logo

Month: styczeń 2022

Poeta Aleksander Śnieżko podjął się tłumaczenia wierszy litewskich autorów na język polski

Poeta Aleksander Śnieżko podjął się tłumaczenia wierszy litewskich autorów na język polski

W poprzednim odcinku „Okienka Lirycznego” była możliwość zapoznać się z przekładem wierszy znanego rosyjskiego poety Siergieja Jesienina dokonanego przez Aleksandra Śnieżkę na język polski. W niniejszym odcinku wileński poeta i tłumacz prezentuje tłumaczenie na język polski wierszy litewskiego poety Justinasa Marcinkevičiusa.

Wileński poeta Aleksander Śnieżko jest jednym z najbardziej popularnych oraz najbardziej owocnych autorów na Wileńszczyźnie. Dotychczas wydał czternaście zbiorków poetyckich o tematyce lirycznej, religijnej i patriotycznej, w tym dla dorosłych i dzieci.

Poeta jest także autorem wielu tekstów przebojowych piosenek, wykonywanych przez kapele oraz zespoły działające na Wileńszczyźnie.

Za twórczą działalność jest niejednokrotnie odznaczony, w tym honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi.

Poeta Aleksander Śnieżko zasłynął jako tłumacz rosyjskiej poezji

„Okienko Liryczne”, z kolejnym gościem programu Aleksandrem Śnieżkiem, wilnianinem, jednym z najbardziej popularnych oraz najbardziej owocnych autorów Wileńszczyzny, poetą i autorem tekstów piosenek, wykonywanych przez kapele oraz zespoły działające w dobie obecnej na Wileńszczyźnie. Poeta ostatnio zasłynął również jako tłumacz poezji.

Jego przekład wierszy na język polski wielkiego rosyjskiego poety Siergieja Jesienina, który niedawno się ukazał, można zaliczyć do prac literackich zasługujących na uwagę. Wybór wierszy, który stanowi treść edycji zatytułowany jest „Mój Jesienin”. Książka została wydana w Polsce, z której treścią w niniejszym „Okienku Lirycznym” będzie możliwość się zapoznać z ust samego autora przekładu – Aleksandra Śnieżki.

Jako tłumacz poeta zadebiutował już przed kilkoma laty przekładając poezję znanego rosyjskiego poety Władimira Wysockiego na język polski. Wybór przełożonych wierszy nosi tytuł „Płonące żagle”.

Aleksander Śnieżko to empatyczny i pozytywnie nastawiony do życia autor, który w rymach opisuje świat według własnego odczucia. Dotychczas wydał czternaście zbiorków poetyckich, w tym dla dzieci i dla dorosłych o tematyce lirycznej i patriotycznej jak też religijnej.

Twórczość Aleksandra Śnieżki obecna jest też w kilku antologiach, w tym wydanych w Polsce.

Ambitny i pracowity autor już za młodu wykazywał się niezwykłą perfekcją. Świadczą o tym odznaczenia, wśród nich Srebrny Medal za bardzo dobrą naukę, pracę i wzorowe zachowanie, który otrzymał w 1963 r. Był też najlepszym w swoim zawodzie w latach pracy na zakładzie „Wilma”.

W 2009 r. od władz Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Natomiast w 2019 r. od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Sam poeta zapewnia, że ma jeszcze kilkadziesiąt rozmaitych dyplomów, podziękowań i wyróżnień na konkursach i innych imprezach poetyckich, a optymistycznie nastawiony na przyszłość unikatowy Śnieżko spodziewa się, że lista nagród jest jeszcze ostatecznie nie zamknięta…