logo

Elżbieta Olszewska Schilling: Poezję traktuję jako ilustrację prozy…

Elżbieta Olszewska Schilling (pseudonim Elik Aimeé) – historyk, dziennikarka radiowo-telewizyjna oraz polska poetka i prozaik urodziła się w Lublinie, ale z czasem zmieniła swój adres zamieszkania i na stałe osiedliła się niedaleko Warszawy, w Piasecznie.

Spod pióra Elik Aimeé dotychczas ukazało się osiemnaście książek, w tym 14 tytułów prozy oraz kilka wznowień, z których kilka tomów stanowią opowiadania przeplatane wierszami. W książkach autorstwa tej poetki i pisarki najczęściej są poruszane sprawy społeczno-obyczajowe.

Do takich edycji należy m.in. książka pt. „Czekając na wiatr”. Tom ukazał się w 2005 r. i jest kolejnym zbiorem wierszy oraz prozy poetyckiej, w którym autorka własną poezję potraktowała jako ilustrację prozy.

Elżbieta Olszewska Schilling znana jest również jako autor znakomitych, krótkich opowieści, w pewnym stopniu małych arcydzieł, o wielowarstwowej wymowie etycznej.

Polska poetka i pisarka z Piaseczna o niezwykle fascynującej osobowości, ma wielki bagaż wiedzy oraz bardzo interesujących przemyśleń, więc wszystko to, czego zaznała, i co zostawiło ślad na jej wyobraźni i odczuciach, zamienia na słowa w cyklicznie ukazujących się swoich książkach.

Według zapowiedzi samej autorki, najnowszą, z kolei dziewiętnastą edycją książkową będzie powieść.

Elżbieta Olszewska jest aktywnie działającą członkinią Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Związku Literatów Polskich. Uczestniczy w wielu imprezach literackich, jak też takowe organizuje. W październiku ubiegłego roku m.in. wzięła udział w Festiwalu Poezji Słowiańskiej, który rokrocznie od piętnastu lat odbywa się w Warszawie.

Elżbieta Olszewska Schilling: Poezję traktuję jako ilustrację prozy…