logo

Month: lipiec 2022

Wiaczesław Zienkiewicz – bard wileński, tłumacz i historyk

Wiaczesław Zienkiewicz – bard wileński, tłumacz i historyk

Wiaczesław Zienkiewicz urodził się i mieszka w rejonie wileńskim. Jest nauczycielem historii w Gimnazjum w Rukojniach oraz w Szkole Podstawowej w Szumsku. Jednakże już od szeregu lat pisze wiersze.

W 2018 roku ukazał się jego debiutancki tomik pt. „Wśród kwiatów zimnych gwiazd”. Autor uwielbia pracę ze słowem, a jako historyk z zawodu, ostatnio swoją twórczość ukierunkowuje w stronę dziejów historycznych, które miały miejsce na Wileńszczyźnie i w jej okolicach. Należy oczekiwać, że wkrótce ukażą się kolejne zbiorki poetyckie tego autora.

Twórczość Zienkiewicza już została załączona do treści kilku antologii, w tym wydanej w Mrągowie, w Polsce.

W wolnym czasie fotografuje i układa krzyżówki. Krzyżówki zwykle są zamieszczane na łamach pism rosyjskojęzycznych, ukazujących się na Litwie.

Przed kilkoma laty Wiaczesław Zienkiewicz odkrył w sobie zdolność do przekładania wierszy, jak też prozy, z języka litewskiego, białoruskiego i rosyjskiego na język polski. Ponadto lubi śpiewać i gra na gitarze akustycznej, jednakże, obecnie z powodu przyczyn zdrowotnych coraz rzadziej popisuje się zdolnościami muzycznymi przed publicznością. Popisy muzykującego poety – barda dotąd zawsze były mile widziane na świętach – festiwalach muzyki i słowa.

Józef Szostakowski – perfekcyjny autor współczesnej wileńskiej poezji

Józef Szostakowski – perfekcyjny autor współczesnej wileńskiej poezji

Józef Szostakowski, wileński poeta, prozaik i naukowiec urodził się 1 lipca 1953 roku w miejscowości Lubieliszki, po litewsku nazwa brzmi: Liubeliškės, w rejonie wileńskim. Po spędzonym w rodzimej miejscowości dzieciństwie wyjechał do Wilna na studia i mieszka w stolicy do dziś.

Jako poeta zadebiutował w roku 1992 tomikiem wierszy „Nie ucz się domu”, a dwa lata później ukazały się kolejne dwa tomiki „Czerwone gile” oraz „Wiersze z listów”.

Jednakże zainteresowania bardzo treściwego i owocnego wileńskiego autora są podzielone między zajęciami literackimi a pracą naukową.

W 2001 roku na Uniwersytecie Warszawskim Józef Szostakowski obronił pracę doktorską na temat prasy polskiej i polskojęzycznej ukazującej się na Litwie, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych.

W latach – 2002 – 2016 pracował jako wykładowca literatury staropolskiej i epoki oświecenia w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym później przemianowanym w Wileński Uniwersytet Pedagogiczny.

Jest autorem wielu prac naukowych oraz naukowo popularnych.

W dorobku niestrudzonego poety, pisarza i naukowca jest wiele nieprzeciętnych pozycji książkowych jak np. przewodnik literacki „Wilno i okolice”, który ukazał się w 2012 roku.

Ponadto kunszt pisarski Józefa Szostakowskiego uzupełniają również edycje wydane prozą, jak np. „Podwileńskie bajanie” – legendy, podania, bajki z okolic Wilna, książka została wydana w 2017 roku.

Po kilku latach, bo w 2020 roku ukazała się książka „Dawne Wilno w tyglu kultur”, którą wileński autor poświęcił pamięci swoich śp. Rodziców.

Jednakże nie jest to całokształt prac, którym poświęca wrażliwy utrwalacz głębszych przeżyć i refleksji połączonych z powstającą na terenach Wileńszczyzny polskojęzyczną literaturą, poeta, prozaik i naukowiec.

Od kilkudziesięciu lat jako redaktor prowadzi stronę literacką „Pegaz”, chociaż, niestety, ostatnie lata „Pegaz” ukazuje się jedynie w wersji internetowej. W „Pegazie” znajdują wiele miejsca debiuty młodych autorów, jak też dojrzalszych twórców wileńskich strof poetyckich.

W 2013 roku znawca literatury solidnie przyczynił się do wydania trójjęzycznej antologii „Susitikimai-Sustreczy-Spotkania”, która powstała w ramach międzynarodowego projektu „Dwa kraje – wspólna kultura i historia”.

Ponadto z inicjatywy i za pośrednictwem tego dokładnego obserwatora życia kulturalnego Wileńszczyzny w 2016 r. światło dzienne ujrzała antologia wierszy młodych twórców pt. „W zakolu Wilii”. wyboru wierszy oraz redakcji zawartej treści dokonał właśnie dr nauk humanistycznych Józef Szostakowski.

Z pewnością nie jest to cały wykaz prac pisarskich jak i naukowych dokonanych przez poetę i naukowca dra Józefa Szostakowskiego.

Konstatacją tego faktu jest ukazanie się w br. zbiorku wierszy pt. „Muszla pełna morza”, w którym poeta w bardzo delikatny, łagodny i współczesny sposób pisze o rzeczach bardzo ważnych w życiu każdego człowieka. Są nimi: narodziny, miłość i śmierć.

Poetyckie uniesienia i dorobek twórczy Władysławy Kursevičienė z domu Orszewskiej

Poetyckie uniesienia i dorobek twórczy Władysławy Kursevičienė z domu Orszewskiej

Władysława Kursevičienė z domu Orszewska, poetka, prozaik i tłumacz z zawodu jest pedagogiem.

Urodziła się we wsi Uliczeły, w rejonie szyrwinckim. Po ukończeniu Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej została skierowana do pracy w  Dowgirdziszkach, miejscowości znajdującej się w rejonie trockim. Pracowała tu jako pedagog, a następnie jako dyrektor Dowgirdziskiej Szkoły Dziewięcioletniej aż do czasu przejścia na emeryturę. Jednakże mimo tego, że praca pedagogiczna oraz stanowisko kierownika placówki edukacyjnej pochłaniy wiele czasu i energii, udawało się pani Władysławie odnaleźć także czas na własną twórczość.

Poetka pisze wiersze oraz prozę w języku polskim i w języku litewskim.

Autorka jest członkinią Klubu Literackiego „Strėva” w Elektrenai oraz międzynarodowej gildii Związku Litewskich Pisarzy Niezależnych.

Dotychczas wydała cztery zbiorki poetyckie. W 2010 r. ukazał się tomik w języku polskim „Ścieżka przez życie” i w 2021 r. ukazała się kolejna edycja, tym razem w dwujęzycznej, polsko-litewskiej, wersji pt. „Przez pryzmat czasu” – „Pro laiko prizmę”. Natomiast najnowszy zbiorek poprzedziły inne wydania. W 2013 roku autorka wydała tomik – „Manęs minioje neieškokite” („Nie szukajcie mnie w tłumie”) oraz w 2019 tomik – „Po visatos kupolu” („Pod kopułą wszechświata”). Oba tomiki są napisane w języku litewskim.

Ponadto wiersze pani Władysławy ukazały się także w kilku antologiach, w tym wydanej w Słupsku w 2020 roku pt. „Wykroję sobie kawałek nieba”. Niektóre wiersze wywodzącej się z rejonu szyrwinckiego, a obecnie mieszkającej w rejonie trockim autorki, zostały piosenkami. M.in. autorką muzyki do słów pani Władysławy jest rodzona siostra poetki – Stefania Tomaszun, wieloletnia kierowniczka zespołu działającego w rejonie szyrwinckim „Czerwone Maki”.

W dobie obecnej całokształt dorobku literackiego Władysławy Kursevičienė stanowią również książki wspomnieniowe – „Daugirdiškės” oraz „Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy”.

Bynajmniej, nie jest to całość prac połączonych z literaturą autorstwa Władysławy Kursevičienė. Autorka poezji i prozy słynie również jako tłumacz. Przekłada polską i rosyjską poezję na język litewski oraz litewską i rosyjską na język polski. Dotychczas przetłumaczyła z języka litewskiego na polski tomik poetycki „Wieczny krąg” i książkę aforyzmów „Sztrychy” litewskiego autora Jonasa Laurinavičiusa. Natomiast z języka polskiego na litewski przełożyła książkę wspomnieniową Janiny Szumskiej-Wojdyło pt. „Opowieść rodzinna”.

„Okienko Liryczne” poświęcone pamięci poety i naukowca Aleksandra Sokołowskiego

Aleksander Sokołowski urodził się 26 lutego 1935 roku w miejscowości Nielidziszki w rejonie wileńskim. Ukończył Miednicką Szkołę Średnią, następnie Wileński Instytut Nauczycielski i Szawelski Instytut Pedagogiczny. Pracował na stanowiskach dyrektora szkoły, następnie wizytatora szkół w rejonie wileńskim.

Był wykładowcą na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym oraz na Uniwersitas Studiorum Polona Vilnensis w Wilnie.

Pedagog, poeta i naukowiec zmarł 30 czerwca br. w wieku 87 lat. Został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Miednikach, nieopodal rodzimej miejscowości.

Autor wileński, Aleksander Sokołowski, za życia zaliczył 30 publikacji naukowych, książki z dziedziny pedagogiki i monografii. Wydał dziewięć tomików poetyckich: „Iskrzące się drzewo”, „Wiatraki historii”, „Kolce losu”, „Kontrasty”, „Podanie o zwrot ziemi”, „Dzierżawa”, „Pszczoły i ludzie”, „Umykające chwile”, „Maraton miłości. Erotyki”.

Był jednym z założycieli oraz niezmiennym aż do śmierci prezesem Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich, powstałego w 2009 roku, a jako naukowiec należał do Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, był również członkiem Związku Polaków Litwy, należał do Związku Pisarzy Litwy oraz Związku Literatów Polskich.

Wiersze autorstwa poety znalazły się w kilku antologiach, m.in.: „Sponad Wilii cichych fal”, „W stronę Wilna”, „Antologia Tysiąclecia” oraz w innych zbiorowych wydaniach.

W 2004 r. na IV Światowym Dniu Poezji w Warszawie pod patronatem UNESCO otrzymał nagrodę literacką.

„Kawalerski Krzyż Zasługi”, którym został odznaczony w 2021 roku, podsumował wieloletnią działalność społeczną śp. Aleksandra Sokołowskiego.

Natomiast jego pasją nade wszystko było pszczelarstwo, które uprawiał aż do śmierci na odzyskanej ojcowiźnie. Na podstawie obserwacji życia i zachowania się pszczół napisał tomik wierszy pt. „Pszczeli samorząd”.

Aleksander Śnieżko, wileński poeta, autor tekstów wielu piosenek oraz tłumacz, który w ciągu 20 lat był niezawodnym pomocnikiem w działaniach organizacyjnych zmarłego wieloletniego prezesa, najpierw Sekcji Polskich Literatów przy Związku Pisarzy Litwy, a następnie z oddaniem wspierał go w pracach na rzecz Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich, o śp. Aleksandrze Sokołowskim powiedział, że „był łamaczem lodów”, mając tu na uwadze twardy charakter zmarłego oraz jego dążenia do osiągania celów, które pragnął natychmiast urzeczywistniać.

Wspomnienia o śp. poecie Aleksandrze Sokołowskim Okienko Liryczne uzupełnia prezentacją zbiorku „Maraton miłości”. Erotyki.

Treść zbiorku wskazuje na to, że, jak zaznacza Andrzej Dębkowski, polski poeta, krytyk literacki i wydawca, nie jest do końca książką o miłości, a podtytuł Erotyki to tylko pewien rodzaj emocjonalnego zaufania sobie i bliskości życia w zgodzie z naturą”. Reasumując krytyk konstatuje, że „miłosne uniesienia są tylko i wyłącznie odniesieniem do stanu duszy i tęsknotą za pewnym stanem umysłu, w jakim znaleźć się może każdy z nas.”