logo

Okienko Liryczne

Wspomnienia o Jadwidze Podmostko – znanej dziennikarce promującej twórczość wileńskich autorów

Jeszcze trudno w to uwierzyć, że śp. Jadwiga Podmostko już nie żyje. Dokładnie przed dwoma miesiącami cieszyła swoją obecnością krewnych,...

Wspomnienia o Janie Koziczu – poecie wileńskim, „chłopaku z Żelaznej Chatki”

Wspominając poetę należy zaznaczyć, że z zawodu był zecerem-drukarzem, którego dorobek twórczy liczy osiem tomików poetyckich oraz książki opowiadań pt....

Wileński poeta i prozaik Wojciech Piotrowicz jako tłumacz liryki Pauliusa Širvysa

Paulius Širvys – litewski poeta, dziennikarz i redaktor urodził się w 1920 r. we wsi Padustėlis we wschodniej Litwie. Jego...

„Okienko Liryczne” o Adamie Lizakowskim

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”, w którym witając Światowy Dzień Poezji czytane są wiersze poetów polonijnych, mianowicie wiersze poety, prozaika otaz...

W antologii wydanej w Polsce znalazły się wiersze wileńskich poetów

Antologia nosi tytuł „Wykroję sobie kawałek nieba” i została wydana w Słupsku, a dokładniej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w...