logo

Month: listopad 2022

Wspomnienia o poetce – śp. Barbarze Jurkowskiej-Nawrockiej

Dobiega końca listopad – miesiąc, w którym, jak to od dawna się przyjęło, wspomina się i modli za dusze zmarłych. Dla wielu ziemian wraz ze śmiercią lata niebytu zaczynają odliczać czas zacierając ślady ich obecności na Ziemi, jednakże częściowo nie dotyczy to poetów. Nieżyjący poeci, ilekroć wspomina się o ich twórczości, są obecni wśród żywych, gdyż swoimi przemyśleniami oraz inspiracjami zachęcają i angażują do relacji z nimi. Tak się dzieje, gdy bierze się do rąk tomiki z ich wierszami…

W 2017 roku podczas obchodów Światowego Dnia Poezji UNESCO w Wilnie gościli poeci z Polski na czele z głównym organizatorem międzynarodowego przedsięwzięcia – Aleksandrem Nawrockim. W gronie poetów przybyłych do Wilna była także Barbara Jurkowska-Nawrocka, która zaprezentowała miłośnikom poezji na Wileńszczyźnie swoje najnowsze wiersze…

Natomiast w dobie obecnej, możemy o tym tylko wspominać.

Wspominając śp. Barbarę Jurkowską-Nawrocką – poetkę, fotografa, pedagoga i etyka, współorganizatora Światowych Dni Poezji UNESCO, Festiwalu Poezji Słowiańskiej oraz współtwórczyni i redaktora pisma „Poezja dzisiaj”. Należy zaznaczyć, że dla wielu ludzi, którzy byli z nią zaprzyjaźnieni, pozostała w pamięci jako „biały anioł mieszkający na Ziemi”. Jej ego promieniowało zawsze ciepłem, zrozumieniem i życzliwością dla wszystkich ludzi.

Poetka przyszła na świat w jednej z najstarszych wsi Mazowsza – w Grudusku. Natomiast jej dorosłe, dojrzałe życie, włącznie aż do śmierci, przebiegało w Warszawie.

Niezwykle pracowita i obowiązkowa, osiągała sukcesy zawodowe i twórcze, wspólnie z mężem wychowała dwie wspaniałe córki, cieszyła się obcowaniem z naturą, zachwycała się szumem fal morskich, a najpiękniejsze obrazki utrwalała na zdjęciach.

Wydała dwa tomy wierszy: w 1992 roku ukazały się pt. „Powroty”, a w 2011 roku – w języku polskim i angielskim – zbiór „Obrazy morza”, zilustrowany fotografiami jej autorstwa.

Wiersze poetki były publikowane w wielu antologiach w Bułgarii, Niemczech, Rosji, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

XV Festiwal Poezji Słowiańskiej – przyjazne spotkanie współczesnych autorów

XV Festiwal Poezji Słowiańskiej odbył się w październiku w Warszawie. W festiwalu, jak i co roku, poza polskimi, krajowymi autorami wzięło udział wielu poetów międzynarodowych – zagranicznych przedstawicieli współczesnej, słowiańskiej poezji, w tym także nie zabrakło i polskich autorów z Litwy.

W ramach wielodniowej imprezy odbywały się spotkania w bibliotekach i w domach kultury, m.in. w Domu Kultury w Żyrardowie, w bibliotece w Piasecznie, jak też odbyły się wycieczki do miejsc ważnych dla polskiego środowiska literackiego.

Podczas spotkań z miłośnikami poezji brzmiały najnowsze wiersze współczesnych autorów krajowych oraz zagranicznych.

Tym razem w festiwalu wzięli udział i swoją twórczość zaprezentowali poeci, członkowie Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”, działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Prezesem tej formacji jest m.in. znany wielu wilnianom Jan Rychner, warszawski poeta i prozaik, autor wielu edycji literackich, którego korzenie pochodzą z Wilna.

Pod nieobecność z powodu śmierci śp. Aleksandra Nawrockiego, pomysłodawcy i głównego organizatora Festiwalu Poezji Słowiańskiej, zorganizował i kierował imprezą wspólnie z córkami Zmarłego – Dorotą Mazowiecką i Anetą Nawrocką – Łabędą, Jan Rychner.

Miłym akcentem festiwalowym, a szczególnie podczas gali, która odbyła się w Domu Polonii, na Krakowskim Przedmieściu, były popisy Aliny Małachowskiej – wokalistki, kompozytorki i poetki pochodzącej z podwileńskich terenów, natomiast obecnie mieszkanki Warszawy. Prezentując Wilno pani Alina kreatywnie wykonała kilka piosenek przez siebie skomponowanych, a niektóre z utworów brzmiały do jej własnych tekstów.

Swoje wiersze zaprezentowała także dorastająca, literacko uzdolniona, córka Aliny Małachowskiej – Magdalena.

W gronie zaproszonych na imprezę festiwalową była również niżej podpisana poetka z Wilna.

„Poezja dzisiaj” – miniantologia współczesnych prac poetyckich

Pragnąc zapoznać się i być na bieżąco z twórczością poetów polskich jak też i międzynarodowych, w tym poetów z Wileńszczyzny piszących wiersze w języku polskim, warto sięgnąć po cyklicznie okazujące się egzemplarze pisma „Poezja dzisiaj”, które się ukazuje w Warszawie i dociera do Czytelników w wielu zakątkach świata.

Przeglądanie i zapoznanie się z treścią tego pisma daje możliwość zapoznania się ze współczesnymi twórcami strof poetyckich napisanych w dobie obecnej w języku polskim, jak też z twórczością autorów zagranicznych – międzynarodowych oraz utalentowanych literacko osób przebywających tymczasowo na emigracji.

Na łamach „Poezji dzisiaj” w każdym numerze, bez wyjątku, Czytelnik znajduje wielowachlarzowy kalejdoskop literacko-poetycki wielu znanych i rozpoznawalnych autorów, jak też początkujących literatów, którzy chętnie korzystają z możliwości zaprezentowania swoich najnowszych utworów nadsyłając je w celu publikacji do redakcji pisma.

W 2009 roku „Poezja dzisiaj” otrzymała nagrodę od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 1998 do 2022 roku redaktorem naczelnym oraz wydawcą pisma był śp. Aleksander Nawrocki, poeta, pisarz, tłumacz i główny organizator ważnych dla kultury międzynarodowych literacko-muzycznych imprez: Światowego Dnia Poezji UNESCO oraz Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Nie wolno pominąć również faktu, że w urzeczywistnianiu prac organizatorskich jak i redakcyjnych aktywnie uczestniczyła śp. Barbara Nawrocka z domu Jurkowska, poetka, fotograf, a prywatnie jego małżonka.

Ostatnio ukazał się 153. numer pisma, który poświęcony jest pamięci Aleksandra Nawrockiego – redaktora naczelnego „Poezji dzisiaj”.

Opracowania wyżej wspomnianego numeru dokonali: Jan Rychner, poeta i pisarz oraz córki Barbary i Aleksandra Nawrockich: Aneta Nawrocka- Łabęda i Dorota Mazowiecka.