logo

Mirosława Bartoszewicz: Zamiłowanie do książek prowadzi do twórczości

Mirosława Bartoszewicz jako osoba pisząca zadebiutowała w 2011 roku publikacją swoich wierszy na łamach „Tygodnika Wileńszczyzny” na stronie literackiej „Pegaz”. Następnie, jak i większość początkujących autorów, wiersze pisała do szuflady. Jednakże po kilku latach leżakowania w ukryciu, uzbierane poetyckie uniesienia znalazły swoje miejsce w debiutanckim tomiku „Pieśń ujdzie cało”, który ukazał się w 2018 roku. Dotąd wiersze poetki były zamieszczane w kilku antologiach wydanych w Litwie oraz w Polsce.

Mirosława Bartoszewicz ukończyła Szkołę Średnią w Awiżeniach, w rejonie wileńskim. Jest absolwentką Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Natomiast zamiłowanie do książek przyczyniło się do tego, by miejscem jej pracy była biblioteka, więc szereg lat pracowała jako bibliotekarka w podwileńskich miejscowościach – Skojdziszki, Niemież oraz Rudomino.

Poetka uwielbia czytanie książek, ale nie tylko, interesuje ją świat, więc podróże, które po części inspirują ją do pisania wierszy, są także częstym źródłem jej natchnienia. Inspiracją autorki wileńskiej jest także otaczające ją środowisko.

Ponadto Mirosława Bartoszewicz przekłada teksty bądź wiersze przeważnie młodych poetów litewskich i rosyjskich na język polski.

Kilka lat temu na bazie Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie, uzdolniona literacko młodzież wileńska utworzyła nową formację – Asocjację Polskich Literatów na Litwie, która po części prezentuje aktywność literacką młodzieży polskiej narodowości mieszkającej na Litwie oraz promuje osiągnięcia polsko-litewskiej współpracy w zakresie literatury krajowej.

Na prezesa został wybrany Bartosz Połoński, natomiast obowiązki wiceprezesa objęła i pełni Mirosława Bartoszewicz.

Teresa Markiewicz

Mirosława Bartoszewicz: Zamiłowanie do książek prowadzi do twórczości