logo

Month: luty 2024

Mirosława Bartoszewicz: Zamiłowanie do książek prowadzi do twórczości

Mirosława Bartoszewicz: Zamiłowanie do książek prowadzi do twórczości

Mirosława Bartoszewicz jako osoba pisząca zadebiutowała w 2011 roku publikacją swoich wierszy na łamach „Tygodnika Wileńszczyzny” na stronie literackiej „Pegaz”. Następnie, jak i większość początkujących autorów, wiersze pisała do szuflady. Jednakże po kilku latach leżakowania w ukryciu, uzbierane poetyckie uniesienia znalazły swoje miejsce w debiutanckim tomiku „Pieśń ujdzie cało”, który ukazał się w 2018 roku. Dotąd wiersze poetki były zamieszczane w kilku antologiach wydanych w Litwie oraz w Polsce.

Mirosława Bartoszewicz ukończyła Szkołę Średnią w Awiżeniach, w rejonie wileńskim. Jest absolwentką Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Natomiast zamiłowanie do książek przyczyniło się do tego, by miejscem jej pracy była biblioteka, więc szereg lat pracowała jako bibliotekarka w podwileńskich miejscowościach – Skojdziszki, Niemież oraz Rudomino.

Poetka uwielbia czytanie książek, ale nie tylko, interesuje ją świat, więc podróże, które po części inspirują ją do pisania wierszy, są także częstym źródłem jej natchnienia. Inspiracją autorki wileńskiej jest także otaczające ją środowisko.

Ponadto Mirosława Bartoszewicz przekłada teksty bądź wiersze przeważnie młodych poetów litewskich i rosyjskich na język polski.

Kilka lat temu na bazie Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie, uzdolniona literacko młodzież wileńska utworzyła nową formację – Asocjację Polskich Literatów na Litwie, która po części prezentuje aktywność literacką młodzieży polskiej narodowości mieszkającej na Litwie oraz promuje osiągnięcia polsko-litewskiej współpracy w zakresie literatury krajowej.

Na prezesa został wybrany Bartosz Połoński, natomiast obowiązki wiceprezesa objęła i pełni Mirosława Bartoszewicz.

Teresa Markiewicz

Działalność artystyczna Zbigniewa Sinkiewicza częścią składową kultury wileńskiej

Działalność artystyczna Zbigniewa Sinkiewicza częścią składową kultury wileńskiej

Zbigniew Sinkiewicz z urodzenia jest wilnianinem kochającym swoje miasto i jego mieszkańców, dla których, jako muzyk i wokalista, przede wszystkim dedykuje swoją wieloletnią działalność artystyczną.

Z wykształcenia jest skrzypkiem, jednakże swoje umiejętności poszerzył grą na wielu instrumentach strunowych jak też klawiszowych. Ponadto śpiewa i wykonuje piosenki z wielu gatunków muzycznych. W repertuarze muzyka nie brakuje piosenek popularnych, jak też piosenek o treści religijnej, niekiedy we własnej aranżacji, m.in. kolęd i pastorałek.

Publiczność chętnie gromadzi się na koncerty solowe wileńskiego artysty, który ma ogromny bagaż twórczości do zaprezentowania na stołecznych scenach, jak też na scenach festiwalowych muzyki ulicznej oraz innych, w tym poza granicami kraju.

W 1995 roku Zbigniew Sinkiewicz rozpoczął działalność artystyczną w sławnym, godnie reprezentującym Wilno, zespole „Kapela Wileńska”. Kunszt artystyczny kapeli ma szeroki rozgłos nie tylko na Wileńszczyźnie. Jest mile widziana na każdej imprezie kulturalnej nie tylko w stolicy, ale w szeregu miast i mniejszych miejscowościach za granicą, a szczególnie w Polsce.

Mimo uczestnictwa w tym zespole Zbigniew Sinkiewicz znajduje czas na własne recitale muzyczne, a ostatnio widzowie wileńscy mieli możliwość wysłuchać koncertu kolęd i pastorałek „Śpiewajmy kolędy”, który odbył się po mszy św. 28 stycznia w kościele Odnalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Wileńskiej. Utwory zabrzmiały nie tylko w tradycyjnej wersji, ale były wykonane z nutką jazzową.

Warto zaznaczyć, że w dorobku muzycznym Zbigniewa Sinkiewicza jest obecna także płyta z nagraniami kolęd i pastorałek. W najbliższym czasie, jak zapowiada muzyk, ukaże się kolejna płyta autorska, zawierająca teksty, do których utalentowany wilnianin skomponował też muzykę. Prezentacja płyty autorskiej odbędzie się w Wilnie podczas najbliższego solowego koncertu muzyka.

Teresa Markiewicz