logo

Okienko Liryczne

W „okienku lirycznym”, które będzie emitowane w radiu „Wilno” każdą sobotę, przedstawimy uwadze Państwa sylwetki współczesnych twórców poezji wileńskiej, zaprezentujemy ich twórczość. Usłyszycie Państwo relacje o twórczości autorów wileńskich jak też zagranicznych, w których twórczości Wilno i Wileńszczyzna zajmuje wiele miejsca.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Wioletta Leonowicz. 2019-03-30

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Wioletta Leonowicz. 2019-03-30

Gościem audycji jest Wioletta Leonowicz – chórmistrz parafialnego zespołu muzyki sakralnej „Moderato”, która równolegle od 25-ciu lat jest także organistką w kościele parafialnym w miasteczku Mejszagoła w rejonie wileńskim. Ponadto utalentowana muzyk jest głównym kierownikiem Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ojcowizna”.

W II części „Okienka Lirycznego” z udziałem Wioletty Leonowicz idzie mowa o sukcesywnie działającym Polskim Zespole Ludowej Pieśni i Tańca „Ojcowizna”, którego od założenia Pani Wioletta jest głównym kierownikiem i chórmistrzem. W niniejszej audycji w wykonaniu zespołu zabrzmią nagrania kilku piosenek, które wykonuje właśnie chór – grupa śpiewacza zespołu.

Pani Wioletta Leonowicz urodziła się w Wilnie, ukończyła szkołę Nr 19, obecnie jest to Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, następnie została absolwentką Konserwatorium im. Tallata Kelpšy. Tam zdobyła zawód akordeonisty oraz chórmistrza. Od lat pracuje w Gimnazjum im. ks. Prałata Józefa Obrembskiego, gdzie szkolną młodzież naucza języka angielskiego. Jest mieszkanką osiedla Korwie pod Mejszagołą.
Miłego odbioru!

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Wioletta Leonowicz. 2019-03-23

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Wioletta Leonowicz. 2019-03-23

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”. Gościem audycji jest Wioletta Leonowicz – chórmistrz parafialnego zespołu muzyki sakralnej „Moderato”, która równolegle od 25-ciu lat jest także organistką w kościele parafialnym w miasteczku Mejszagoła w rejonie wileńskim. Ponadto utalentowana muzyk jest głównym kierownikiem Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ojcowizna”.

W ramach prezentacji w „Okienku Lirycznym” pani Wioletta opowie słuchaczom audycji o tym dlaczego poświęca się krzewieniu oraz rozwojowi kultury polskiej na Ziemi Wileńskiej.

Pani Wioletta Leonowicz urodziła się w Wilnie, ukończyła szkołę Nr 19, obecnie jest to Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, następnie została absolwentką Konserwatorium im. Tallata Kelpšy. Tam zdobyła zawód akordeonisty oraz chórmistrza. Od lat pracuje w Gimnazjum im. ks. Prałata Józefa Obrembskiego, gdzie szkolną młodzież naucza języka angielskiego. Jest mieszkanką osiedla Korwie pod Mejszagołą.
W ramach audycji zabrzmi także kilka utworów w wykonaniu zespołu „Moderato”.
Miłego odbioru!

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Mirosława Bartoszewicz. 2019-03-09

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Mirosława Bartoszewicz. 2019-03-09

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z udziałem poetki Mirosławy Bartoszewicz.

Autorka liryki wileńskiej w 2018 r. wydała swój debiutancki zbiorek „…i pieśń gdzieś leci ode mnie echowo…”, a w ramach naszej audycji zaprezentowała go, wskroś przedstawiając swoją twórczość dla wszystkich wielbicieli i sympatyków naszego programu.

Mirosława Bartoszewicz – w swoim czasie zdała maturę w Awiżeńskiej Szkole Średniej (obecnie Gimnazjum w Awiżeniach) w rejonie wileńskim, jest absolwentką Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, (obecnie Litewski Uniwersytet Edukologiczny), lubi czytać książki i podróżuje, zawodowo pracuje jako bibliotekarka w rejonie wileńskim, a mianowicie w bibliotece w miasteczku Rudomino.

W 2011 r. odbył się debiut literacki. W „Rocie” w dodatku do „Tygodnika Wileńszczyzny” na stronie „Pegaz” zostały zamieszane wiersze młodej autorki, które następnie ukazały się w wydanych na Wileńszczyźnie antologiach: „Susitikimai”-Sustreczy-Spotkania” oraz w antologii młodych twórców „W zakolu Wilii”.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Romuald Piotrowski. 2019-02-23

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Romuald Piotrowski. 2019-02-23

Radio Wilno. “Okienko Liryczne” z Romualdem Piotrowskim – znanym wileńskim muzykiem, wieloletnim kierownikiem „Kapeli Wileńskiej”, równolegle od lat Romuald Piotrowski jest kapelmistrzem Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Zgoda”.

Wilnianin z urodzenia, znany akordeonista i wokalista, a także doświadczony organizator imprez kulturalnych, w audycji dzieli się wspomnieniami i opowiada o wielce zasłużonym dla rozwoju polskiej kultury na Wileńszczyźnie zespole wileńskim. Zespół ten, który rozpoczął swoją działalność artystyczną w 1989 r. wielce przyczynił się aby mniejszość narodowa, na owy czas zamieszkująca na terenach kraju, przypominała i o swoich korzeniach, o rodzimej kulturze, którą już należało niezwłocznie reanimować…

Przede wszystkim podwórkowa „Kapela Wileńska” brała czynny udział w spotkaniach, w toku których odbywały się spotkania zapoznawcze Polaków na Wileńszczyźnie – zebrania założycielskie Związku Polaków na Litwie. Prezentując wiązanki polskich piosenek autorstwa wileńskich twórców oraz przedwojennych szlagierów, Kapela rozczulała publiczność, wzruszając i serca, i umysły słuchaczy obecnych na sali…
W „Okienku Lirycznym” zabrzmi kilka piosenek w wykonaniu wspaniałego wileńskiego zespołu.

Miłego odbioru!

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Krystyna Adamowicz (II cz.) 2019-02-02

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Krystyna Adamowicz (II cz.) 2019-02-02

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”. II część rozmowy z wyjątkowym gościem programu – Krystyną Adamowicz – rdzenną wilnianką, absolwentką sławnej wileńskiej „Piątki”, czyli szkoły Nr 5, a następnie Uniwersytetu w Mińsku, znaną i zasłużoną dziennikarką oraz od lat aktywnie działającą społecznicą na rzecz rozwoju kultury polskiej na Litwie, która ostatnio zasłynęła także z pisania książek kronikarskich. A są to: „Strumieni rodzica”, „Wierni Piątce”, „Wierni Piątce.2” oraz „A’Polonia” – Wartości moich czasów”.

Za pracę zawodową oraz za owocną działalność społeczną jest odznacza honorowymi odznakami – Złotym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski, w swoim czasie otrzymała odznakę honorową – Zasłużona dla Kultury Polskiej, uhonorowana także wieloma innymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi.


Podczas rozmowy w „Okienku Lirycznym” pani Krystyna dzieli się ze Słuchaczami Radia Wilno wspomnieniami o swej pracy zawodowej w polskim dzienniku „Czerwony Sztandar” – „Kurier Wileński”, w którym zaliczyła rekordowy, ponad 50-letni staż pracy dziennikarskiej. Nieomal od początku swej kariery zawodowej stale była na stanowisku zastępczyni redaktorów naczelnych, zawsze z oddaniem udzielała się gazecie, na łamach której nie brakowało tekstów o patriotycznej tematyce, poruszane były problemy polskiego szkolnictwa oraz zaistniało Koło Literackie zrzeszające ludzi piszących lirykę w języku polskim. To było pierwsze powojenne zrzeszenie utalentowanych autorów wileńskich, obecnie już dobrze znanych poetów. Chociaż sama, jak mówi, wierszy nie pisała, ale wspiera i docenia twórczość poetycką autorów wileńskich…
Miłego odbioru!

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Krystyna Adamowicz (I cz.) 2019-01-26

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Krystyna Adamowicz (I cz.) 2019-01-26

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”. Rozmowa z wyjątkowym gościem naszego programu – Krystyną Adamowicz – rdzenną wilnianką, absolwentką sławnej wileńskiej „Piątki”, czyli szkoły Nr 5, a następnie Uniwersytetu w Mińsku, znaną i zasłużoną dziennikarką oraz od lat aktywnie działającą społecznicą na rzecz rozwoju kultury polskiej na Litwie, która ostatnio zasłynęła także z pisania książek kronikarskich. A są to: „Strumieni rodzica”, „Wierni Piątce”, „Wierni Piątce.2” oraz „A’Polonia” – Wartości moich czasów”.

Za pracę zawodową oraz za owocną działalność społeczną jest odznacza honorowymi odznakami – Złotym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski, w swoim czasie otrzymała odznakę honorową – Zasłużona dla Kultury Polskiej, uhonorowana także wieloma innymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi.

Podczas rozmowy w „Okienku Lirycznym” pani Krystyna dzieli się wspomnieniami o swej pracy zawodowej w polskim dzienniku „Czerwony Sztandar” – „Kurier Wileński”, w którym zaliczyła ponad 50-letni staż pracy dziennikarskiej. Będąc stale na stanowisku zastępczyni redaktorów naczelnych od początku z oddaniem udzielała się gazecie, na łamach której nie brakowało tekstów o patriotycznej tematyce, poruszane były problemy polskiego szkolnictwa oraz zaistniało Koło Literackie zrzeszające ludzi piszących lirykę w języku polskim. To było pierwsze powojenne zgrupowanie literacko utalentowanych autorów wileńskich.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Anna Adamowicz (II cz.) 2019-01-19

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Anna Adamowicz (II cz.) 2019-01-19

Radio Wilno. Ciąg dalszy „Okienka Lirycznego” (II część), którego gościem jest Anna Adamowicz – dobrze znana prowadząca wielu tradycyjnych imprez masowo-kulturalnych na Wileńszczyźnie i w Macierzy, absolwentka Szkoły Średniej w Bujwidzach, następnie Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, pedagog – polonistka i geograf z 37-letnim stażem pracy, a przeważnie w Wileńskiej Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa, urodzona w zaścianku Hajdaniszki w rej. wileńskim, twórczyni, która w swoim dorobku artystycznym ma także sporo napisanych wierszy, przekłada wiersze rosyjskich autorów na język polski, za zasługi w dziedzinie kultury i edukacji jest nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

W niniejszej audycji pani Anna opowiada o realiach i pasjach, które złożyły się w biegiem lat w ciekawy, treściwy jej życiorys. Prezentuje swoją twórczość, a przede wszystkim dzieli się ze słuchaczami dobrą energetyką, której nigdy nie skąpiła dla rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie i w Macierzy.

W drugiej części „Okienka Lirycznego” rozmówczyni zaprezentuje także wiersz o tematyce patriotycznej autorstwa swojej śp. Matki – Anieli Mikielewicz.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Anna Adamowicz (I cz.) 2019-01-12

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Anna Adamowicz (I cz.) 2019-01-12

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”, którego gościem jest Anna Adamowicz – dla wielu słuchaczy dobrze znana prowadząca wielu tradycyjnych imprez masowo-kulturalnych na Wileńszczyźnie i w Macierzy, absolwentka Szkoły Średniej w Bujwidzach, następnie Instytutu Pedagogicznego (obecnie Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego), pedagog – polonistka i geograf z 37-letnim stażem pracy przeważnie w Wileńskiej Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa, urodzona w zaścianku Hajdaniszki w rej. wileńskim, twórczyni, która w swoim dorobku artystycznym ma także sporo napisanych wierszy, przekłada wiersze rosyjskich autorów na język polski, za zasługi w dziedzinie kultury i edukacji jest nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej.


W „Okienku Lirycznym” pani Anna opowiada o realiach i pasjach, które złożyły się w biegiem lat w ciekawy, treściwy życiorys. Prezentuje swoją twórczość, a przede wszystkim dzieli się ze słuchaczami dobrą energetyką, której nigdy nie skąpiła dla rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie i w Macierzy.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Dominik Kuziniewicz (II cz.) 2019-01-05

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Dominik Kuziniewicz (II cz.) 2019-01-05

Radio Wilno. Okienko Liryczne. II odcinek „Okienka Lirycznego”, którego gościem jest Dominik Kuziniewicz, wilnian z urodzenia, który o sobie tak mówi: „Całe życie siedzę na tym samym adresie, a z ludźmi rozmowy prowadzę z ręku na sercy”.

Dominik Kuziniewicz jest absolwentem Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, jest znanym wileńskim gawędziarzem, który nieomal „od pieluszek” rozpoczął działalność artystyczną, najpierw jako aktor Polskiego Teatru przy Pałacu Kultury Kolejarzy, następnie zasłynął jako charyzmatyczny prowadzący imprez rozrywkowych, u którego już „na nosie” 50-lecie działalności artystycznej.

Pan Dominik Kuziniewicz od kilkudziesięciu lat ściśle współpracuje z polskimi rozgłośniami radiowymi w Wilnie, a przede wszystkim z Polskim Programem Radia Litewskiego, znany w Wilnie i w okolicach jako „Wincuk Bałbatunszczyk”, którego popisy na scenie większość z Państwa z pewnością serdecznie nieraz oklaskiwała.

Dominik Kuziniewicz jest także autorem kilku edycji książkowych, w „Okienku Lirycznym” zaprezentuje poniektóre gawędy. Miłego odbioru!

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Dominik Kuziniewicz (I cz.) 2018-12-29

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Dominik Kuziniewicz (I cz.) 2018-12-29

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Kolejne spotkanie w „Okienku Lirycznym”, którego gościem jest Dominik Kuziniewicz, wilnian z urodzenia, który o sobie tak mówi: „Całe życie siedzę na tym samym adresie, a z ludźmi rozmowy prowadzę z ręku na sercy”.

Dominik Kuziniewicz jest absolwentem Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, jest znanym wileńskim gawędziarzem, który nieomal „od pieluszek” rozpoczął działalność artystyczną, najpierw jako aktor Polskiego Teatru przy Pałacu Kultury Kolejarzy, następnie zasłynął jako charyzmatyczny prowadzący imprez rozrywkowych.

Pan Dominik Kuziniewicz od kilkudziesięciu lat ściśle współpracuje z polskimi rozgłośniami radiowymi w Wilnie, a przede wszystkim z Polskim Programem Radia Litewskiego, znany w Wilnie i w okolicach jako „Wincuk Bałbatunszczyk”, którego popisy na scenie większość z Państwa z pewnością serdecznie nieraz oklaskiwała. Dominik Kuziniewicz jest także autorem kilku edycji książkowych, w „Okienku Lirycznym” zaprezentuje poniektóre gawędy. Miłego odbioru!