiącem, gdy wszystkie organizacje dokonują przeglądu, oceny, podsumowania swej działalności za 365 dni ubiegłego roku. Co było, jak było, co się udało, czego, niestety, z przyczyn obiektywnych, zrobić się nie udało…

W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy prezesa Związku Polaków na Litwie (ZPL) Pana Michała Mackiewicza, który opowiedział nam, jak się tej organizacji powodziło w roku 2017.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana na antenie Radia Wilno o godz. 9.30.
Powtórki audycji o 14.30 i 17.30 godz.

Wywiad z wicemarszałek RP Marią Koc

Wywiad z wicemarszałek RP Marią Koc

W czwartek, 28 grudnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Związek Polaków na Litwie. Wśród wielu dostojnych gości była, między innymi, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pani Maria Koc, która mimo bardzo napiętego harmonogramu pobytu na Litwie uprzejmie zgodziła się – pewnie dzięki sympatiom, którymi darzy nasze Radio, bo już nie pierwszy raz z nami się pani senator spotyka, udzielić wywiadu w audycji Rozmowa Dnia.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana na antenie Radia Wilno codziennie o godzinie 9.30.

Ksiądz Tadeusz Jasiński dla Radia Wilno o porze Adwentu

Ksiądz Tadeusz Jasiński dla Radia Wilno o porze Adwentu

Jesteśmy w porze Adwentu, okresie w Roku Liturgicznym, który przygotowuje wiernych kościoła chrześcijańskiego do Świąt Bożego Narodzenia.

Na czym polega Adwent? Kiedy się rozpoczyna Adwent, jak długo trwa i jak należy się w czasie Adwentu się zachowywać? O tym, i jeszcze dużo o czym, mówimy z księdzem Tadeuszem Jasińskim, proboszczem parafii Ducha Świętego w Wilnie, u którego gościła audycja Rozmowa Dnia.

Wywiad z Józefem Kwiatkowskim

Wywiad z Józefem Kwiatkowskim

18 grudnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Na konferencji podsumowano wyniki działalności Stowarzyszenia za ostatnie cztery lata, omówiono aktualne problemy szkolnictwa polskiego na Litwie.

Ponad 200 delegatów z 77 kół „Macierzy Szkolnej” w szkołach i przedszkolach polskich wybrało nowego prezesa „Macierzy Szkolnej”. Został nim aktualny kierownik tej organizacji pan Józef Kwiatkowski. Pana prezesa gościliśmy w audycji Rozmowa Dnia.

Wywiad z Barbarą Dwilewicz

Wywiad z Barbarą Dwilewicz

9 grudnia na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym odbył się już po raz szósty konkurs krasomówczy pt. „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”. W zmaganiach wzięło udział 10 pasjonatów żywego słowa.

O sztuce ładnego wysławiania się, o jej tajnikach, o konkursie krasomówczym w audycji Rozmowa Dnia mówiliśmy z jednym z organizatorów tej imprezy, panią doc. dr Barbarą Dwilewicz z Centrum Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

Wywiad z Germanem Komarowskim

Wywiad z Germanem Komarowskim

Grudzień jest miesiącem wielu imprez na Wileńszczyźnie. Niekoniecznie hucznych, bo nas, katolików w grudniu obowiązuje Adwent – okres skupienia przypominający oczekiwanie na narodziny Jezusa Chrystusa.

Mimo to rozmaite wydarzenia odbywają się i w czasie Adwentu. Bogate duchową treścią, a nie krzykliwą formą. Na Wileńszczyźnie ta ważna rola – oferowania mieszkańcom wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych przypada w udziale dwóm wielofunkcyjnym ośrodkom kultury – z szeregiem filii w każdej gminie rejonu wileńskiego. Są to Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie i Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie. Panią dyrektor ośrodka w Rudominie Wiolettę Czereszkę gościliśmy w radiu w listopadzie, dzisiaj natomiast gościliśmy dyrektora Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie pana Germana Komarowskiego.

Wywiad z poseł Ritą Tamašunienė

Wywiad z poseł Ritą Tamašunienė

We wtorek, 12 grudnia, litewski Sejm uchwalił budżet państwa na 2018 rok. Po raz pierwszy przychody sektora publicznego mają być wyższe od wydatków, a na obronność Litwa przeznaczy 2 proc. produktu krajowego brutto (PKB).

Za przyjęciem budżetu na przyszły rok głosowało 84 posłów, 29 było przeciwko, od głosu wstrzymało się 15 parlamentarzystów.

Wszyscy posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin głosowali za przyjęciem budżetu na rok 2018.

W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy panią Ritę Tamašunienė, starostę sejmowej frakcji AWPL-ZChR.