logo

Month: kwiecień 2022

Wspomnienia o Jadwidze Podmostko – znanej dziennikarce promującej twórczość wileńskich autorów

Jeszcze trudno w to uwierzyć, że śp. Jadwiga Podmostko już nie żyje. Dokładnie przed dwoma miesiącami cieszyła swoją obecnością krewnych, bliskich i swoich czytelników…

Urodzona w styczniu 1942 r. w roku bieżącym obchodziła swoje 80. urodziny.

Śp. Jadwiga Podmostko nie była poetką, ale niezwykłe zamiłowanie do pisania, które przerodziło się z biegiem lat w pasję, realizowała na łamach gazet i pism polskojęzycznych, ukazujących się na Litwie.

Bardzo wcześnie, gdyż będąc jeszcze uczennicą starszych klas Szkoły Średniej nr 19, obecnie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, rozpoczęła współpracę z redakcją „Czerwonego Sztandaru” (obecnie „Kuriera Wileńskiego”). W następne lata łączyła wyższe studia dziennikarskie w Mińsku z pracą w zakładzie przemysłowym, a w 1965 r. została przyjęta na etat dziennikarza w gazecie „Czerwony Sztandar”.

W 1995 r. objęła stanowisko redaktora naczelnego tygodnika rejonu wileńskiego „Przyjaźń”, obecnie „Tygodnik Wileńszczyzny” i kierowała zespołem redakcyjnym gazety do 2001 r. Po sześciu latach wróciła do „Kuriera Wileńskiego” najpierw na etet, a po wyjściu na emeryturę kontynuowała współpracę z gazetą aż do śmierci. Współpraca polegała przede wszystkim na przygotowywaniu do druku, ukazujacej się w gazecie „Strony Literackiej”. Na „Stronie Literackiej” zamieszczała artykuły dotyczące aktualnych wydarzeń o tematyce poetycko-literackiej, które miały miejsce na Wileńszczyźnie, jak również wiersze czy nawet próbki literackie napisane zarówno przez znanych, jak i początkujących autorów.

Bardzo ważnym dziełem śp. Jadwigi Podmostko było zapoczątkowanie i rokroczne wydawanie od szeregu lat Kalendarza Rodziny Wileńskiej.

Godne uwagi i przypomnienia jest także fakt o tym, że w 2005 r. Jadwiga Podmostko, pasjonująca się twórczością kolegi redakcyjnego Sławomira Worotyńskiego, odredagowała i przygotowała do druku zbiór jego poezji pt. „Złamana gałązka bzu”. Wileński poeta wywodzący się z Nowej Wilejki, był rówieśnikiem pani Jadwigi i gdyby żył, to w br. ukończyłby również 80. lat.

Za całokształt entyzjastycznej pracy w polskich mediach na Litwie śp. Jadwiga Podmostko za życia doczekała wielu nagród. Wśród nich: z okazji 50-lecia „Kuriera Wileńskiego” otrzymała od ministra kultury Rzeczypospolitej Polskiej Odznakę Honorową „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2017 roku Jadwiga Podmostko została laureatką „Orlego Pióra” w konkursie organizowanym przez Związek Polaków na Litwie dla dziennikarzy polskich mediów ukazujących się na Litwie, a ostatnio otrzymała także Krzyż za Wolność i Niepodległość z Mieczami.

Cześć Jej pamięci!

Waldemar Tomaszewski w Radiu Wilno: tylko w jedności stanowimy siłę i zachowamy polskie samorządy

Waldemar Tomaszewski w Radiu Wilno: tylko w jedności stanowimy siłę i zachowamy polskie samorządy

W wywiadzie udzielonym dla Radia Wilno prezes ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski powiedział, że sztuczny konflikt, wywołany szeroko komentowaną w mediach prywatną opinią Zbigniewa Jedzińskiego, został zamknięty od chwili jego wyjścia z partii w ubiegły piątek, 1 kwietnia. Więc, dalsze nakręcanie konfliktu jest niczym innym jak realizacją scenariuszu rozbijania i osłabiania zorganizowanej polskiej społeczności na Wileńszczyźnie.

Rozmowa dotyczyła również przyszłości dwóch zagrożonych szkół polskich w rejonie trockim i wciąż niezwracanej ziemi dla 4000 polskich rodzin w Wilnie.

W. Tomaszewski mówił m.in. w wywiadzie o najbliższych zadaniach oraz inicjatywach ZPL i AWPL.