logo

Month: lipiec 2023

Muzeum Władysława Syrokomli dba o pamięć i z pietyzmem promuje twórczość współczesnych polskich autorów

Muzeum Władysława Syrokomli dba o pamięć i z pietyzmem promuje twórczość współczesnych polskich autorów

Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie bardzo odpowiedzialnie pełni swoje funkcje, a mianowicie, zachowuje pamięć o dorobku twórczym nieżyjących już autorów, prezentując ich twórczość w ramach spotkań literackich. Poza tym właśnie w Borejkowszczyźnie najczęściej odbywają się prezentacje najnowszych wydań książkowych także młodych, początkujących autorów piszących w języku polskim.

W najbliższym czasie w muzeum odbędzie się prezentacja owoców twórczości – wierszy i prozy – autorstwa poety i prozaika, śp. Waldemara Hajdamowicza. Prezentacja zostanie uskuteczniona w ramach cyklicznych Kawiarenek Literackich odbywających się od szeregu lat w Borejkowszczyźnie.

Waldemar Hajdamowicz, poeta i prozaik, który urodził się 12 lipca 1949 r. w rejonie wileńskim w miejscowości koło Sużan, we wsi Dauksze (lit. Daukšiai), zdobywał naukę pisania i czytania najpierw w Szkole Podstawowej w Tarakańcach, po czym ukończył maturę w Niemeńczyńskiej Szkole Średniej, a następnie kształcił się w Szkole Zawodowo-Technicznej nr 2 w Wilnie.

Po ukończeniu zawodówki pracował jako ślusarz w Wileńskiej Fabryce Wyrobów Polimerowych, a późniejszym miejscem jego racy były zakłady mechaniczne w Skirlanach.

Chociaż jego specjalność była daleka od literatury, jednakże pisanie wierszy rozpoczął już w młodości. W tamtych latach jego wiersze, przeważnie liryczne, uatrakcyjniały m.in. imprezy towarzyskie, w których brał udział.

W 1976 r. wiersze poety już zaczęły się ukazywać się na łamach „Czerwonego Sztandaru” – naówczas jedynego dziennika polskiego na Litwie.

W 2013 r. kilka wierszy Waldemara Hajdamowicza zostało zamieszczonych w trójjęzycznej – litewsko-białorusko-polskiej antologii „Susitikimai-Sustreczy- Spotkania” wydanej staraniami Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

Z natury bardzo skromny i tkliwy autor wspaniałych wierszy i interesujących opowiadań większą część swego życia mieszkał w miejscowości Skirlany w rejonie wileńskim. Tamże 23 kwietnia 2015 r. zmarł. Na wieczny sen poetę, śp. Waldemara Hajdamowicza, ułożono na cmentarzu w Sużanach w rejonie wileńskim.

Po śmierci, po kilku latach, w 2022 roku dorobek twórczy nietuzinkowego autora zaistniał jako tomik wierszy i opowiadań pt. „Serca nie oddaj śniegom”. Tytuł książki pochodzi z wiersza autora pt. „Zima”.

Wydawcą tej książkowej pozycji jest Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Do ukazania się książki, do której starań przyłożył przede wszystkim dr nauk humanistycznych, historyk literatury, poeta i prozaik, autor wielu interesujących inicjatyw literackich, a na ten czas kustosz Muzeum Władysława Syrokomli, Józef Szostakowski.

Teresa Markiewicz