logo

Month: grudzień 2021

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o Janie Rychnerze

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” o Janie Rychnerze

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”, w którym czytane są wiersze Jana Rychnera, polskiego autora, urodzonego w Lublinie, natomiast korzenie poety wywodzą się z Wilna. W Wilnie na Rossie spoczywają jego przodkowie. Dlatego Wilno jest mu bardzo bliskie.

Do Wilna przybywa nie tylko, by odwiedzać groby krewnych, ale też i dlatego, aby brać czynny udział w spotkaniach poetyckich, które w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO mają miejsce w życiu literackim polskiego środowiska wileńskiego.

Autor z zawodu jest prawnikiem, mieszka w Warszawie i jest prezesem grupy literackiej „Nasza Twórczość” przy „Stowarzyszeniu Wspólnota Polska” oraz wiceprezesem II Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Jan Rychner jako poeta zadebiutował w 2000 r. zbiorkiem pt. „Wiersze dla ciebie”. Natomiast w audycji czytane są wiersze o treści religijnej i patriotycznej z tomiku pt. „Ze źródła wody czystej”.

Dotychczas ukazało się już kilka książkowych edycji w tym także napisanych prozą.

W Polsce poeta aktywnie działa jako animator kultury, organizując wieczorki literackie w klubach oraz Domach Kultury. W 2011 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Bronisław Olenkowicz i Ignacy Chrzanowski dla Radia Wilno: Nieśmy nawzajem dobro

Bronisław Olenkowicz i Ignacy Chrzanowski dla Radia Wilno: Nieśmy nawzajem dobro

Już od wielu lat w grudniu na Litwę z Koszalina przybywają pomocnicy św. Mikołaja. W tę rolę wcielają się dobrego serca i niezwykle hojni ludzie, a mianowicie: Ignacy Chrzanowski, prezes spółki „Energo-Bud” i Bronisław Olenkowicz, członek stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Goście audycji przybyli na Wileńszczyznę nie z pustymi rękoma, ale z pełnym worem prezentów dla dzieci i nie tylko.

Kiedy powstała taka inicjatywa, jakie miejsca odwiedzili dowiecie się po odsłuchaniu audycji „Rozmowa dnia” Radia Wilno.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Albertem Bogdanowiczem

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Albertem Bogdanowiczem

„Okienko Liryczne”, którego gościem jest utalentowany młody autor, wileński poeta młodej generacji, Albert Bogdanowicz.

Albert Bogdanowicz jest osobą wysoce inteligentną, dobrze zapowiadającym się poetą, jest wilnianinem, absolwentem wileńskiego Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela, obecnie studiuje na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki.

Od kilku lat pisze wiersze, a jego twórczość jest pozytywnie oceniana przez krytyków literackich.

Wiersze, które dotąd ukazały się spod pióra młodego autora niejednokrotnie zdobywały laury pierwszeństwa w konkursach literackich oraz były wyróżniane wśród bardzo wielu innych prac twórczych młodych wileńskich autorów.

Ostatnio wiersze Alberta Bogdanowicza zostały załączone do antologii wydanej w Słupsku pt. „Wykroję sobie kawałek nieba”.