logo

Month: wrzesień 2023

Jerzy Paruszewski – poeta i animator życia kulturalnego wrośnięty w Żyrardowskie Zeszyty Literackie

Jerzy Paruszewski – poeta i animator życia kulturalnego wrośnięty w Żyrardowskie Zeszyty Literackie

Jerzy Paruszewski jest autorem ośmiu tomików, z których wiele wierszy doczekało się przekładu na inne języki, w tym na język łotewski.

W mieście Żyrardów, gdzie mieszka i zasłynął nie tylko jako poeta, ale także jako animator życia kulturalnego, w 1996 roku założył i dotychczas prowadzi Żyrardowskie Wieczory Literackie.

W celu promocji i popularyzacji słowa literackiego oraz jego autorów w Żyrardowie ukazuje się także kwartalnik literacko-historyczny Żyrardowskie Zeszyty Literackie. Na łamach „Zeszytów” są zamieszczane wiersze żyrardowskich poetów, jak też materiały dotyczące tematów literacko-historycznych wątków miasta. Warto zaznaczyć, że Jerzy Paruszewski w „Zeszyty” jest mocno wrośnięty i nie tylko jako autor, ale też jako członek redakcji tego kwartalnika.

Ponadto poeta piszący wiersze nacechowane ironią z głębokim rozumieniem codzienności jest także współorganizatorem wszystkich dotychczas odbywających się w Polsce Światowych Dni Poezji, jak też Festiwali Poezji Słowiańskiej, które rokrocznie mają swoją przystań również w Żyrardowie.

Jerzy Paruszewski należy do kilku międzynarodowych stowarzyszeń literackich, otrzymuje prestiżowe nagrody, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został uhonorowany Odznaką Honorową Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Jerzy Paruszewski – polski poeta z ironicznym podejściem do życia codziennego

Jerzy Paruszewski – polski poeta z ironicznym podejściem do życia codziennego

Jerzy Paruszewski jest autorem ośmiu tomików wierszy, które są nacechowane nutką ironii, ale jednocześnie wnikliwym zrozumieniem aktualności życia codziennego.

Znany polski poeta mieszka w mieście Żyrardów, gdzie jako animator życia kulturalnego tego miasta w 1996 roku założył i dotychczas prowadzi Żyrardowskie Wieczory Literackie.

Wiersze poety cieszą się popularnością i są przetłumaczone na dziesięć języków.

Poza twórczą działalnością poeta aktywnie udziela się na rzecz rozwoju życia literackiego Żyrardowa. Jest współorganizatorem wszystkich dotychczas odbywających się Światowych Dni Poezji oraz Festiwali Poezji Słowiańskiej, które rokrocznie mają miejsce także w tym mieście.

Jerzy Paruszewski jest członkiem kilku międzynarodowych stowarzyszeń literackich, otrzymuje prestiżowe nagrody. Ponadto przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został odznaczony Odznaką Honorową Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.