logo

Month: maj 2017

Wywiad z Marią Klimaszewską

Wywiad z Marią Klimaszewską

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny i dziś poznajemy wileńską szkołę w Leszczyniakach. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy dyrektor tej szkoły panią Marię Klimaszewską.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Wywiad z Tadeuszem Alancewiczem

Wywiad z Tadeuszem Alancewiczem

W Rozmowie Dnia gościliśmy dzisiaj Tadeusza Alancewicza, starostę gminy Sużany w rejonie wileńskim.

Zapytaliśmy starostę, czy ma on sołtysów do pomocy i czy dają sobie radę.

Rozmawialiśmy o inwestycjach – czy sporo środków zewnętrznych trafia do gminy, jakie największe projekty zrealizowane zostały w starostwie w ostatnich latach.

Pytaliśmy o to, czy mieszkańcy gminy są przedsiębiorczy, zaradni, z czym mieszkańcy najczęściej przychodzą do starostwa i z czego najbardziej jest dumny starosta Sużan.

Tadeusz Alancewicz opowiedział o przyjaciołach za granicą i współpracy zagranicznej gminy, o składzie narodowościowym starostwa.

Starosta Sużan powiedział, czy sporo młodych rodzin mieszka na terenie gminy, o liczbie mieszkańców i drogach w starostwie, a także o planach na najbliższą przyszłość.

Wywiad z Henryką Sokołowską

Wywiad z Henryką Sokołowską

Gościem Rozmowy Dnia była dzisiaj dr Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, która opowiedziała m.in. o niedawnym wyjeździe wykładowców i studentów do Polski w ramach programu „A to Polska właśnie”, czyli o edukacji Polaków w salach uczelnianych i poza nimi.

Zapytaliśmy dr Henrykę Sokołowską o tym, jak się ma polonistyka na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, o misji i głównych celach Centrum.

KIerownik Centrum powiedziała, czy wykłady dla studentów polonistyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym prowadzą wykładowcy z Polski, przybliżyła współpracę Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej ze szkołami polskimi na Litwie.

Nasza dzisiejsza rozmówczyni jest współzałożycielką Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, zapytaliśmy więc w Rozmowie Dnia, co robi organizacja.

Wywiad z księdzem Rusłanem Wilkielem

Wywiad z księdzem Rusłanem Wilkielem

Już niebawem na Litwie rozpoczną się uroczystości Zielonych Świątek. Tradycyjnie i rokrocznie uroczystości Zesłania Ducha Świętego odbywają się też w Kalwarii Wileńskiej. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy proboszcza parafii pod wezwaniem Odnalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Wileńskiej księdza Rusłana Wilkiela.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Wywiad z Katarzyną Maciusowicz

Wywiad z Katarzyną Maciusowicz

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny i dziś poznajemy gimnazjum w Podbrodziu rejonu święciańskiego. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy dyrektor tego gimnazjum panią Katarzynę Maciusowicz.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Wywiad z Jarosławem Sellinem

Wywiad z Jarosławem Sellinem

W dniach 16-19 maja w Wilnie odbyło się dziesiąte posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy do Spraw Dziedzictwa Kulturowego. Obradom grupy współprzewodniczyli wiceministrowie kultury Polski i Litwy: Jarosław Sellin i Renaldas Augustinavičius.

W miniony piątek, 19 maja, wicemininster kultury i dziedzictwa narodowego Polski pan Jarosław Sellin w Instytucie Kultury Polskiej w Wilnie podzielił się z przedstawicielami mass mediów polskich na Litwie wynikami obrad dziesiątego posiedzenia Polsko-Litewskiej Grupy do Spraw Dziedzictwa Kulturowego. Zapraszamy Państwa do wysłuchania wywiadu.

Wywiad z Agnieszką Sakowicz

Wywiad z Agnieszką Sakowicz

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny i dziś poznajemy gimnazjum imienia Longina Komołowskiego w Połukniu rejonu trockiego. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy dyrektor tej szkoły panią Agnieszkę Sakowicz.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Wywiad z dr. Agnieszką Łuczak

Wywiad z dr. Agnieszką Łuczak

18 maja o godz. 14.00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach (ul. Śniadeckiego 2), nastąpi otwarcie wystawy „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w dwudziestym wieku”. Otwarcie wystawy poprzedzi wykład dr Agnieszki Łuczak, naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu nt. historii i losów ziemiaństwa polskiego. Dzisiaj w Radiu Wilno pani doktor gościła w Audycji Rozmowa Dnia.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Wywiad z s. Michaelą Rak

Wywiad z s. Michaelą Rak

W miniony weekend Hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie obchodziło 5-lecie swej działalności. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy siostrę Michaelę Rak, która jest nie tylko dyrektorką, ale i założycielką wileńskiego hospicjum.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Wywiad z Janiną Lisiewicz

Wywiad z Janiną Lisiewicz

W Rozmowie Dnia gościliśmy dzisiaj Janinę Lisiewicz, redaktor „Naszej Gazety” – tygodnika Związku Polaków na Litwie.

Związek Polaków na Litwie działa od roku 1990, zapytaliśmy redaktor, kiedy zrodziła się potrzeba wydawania „Naszej Gazety”. Redaktor Janina Lisiewicz opowiedziała o misji tygodnika, jego głównych celach i tematach, jakie są najczęściej poruszane na łamach gazety.

Redaktor opowiedziała, gdzie można nabyć pismo, czy można je zaprenumerować i czy ma wersję elektroniczną. Zapytaliśmy o skład zespołu redakcyjnego.

Rozmawialiśmy również o tym, z jakich środków utrzymuje się gazeta, jak się zmieniała na przestrzeni lat i jaka przyszłość czeka „Naszą Gazetę”.