logo

Month: listopad 2021

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o antologii „Świat idzie inną drogą”

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o antologii „Świat idzie inną drogą”

Okienko Liryczne, w którym pokrótce zaprezentowana jest treść antologii pt. „Świat idzie inną drogą”. W antologii, wydanej w Polsce, a mianowicie w Słupsku, w 2016 r., ukazały się wiersze o tematyce wiejskiej, a ciekawostką jest to, że wśród polskich autorów mieszkających w powiecie słupskim są też poeci z kresowym rodowodem.

A mianowicie poetka Regina Adamowicz, która do Polski przyjechała z woj. nowogródzkiego i zamieszkała w Koszalinie. Jako poetka debiutowała w Wydawnictwie Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego „Próby Literackie” w 1944 r. wierszami „Las w Katyniu” i „Wstańmy o świcie” Wydała 6. tomników, w tym 1 dla dzieci. W Polsce jej wiersze są publikowane w antologiach Oficyny Wydawniczej „Mak” w Szczecinie oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku. Za swoją twórczość literacką autorka dotychczas otrzymała wiele wyróżnień oraz nagród w konkursach ogólnopolskich.

W antologii, której tytuł pochodzi od tytułu wiersza polskiej poetki Anny Karwowskiej, współautorki wydania, „Świat idzie inną drogą”, znalazły się również wiersze i niektórych wileńskich autorów.

Wiersze w toku audycji prezentuje prowadząca „Okienko Liryczne” Teresa Markiewicz.

Waldemar Tomaszewski dla Radia Wilno: Istotą jedności ZPL i AWPL jest ich geneza i program, ale przede wszystkim ludzie wierni polskości

Waldemar Tomaszewski dla Radia Wilno: Istotą jedności ZPL i AWPL jest ich geneza i program, ale przede wszystkim ludzie wierni polskości

W wywiadzie udzielonym dla Radia Wilno prezes ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski powiedział, że istotą jedności ZPL i AWPL jest ich geneza i program, ale przede wszystkim wierni polskości ludzie.

Z okazji 27. rocznicy zarejestrowania AWPL w ówczesnym Ministerstwie Sprawiedliwości prezes ZPL i AWPL mówił o jedności tych dwóch organizacji, których istotą, jak powiedział, jest ich powstanie, założenia programowe, ale przede wszystkim Rodacy wierni idei polskości i oddania sprawie.

Waldemar Tomaszewski dokonał oceny kondycji zarówno AWPL, jak i ZPL, opowiedział o najważniejszych wydarzeniach w obu organizacjach, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Z wywiadu dowiedzą się Państwo m.in., czy Polacy mogą się spodziewać dobrych wiadomości w temacie dotyczącym zwrotu ziemi, zwłaszcza w Wilnie oraz o tym, jak przebiega zainicjowany przez ZPL Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie i kiedy jest spodziewany jego finał.

W tym tygodniu Inspekcja Podatkowa podała do wiadomości publicznej najnowsze informacje dotyczące odpisu podatkowego. Zaskoczenia nie ma już kolejny rok z rzędu – AWPL, jak też ZPL dalej cieszą się rekordowym poparciem ze strony mieszkańców-płatników podatków. Temat ten również znalazł się wśród tych, które zostały poruszone w dzisiejszej rozmowie. ZPL i AWPL dalej plasują się w czołówce organizacji w kraju, którym podatnicy ufają najbardziej

W audycji rozmawiano również o okresie refleksji, jakim są nadchodzące święta zaduszkowe. W tym kontekście Waldemar Tomaszewski wspomniał księdza Marka Gładkiego, który odszedł do Pana 27 październiika br.

W wywiadzie dla Radio Wilno znalazło się jeszcze wiele innych interesujących wątków, które w całości można odsłuchać pod linkiem zamieszczonym poniżej: