logo

Henryk Mażul – wileński poeta rozmiłowany w piątej porze roku

Siedemdziesiąt lat temu, w niedużej podwileńskiej miejscowości, przyszedł na świat zacny autor i perfekcyjny poeta – Henryk Mażul, który „okrągłą” datę swych urodzin zaznaczył wydaniem tomu wierszy pt.: „Co jawa, co sen”.

Już prawie od półwiecza, a konkretnie od 47 lat sygnatura „Henryk Mażul”, czyli podpis autora, wzbudza zainteresowanie szeregu Czytelników na Wileńszczyźnie.

Rzetelna praca w mediach polskojęzycznych ukazujących się na Litwie, która rozpoczęła się wkrótce po ukończeniu studiów polonistycznych w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym w zawodzie dziennikarza w polskojęzycznym dzienniku „Czerwony Sztandar” – jedynej gazecie wydawanej w języku polskim na byłych terenach Związku Sowieckiego – potwierdziła słuszność wyboru.

Następnymi miejscami pracy zawodowej były redakcje „Tygodnika Wileńszczyzny” oraz czasopisma „Magazyn Wileński”.

Jako dziennikarz, a następnie redaktor tych pozycji medialnych, wydawanych na Litwie w języku polskim, Henryk Mażul uzyskał uznanie i szacunek do swego pióra. Bowiem, teksty tego autora zachwycają kolorytem stylu podawania na bieżąco informacji o dowolnej tematyce, jak też teksty, które zostały „pobłogosławione” przez redaktora Henryka Mażula, korzystnie zyskują na wartości gramatycznej i artystycznej.

Swoje zamiłowanie do języka polskiego, ojczystego, oraz pracę z nim połączoną obecnie znany autor wileński rozpoczął już na ławie studenckiej, ponieważ się okazało, że dusza wymaga uzewnętrznienia uczuć i refleksji.

Z biegiem lat powstawały wciąż nowe wiersze, które ujrzały świat w postaci tomików poetyckich: „Doszukać się orła”, „Iliady”, „22 wiersze”, „niedowidzę, niedosłyszę, niepokoję się” oraz w świeżo wydanym tomie „Co jawa, co sen”.

Wiersze autorstwa Henryka Mażula współtworzą również treść kilku antologii, w tym antologii „Poezja Polska. Antologia Tysiąclecia”, wydanej w Polsce.

Najnowszy tom poetycki „Co jawa, co sen”, poza oryginalnymi utworami poetyckimi, zawiera grafiki śp. Aleksandra Żyndula, znanego plastyka, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Tallinie, m.in. autora emblematów – kompozycji plastyczno-literackich, do wielu przedsięwzięć odbywających się cyklicznie na Wileńszczyźnie.

Opracowania graficznego książki dokonał obdarzony pokaźną fantazją artystyczną Sławomir Subotowicz, a zdjęcia na okładkę użyczył autorowi Henryk Sielewicz.

Henryk Mażul jest laureatem nagrody „Orle pióro”, przyznawanej przez Związek Polaków na Litwie dla litewskich Polaków najlepszych w zawodzie.

Poeta i redaktor prasy polskojęzycznej na Wileńszczyźnie, który uwielbia piątą porę roku, czyli przedwiośnie, ponieważ, jak sam mówi, na przedwiośniu rozpoczyna się nowe, młode życie natury, w swoim czasie zasłynął także jako animator współczesnego środowiska literackiego oraz jako aktywny społecznik i „koło zamachowe” Klubu Sportowego Polaków na Litwie „Polonia”.

Henryk Mażul – wileński poeta rozmiłowany w piątej porze roku
Tagged on: