logo

Month: marzec 2022

Wspomnienia o Janie Koziczu – poecie wileńskim, „chłopaku z Żelaznej Chatki”

Wspominając poetę należy zaznaczyć, że z zawodu był zecerem-drukarzem, którego dorobek twórczy liczy osiem tomików poetyckich oraz książki opowiadań pt. „Moja przyjaźń z przyrodą”.

O sobie mówił: „Jestem chłopakiem z Żelaznej Chatki”, a swoją poezję określał jako „pisanie po nocach dla uspokojenia umęczonego codziennym trudem drukarza, ducha”.

Śp. Jan Kozicz, wileński autor – poeta i prozaik, urodził się i mieszkał w Wilnie przy ul. Żelazna Chatka, obecnie ul. Geleżinė, w latach 1945-2021. Zmarł w wieku niespełna 76 lat – 21 kwietnia ubiegłego roku. Jest pochowany w Wilnie na Starej Rossie.

Wileński poeta i prozaik Wojciech Piotrowicz jako tłumacz liryki Pauliusa Širvysa

Paulius Širvys – litewski poeta, dziennikarz i redaktor urodził się w 1920 r. we wsi Padustėlis we wschodniej Litwie. Jego życiorys jest przesiąknięty na wskroś wydarzeniami, ponieważ poeta najpierw ukończył szkołę rolniczą, następnie uczył się w podoficerskiej szkole piechoty, podczas wojny walczył w szeregach Armii Czerwonej, dwukrotnie przebywał w niemieckiej niewoli. W 1945 r. został ciężko ranny i zwolniony ze służby. Po wojnie pracował w redakcjach różnych gazet i czasopism literackich, ukończył studia w moskiewskim Instytucie Literatury im. Gorkiego. Po studiach był korespondentem czasopism dla młodzieży Moksleivis i Genys. Był też marynarzem, a później sternikiem w Kłajpedzkiej Flocie Rybackiej. Zmarł w 1979 r. i jest pochowany na wileńskim Cmentarzu Antokolskim.

Za życia wydał 6 zbiorków poetyckich, a po Jego śmierci drukiem ukazało się nawet kilkanaście tomików, ale tomik pt. „Pociechy udziela nam pieśń”, o którym idzie mowa w programie radiowym, jest pierwszym wydaniem przełożonym na język polski. Przekładu dokonał Wojciech Piotrowicz – znany wileński poeta, prozaik i tłumacz.

Tomik zatytułowany „Pociechy udziela nam pieśń” został wydany w 2020 r. w Wilnie. Autorem ilustracji zamieszczonych w tej edycji jest cieszący się dobrą renomą malarz wileński – Czesław Połoński.

Wiersze, które stanowią treść wydanego zbiorku, pochodzą z książki „Ilgesys – ta giesmė”, wydanej w 1977 r.

„Okienko Liryczne” o Adamie Lizakowskim

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”, w którym witając Światowy Dzień Poezji czytane są wiersze poetów polonijnych, mianowicie wiersze poety, prozaika otaz tłumacza Adama Lizakowskiego, który pochodzi z Polski, a mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Tam pracuje jako wykładowca na wyższej uczelni, jest promotorem polskiej kultury w USA. Poeta i działacz dotychczas osiągnął wiele sukcesów twórczych oraz zawodowych, za owocną pracę twórczą na rzecz ojczyzny w swoim czasie został odznaczony Kawalerskim Krzyżem Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Poeta prawie co roku odwiedza Wilno, by uczestniczyć w festywalu literacko-muzycznym „Maj nad Wilią”. A przed kilkoma laty Adam Lizakowski był gościem „Okienka Lirycznego”.

Dlatego wszystkich zaciekawionych zapraszamy do archiwum „Okienka Lirycznego” na stronie internetowej Radia Wilno, gdzie są zachowane rozmowy oraz prezentacje twórczości wszystkich gości naszej audycji.

Natomiast w dzisiejszej audycji będą czytane utwory z tomiku „Wiersze spod Krzywej Wieży”, w którym autor opiewa dzieje bardzo bliskiej jego sercu miejscowości, a jednocześnie i dzieje historyczne całej Polski, do której tęskni i często ją odwiedza.