logo

Okienko Liryczne

W „okienku lirycznym”, które będzie emitowane w radiu „Wilno” każdą sobotę, przedstawimy uwadze Państwa sylwetki współczesnych twórców poezji wileńskiej, zaprezentujemy ich twórczość. Usłyszycie Państwo relacje o twórczości autorów wileńskich jak też zagranicznych, w których twórczości Wilno i Wileńszczyzna zajmuje wiele miejsca.

Wspomnienia o Jadwidze Podmostko – znanej dziennikarce promującej twórczość wileńskich autorów

Jeszcze trudno w to uwierzyć, że śp. Jadwiga Podmostko już nie żyje. Dokładnie przed dwoma miesiącami cieszyła swoją obecnością krewnych, bliskich i swoich czytelników…

Urodzona w styczniu 1942 r. w roku bieżącym obchodziła swoje 80. urodziny.

Śp. Jadwiga Podmostko nie była poetką, ale niezwykłe zamiłowanie do pisania, które przerodziło się z biegiem lat w pasję, realizowała na łamach gazet i pism polskojęzycznych, ukazujących się na Litwie.

Bardzo wcześnie, gdyż będąc jeszcze uczennicą starszych klas Szkoły Średniej nr 19, obecnie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, rozpoczęła współpracę z redakcją „Czerwonego Sztandaru” (obecnie „Kuriera Wileńskiego”). W następne lata łączyła wyższe studia dziennikarskie w Mińsku z pracą w zakładzie przemysłowym, a w 1965 r. została przyjęta na etat dziennikarza w gazecie „Czerwony Sztandar”.

W 1995 r. objęła stanowisko redaktora naczelnego tygodnika rejonu wileńskiego „Przyjaźń”, obecnie „Tygodnik Wileńszczyzny” i kierowała zespołem redakcyjnym gazety do 2001 r. Po sześciu latach wróciła do „Kuriera Wileńskiego” najpierw na etet, a po wyjściu na emeryturę kontynuowała współpracę z gazetą aż do śmierci. Współpraca polegała przede wszystkim na przygotowywaniu do druku, ukazujacej się w gazecie „Strony Literackiej”. Na „Stronie Literackiej” zamieszczała artykuły dotyczące aktualnych wydarzeń o tematyce poetycko-literackiej, które miały miejsce na Wileńszczyźnie, jak również wiersze czy nawet próbki literackie napisane zarówno przez znanych, jak i początkujących autorów.

Bardzo ważnym dziełem śp. Jadwigi Podmostko było zapoczątkowanie i rokroczne wydawanie od szeregu lat Kalendarza Rodziny Wileńskiej.

Godne uwagi i przypomnienia jest także fakt o tym, że w 2005 r. Jadwiga Podmostko, pasjonująca się twórczością kolegi redakcyjnego Sławomira Worotyńskiego, odredagowała i przygotowała do druku zbiór jego poezji pt. „Złamana gałązka bzu”. Wileński poeta wywodzący się z Nowej Wilejki, był rówieśnikiem pani Jadwigi i gdyby żył, to w br. ukończyłby również 80. lat.

Za całokształt entyzjastycznej pracy w polskich mediach na Litwie śp. Jadwiga Podmostko za życia doczekała wielu nagród. Wśród nich: z okazji 50-lecia „Kuriera Wileńskiego” otrzymała od ministra kultury Rzeczypospolitej Polskiej Odznakę Honorową „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2017 roku Jadwiga Podmostko została laureatką „Orlego Pióra” w konkursie organizowanym przez Związek Polaków na Litwie dla dziennikarzy polskich mediów ukazujących się na Litwie, a ostatnio otrzymała także Krzyż za Wolność i Niepodległość z Mieczami.

Cześć Jej pamięci!

Wspomnienia o Janie Koziczu – poecie wileńskim, „chłopaku z Żelaznej Chatki”

Wspominając poetę należy zaznaczyć, że z zawodu był zecerem-drukarzem, którego dorobek twórczy liczy osiem tomików poetyckich oraz książki opowiadań pt. „Moja przyjaźń z przyrodą”.

O sobie mówił: „Jestem chłopakiem z Żelaznej Chatki”, a swoją poezję określał jako „pisanie po nocach dla uspokojenia umęczonego codziennym trudem drukarza, ducha”.

Śp. Jan Kozicz, wileński autor – poeta i prozaik, urodził się i mieszkał w Wilnie przy ul. Żelazna Chatka, obecnie ul. Geleżinė, w latach 1945-2021. Zmarł w wieku niespełna 76 lat – 21 kwietnia ubiegłego roku. Jest pochowany w Wilnie na Starej Rossie.

Wileński poeta i prozaik Wojciech Piotrowicz jako tłumacz liryki Pauliusa Širvysa

Paulius Širvys – litewski poeta, dziennikarz i redaktor urodził się w 1920 r. we wsi Padustėlis we wschodniej Litwie. Jego życiorys jest przesiąknięty na wskroś wydarzeniami, ponieważ poeta najpierw ukończył szkołę rolniczą, następnie uczył się w podoficerskiej szkole piechoty, podczas wojny walczył w szeregach Armii Czerwonej, dwukrotnie przebywał w niemieckiej niewoli. W 1945 r. został ciężko ranny i zwolniony ze służby. Po wojnie pracował w redakcjach różnych gazet i czasopism literackich, ukończył studia w moskiewskim Instytucie Literatury im. Gorkiego. Po studiach był korespondentem czasopism dla młodzieży Moksleivis i Genys. Był też marynarzem, a później sternikiem w Kłajpedzkiej Flocie Rybackiej. Zmarł w 1979 r. i jest pochowany na wileńskim Cmentarzu Antokolskim.

Za życia wydał 6 zbiorków poetyckich, a po Jego śmierci drukiem ukazało się nawet kilkanaście tomików, ale tomik pt. „Pociechy udziela nam pieśń”, o którym idzie mowa w programie radiowym, jest pierwszym wydaniem przełożonym na język polski. Przekładu dokonał Wojciech Piotrowicz – znany wileński poeta, prozaik i tłumacz.

Tomik zatytułowany „Pociechy udziela nam pieśń” został wydany w 2020 r. w Wilnie. Autorem ilustracji zamieszczonych w tej edycji jest cieszący się dobrą renomą malarz wileński – Czesław Połoński.

Wiersze, które stanowią treść wydanego zbiorku, pochodzą z książki „Ilgesys – ta giesmė”, wydanej w 1977 r.

„Okienko Liryczne” o Adamie Lizakowskim

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”, w którym witając Światowy Dzień Poezji czytane są wiersze poetów polonijnych, mianowicie wiersze poety, prozaika otaz tłumacza Adama Lizakowskiego, który pochodzi z Polski, a mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Tam pracuje jako wykładowca na wyższej uczelni, jest promotorem polskiej kultury w USA. Poeta i działacz dotychczas osiągnął wiele sukcesów twórczych oraz zawodowych, za owocną pracę twórczą na rzecz ojczyzny w swoim czasie został odznaczony Kawalerskim Krzyżem Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Poeta prawie co roku odwiedza Wilno, by uczestniczyć w festywalu literacko-muzycznym „Maj nad Wilią”. A przed kilkoma laty Adam Lizakowski był gościem „Okienka Lirycznego”.

Dlatego wszystkich zaciekawionych zapraszamy do archiwum „Okienka Lirycznego” na stronie internetowej Radia Wilno, gdzie są zachowane rozmowy oraz prezentacje twórczości wszystkich gości naszej audycji.

Natomiast w dzisiejszej audycji będą czytane utwory z tomiku „Wiersze spod Krzywej Wieży”, w którym autor opiewa dzieje bardzo bliskiej jego sercu miejscowości, a jednocześnie i dzieje historyczne całej Polski, do której tęskni i często ją odwiedza.

W antologii wydanej w Polsce znalazły się wiersze wileńskich poetów

Antologia nosi tytuł „Wykroję sobie kawałek nieba” i została wydana w Słupsku, a dokładniej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w Polsce.

W tej edycji książkowej znalazły miejsce i są częścią treści wydania również wiersze poetów wileńskich.

W 360-stronicowym zbiorze ukazały się wiersze autorstwa: Józefa Szostakowskiego, Wojciecha Piotrowicza, Władysławy Kursevičienė z domu Orszewskiej, Teresy Markiewicz, Agnieszki Masalytė, Tamary Justyckiej, Daniela Dowejki oraz Alberta Bogdanowicza.

W antologii „Wykroję sobie kawałek nieba” zamieszczone są również wiersze Reginy Adamowicz, repatriantki z województwa nowogródzkiego, z graniczącego z rejonem solecznickim miasteczka Bieniakonie. O Reginie Adamowicz, poetce z kresowym rodowodem, już była mowa w poprzednich odcinkach audycji. Obecnie należy tylko uzupełnić, że w 2017 r. została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Całe swoje życie była związana z kulturą oraz ze smutkiem poinformować, że Regina Adamowicz już odeszła do Pana…

Oddając hołd Jej pamięci w toku audycji zabrzmi kilka wierszy autorstwa znakomitej kresowej poetki, które się ukazały w niniejszej antologii.

Poeta Aleksander Śnieżko podjął się tłumaczenia wierszy litewskich autorów na język polski

Poeta Aleksander Śnieżko podjął się tłumaczenia wierszy litewskich autorów na język polski

W poprzednim odcinku „Okienka Lirycznego” była możliwość zapoznać się z przekładem wierszy znanego rosyjskiego poety Siergieja Jesienina dokonanego przez Aleksandra Śnieżkę na język polski. W niniejszym odcinku wileński poeta i tłumacz prezentuje tłumaczenie na język polski wierszy litewskiego poety Justinasa Marcinkevičiusa.

Wileński poeta Aleksander Śnieżko jest jednym z najbardziej popularnych oraz najbardziej owocnych autorów na Wileńszczyźnie. Dotychczas wydał czternaście zbiorków poetyckich o tematyce lirycznej, religijnej i patriotycznej, w tym dla dorosłych i dzieci.

Poeta jest także autorem wielu tekstów przebojowych piosenek, wykonywanych przez kapele oraz zespoły działające na Wileńszczyźnie.

Za twórczą działalność jest niejednokrotnie odznaczony, w tym honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi.

Poeta Aleksander Śnieżko zasłynął jako tłumacz rosyjskiej poezji

„Okienko Liryczne”, z kolejnym gościem programu Aleksandrem Śnieżkiem, wilnianinem, jednym z najbardziej popularnych oraz najbardziej owocnych autorów Wileńszczyzny, poetą i autorem tekstów piosenek, wykonywanych przez kapele oraz zespoły działające w dobie obecnej na Wileńszczyźnie. Poeta ostatnio zasłynął również jako tłumacz poezji.

Jego przekład wierszy na język polski wielkiego rosyjskiego poety Siergieja Jesienina, który niedawno się ukazał, można zaliczyć do prac literackich zasługujących na uwagę. Wybór wierszy, który stanowi treść edycji zatytułowany jest „Mój Jesienin”. Książka została wydana w Polsce, z której treścią w niniejszym „Okienku Lirycznym” będzie możliwość się zapoznać z ust samego autora przekładu – Aleksandra Śnieżki.

Jako tłumacz poeta zadebiutował już przed kilkoma laty przekładając poezję znanego rosyjskiego poety Władimira Wysockiego na język polski. Wybór przełożonych wierszy nosi tytuł „Płonące żagle”.

Aleksander Śnieżko to empatyczny i pozytywnie nastawiony do życia autor, który w rymach opisuje świat według własnego odczucia. Dotychczas wydał czternaście zbiorków poetyckich, w tym dla dzieci i dla dorosłych o tematyce lirycznej i patriotycznej jak też religijnej.

Twórczość Aleksandra Śnieżki obecna jest też w kilku antologiach, w tym wydanych w Polsce.

Ambitny i pracowity autor już za młodu wykazywał się niezwykłą perfekcją. Świadczą o tym odznaczenia, wśród nich Srebrny Medal za bardzo dobrą naukę, pracę i wzorowe zachowanie, który otrzymał w 1963 r. Był też najlepszym w swoim zawodzie w latach pracy na zakładzie „Wilma”.

W 2009 r. od władz Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Natomiast w 2019 r. od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Sam poeta zapewnia, że ma jeszcze kilkadziesiąt rozmaitych dyplomów, podziękowań i wyróżnień na konkursach i innych imprezach poetyckich, a optymistycznie nastawiony na przyszłość unikatowy Śnieżko spodziewa się, że lista nagród jest jeszcze ostatecznie nie zamknięta…

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o Janie Rychnerze

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o Janie Rychnerze

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”, w którym czytane są wiersze Jana Rychnera, polskiego autora, urodzonego w Lublinie, natomiast korzenie poety wywodzą się z Wilna. W Wilnie na Rossie spoczywają jego przodkowie. Dlatego Wilno jest mu bardzo bliskie.

Do Wilna przybywa nie tylko, by odwiedzać groby krewnych, ale też i dlatego, aby brać czynny udział w spotkaniach poetyckich, które w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO mają miejsce w życiu literackim polskiego środowiska wileńskiego.

Autor z zawodu jest prawnikiem, mieszka w Warszawie i jest prezesem grupy literackiej „Nasza Twórczość” przy „Stowarzyszeniu Wspólnota Polska” oraz wiceprezesem II Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Jan Rychner jako poeta zadebiutował w 2000 r. zbiorkiem pt. „Wiersze dla ciebie”. Natomiast w audycji czytane są wiersze o treści religijnej i patriotycznej z tomiku pt. „Ze źródła wody czystej”.

Dotychczas ukazało się już kilka książkowych edycji w tym także napisanych prozą.

W Polsce poeta aktywnie działa jako animator kultury, organizując wieczorki literackie w klubach oraz Domach Kultury. W 2011 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Albertem Bogdanowiczem

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Albertem Bogdanowiczem

„Okienko Liryczne”, którego gościem jest utalentowany młody autor, wileński poeta młodej generacji, Albert Bogdanowicz.

Albert Bogdanowicz jest osobą wysoce inteligentną, dobrze zapowiadającym się poetą, jest wilnianinem, absolwentem wileńskiego Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela, obecnie studiuje na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki.

Od kilku lat pisze wiersze, a jego twórczość jest pozytywnie oceniana przez krytyków literackich.

Wiersze, które dotąd ukazały się spod pióra młodego autora niejednokrotnie zdobywały laury pierwszeństwa w konkursach literackich oraz były wyróżniane wśród bardzo wielu innych prac twórczych młodych wileńskich autorów.

Ostatnio wiersze Alberta Bogdanowicza zostały załączone do antologii wydanej w Słupsku pt. „Wykroję sobie kawałek nieba”.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o antologii „Świat idzie inną drogą”

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o antologii „Świat idzie inną drogą”

Okienko Liryczne, w którym pokrótce zaprezentowana jest treść antologii pt. „Świat idzie inną drogą”. W antologii, wydanej w Polsce, a mianowicie w Słupsku, w 2016 r., ukazały się wiersze o tematyce wiejskiej, a ciekawostką jest to, że wśród polskich autorów mieszkających w powiecie słupskim są też poeci z kresowym rodowodem.

A mianowicie poetka Regina Adamowicz, która do Polski przyjechała z woj. nowogródzkiego i zamieszkała w Koszalinie. Jako poetka debiutowała w Wydawnictwie Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego „Próby Literackie” w 1944 r. wierszami „Las w Katyniu” i „Wstańmy o świcie” Wydała 6. tomników, w tym 1 dla dzieci. W Polsce jej wiersze są publikowane w antologiach Oficyny Wydawniczej „Mak” w Szczecinie oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku. Za swoją twórczość literacką autorka dotychczas otrzymała wiele wyróżnień oraz nagród w konkursach ogólnopolskich.

W antologii, której tytuł pochodzi od tytułu wiersza polskiej poetki Anny Karwowskiej, współautorki wydania, „Świat idzie inną drogą”, znalazły się również wiersze i niektórych wileńskich autorów.

Wiersze w toku audycji prezentuje prowadząca „Okienko Liryczne” Teresa Markiewicz.