logo

Month: październik 2016

Wywiad z Lilią Kiejzik

Wywiad z Lilią Kiejzik

Lilia Kiejzik, dyrektor Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie, w wywiadzie, udzielonym dla Radia Wilno, zachęcała widzów do obejrzenia przedstawień, które zostaną wystawione w Wilnie i na Wileńszczyźnie w ramach trzeciej odsłony Międzynarodowego Festiwalu Monospektaklu „MONOWschód”. Polska reżyser teatralna zdradziła również kilka szczegółów przygotowań do wystawienia świątecznej bajki.

Wywiad z Arturem Ludkowskim

Wywiad z Arturem Ludkowskim

Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, radny miasta Wilna z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, w wywiadzie, udzielonym dla Radia Wilno, opowiedział o działalności Domu Kultury Polskiej, który w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia.

Działacz polskiej mniejszości narodowej na Litwie dokonał ponadto oceny życia kulturalnego Polaków na Litwie.

Polityk odpowiedział również na pytanie o tym, jak się pracuje Polakom w radzie miasta stołecznego.

Wywiad z Waldemarem Tomaszewskim

Wywiad z Waldemarem Tomaszewskim

„Cieszymy się, że nam się udało” – w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, powiedział Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego, oceniając wyniki uzyskane przez partię w wyborach parlamentarnych na Litwie.

Polityk powiedział też, jaką taktykę rozwiązywania problemów mniejszości polskiej na Litwie uważa za najbardziej skuteczną.

„To będzie spotkanie pożyteczne również dla Polaków na Wileńszczyźnie” – powiedział Waldemar Tomaszewski, który udaje się dzisiaj do Krakowa, gdzie weźmie udział w posiedzeniu europosłów należących do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.

Wywiad z Władysławem Malukiem

Wywiad z Władysławem Malukiem

Władysław Maluk, prezes wspólnoty sużańskiej, w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, opowiedział o tym, czym się zajmuje organizacja, która niedawno została nagrodzona w konkursie ogólnokrajowym, oraz odpowiedział na pytanie, dlaczego warto czynić dobro.

Wywiad z Grzegorzem Janikiem

Wywiad z Grzegorzem Janikiem

Grzegorz Janik, przewodniczący polskiej grupy obserwatorów wyborów parlamentarnych na Litwie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej, w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, ocenił przebieg wyborów parlamentarnych na Litwie.

Poseł skomentował też wynik uzyskany w wyborach przez Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Wywiad z Ritą Tamašunienė

Wywiad z Ritą Tamašunienė

Rita Tamašunienė, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) w parlamencie litewskim, w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, oceniła kampanię wyborczą AWPL-ZChR, powiedziała, jakie są największe oczekiwania wyborców, w którymi się spotyka i rozmawia.

Wywiad ze Zbigniewem Maciejewskim

Wywiad ze Zbigniewem Maciejewskim

Zbigniew Maciejewski, radny m. Wilna z frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, dyrektor Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, działacz społeczny, poeta, w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, opowiedział o tym, co cieszy dyrektora tej trójjęzycznej placówki oświatowej w rejonie wileńskim, odpowiedział na pytanie, czy praca radnego w radzie stołecznej jest trudna.

Zbigniew Maciejewski ocenił również swoje szanse na wygraną w wyborach do Sejmu Litwy.

Zbigniew Maciejewski działa też charytatywnie, należy do Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności, ale też do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Wilnie. Opowiedział o działaniach prowadzonych w ramach tych organizacji, a także o swojej twórczości poetyckiej.

Wywiad z Marcinem Łapczyńskim

Wywiad z Marcinem Łapczyńskim

Marcin Łapczyński, Radca Ambasady Polski w Wilnie, Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, opowiedział o tym, co zaoferuje widzowi na Litwie rozpoczynający się jutro 16. Festiwal Filmu Polskiego, o zainteresowaniu mieszkańców Wilna kursami języka polskiego organizowanymi przez Instytut.

Dyrektor odniósł się również do opinii, że przedsięwzięcia organizowane przez Instytut są skierowane głównie do Litwinów, a Polacy w Wilnie i na Wileńszczyźnie niekoniecznie czują się adresatami tych wydarzeń kulturalnych.

Wywiad z Petrasem Čimbarasem

Wywiad z Petrasem Čimbarasem

Petras Čimbaras, poseł na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia Partii Pracy, w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, ocenił, czy dobiegająca końca kadencja litewskiego parlamentu była trudna, powiedział, czego, jego zdaniem, najbardziej potrzeba obecnie litewskiej wsi, porównał rolnictwo na Litwie i w Polsce.

Parlamentarzysta ocenił również obecne relacje Polski i Litwy.

Wywiad z Waldemarem Urbanem

Wywiad z Waldemarem Urbanem

Waldemar Urban, członek Litewskiej Głównej Komisji Wyborczej, w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, powiedział, w jakich dniach będzie odbywało się głosowanie wczesne w wyborach sejmowych, kto będzie mógł głosować w domu, a także ile kart otrzyma wyborca i jak je należy wypełnić.

Waldemar Urban powiedział również, jaka pora jest najbardziej wygodna do oddania głosu w niedzielę. Członek Głównej Komisji Wyborczej poinformował również, jak będą mogli głosować obywatele Litwy przebywający za granicą, jakiej frekwencji spodziewają się eksperci i czy na Litwę przybędą obserwatorzy wyborów zza granicy.