logo

Month: kwiecień 2018

Artur Waluczko dla Radia Wilno o szkole w Kolonii Wileńskiej

Artur Waluczko dla Radia Wilno o szkole w Kolonii Wileńskiej

Jest w Wilnie pewna szkoła, szkoła polsko-rosyjska, która jest starsza nawet od państwa litewskiego. Ma 103 lata i znajduje się w Kolonii Wileńskiej. Mówimy oczywiście o polsko-rosyjskiej szkole podstawowej w Kolonii Wileńskiej lub, jak kto woli, w Pavilnisie. Dzisiaj w audycji „Rozmowa Dnia” gościliśmy dyrektora tej szkoły, pana Artura Waluczkę.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30. „Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Anna Szczepańska i Radosław Miernik dla Radia Wilno o wizycie Naukobusa na Litwie

Anna Szczepańska i Radosław Miernik dla Radia Wilno o wizycie Naukobusa na Litwie

Na Litwę zawitał Naukobus, czyli mobilna wystawa przygotowana przez warszawskie Centrum Nauki Kopernik – najsłynniejsze polskie centrum nauki. W dniach od 23 do 28 kwietnia br. odwiedzi aż sześć litewskich miast: Wilno, Kowno, Niemenczyn, Soleczniki, Mejszagołę i Troki. W każdej miejscowości wystawa będzie prezentowana dla wszystkich chętnych i całkowicie za darmo w lokalnych ośrodkach kultury.

Państwo edukatorzy Anna Szczepańska i Radosław Miernik uprzejmie zgodzili się przybliżyć nieco naszym słuchaczom to cudo – Naukobus.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30. „Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Agnieszka Ragucka dla Radia Wilno o pracy psychologa dziecięcego

Agnieszka Ragucka dla Radia Wilno o pracy psychologa dziecięcego

Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają coraz to nowe choroby. Otyłość, nadciśnienie – to nowe zachorowania, tak zwane choroby cywilizacyjne, wywołane naszym trybem życia. Należą one do chorób fizycznych, niemniej jednak równie groźne są choroby natury psychologicznej. O tych zagrożeniach XX i XXI wieku w audycji „Rozmowa Dnia“ rozmawialiśmy z psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rejonu Wileńskiego z siedzibą w Niemenczynie – panią Agnieszką Ragucką.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30. „Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Faustyna Zawalska. 2018-04-21

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Faustyna Zawalska. 2018-04-21

Radio Wilno. W „Okienku Lirycznym” Faustyna Zawalska – uzdolniona muzycznie i literacko wilnianka. Absolwentka szkoły muzycznej. Gra na skrzypcach i fortepianie. Faustyna pisze wiersze i uczestniczy w konkursach literackich, podczas których jej twórczość jest zazwyczaj wyróżniana spośród wielu autorów. Obecnie jest na pierwszym roku Wileńskiego Kolegium Pielęgniarstwa. Read more

Waldemar Paruch dla Radia Wilno o prawach Polaków na Litwie

Waldemar Paruch dla Radia Wilno o prawach Polaków na Litwie

W dniach 19-21 kwietnia w Domu Kultury Polskiej odbywa się V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod tytułem „Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie“. Konferencję organizuje Stowarzyszenie Naukowców Polaków na Litwie.

Wśród wielu wybitnych gości – profesorów, doktorów historii, socjologii, prawników, ekonomistów, politologów z Litwy i Polski na konferencję przybył, m.in. doradca Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu Polski, profesor, doktor habilitowany Waldemar Paruch z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wygłosił on referat pt. „Między narodem politycznym a etniczno-kulturowym: narody w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku“.

Pan profesor także uprzejmie zgodził się udzielić wywiadu dla Radia Wilno.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30. „Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Maria Gołubowska dla Radia Wilno o gminie Połuknie

Maria Gołubowska dla Radia Wilno o gminie Połuknie

Dzisiaj w audycji Rozmowa Dnia gościliśmy starostę gminy Połuknie – panią Marię Gołubowską, która opowiedziała naszym słuchaczom o tym, jak się ma ta miejscowość w rejonie trockim.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30. „Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Grzegorz Rąkowski i Kazimierz Krajewski dla Radia Wilno o albumie „Kresowe rezydencje”

Grzegorz Rąkowski i Kazimierz Krajewski dla Radia Wilno o albumie „Kresowe rezydencje”

Dzisiaj, 18 kwietnia, w Pałacu Balińskich w Jaszunach w rejonie solecznickim o godz. 14 odbędzie się prezentacja albumu „Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej”. Z udziałem autora albumu pana Grzegorza Rąkowskiego oraz doktora nauk historycznych pana Kazimierza Krajewskiego z Instytutu Pamięci Narodowej Polski.

Organizatorami spotkania są: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Instytut Polski w Wilnie, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, Pałac Balińskich w Jaszunach. Dzisiaj w audycji „Rozmowa Dnia” gościliśmy panów Grzegorza Rąkowskiego oraz Kazimierza Krajewskiego.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30. „Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Dr Marcin Urynowicz dla Radia Wilno o Irenie Sendlerowej

Dr Marcin Urynowicz dla Radia Wilno o Irenie Sendlerowej

11 kwietnia w wileńskim Centrum Tolerancji z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zagłady oraz 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim odbyło się spotkanie poświęcone Irenie Sendlerowej. Podczas spotkania był wyświetlony film dokumentalny „Historia Ireny Sendlerowej” w reżyserii Andrzeja Wolfa. Po filmie wystąpił doktor Marcin Urynowicz z Instytutu Pamięci Narodowej, specjalizujący się w historii Polski do 1945 roku.

Pana Marcina gościliśmy dzisiaj w audycji „Rozmowa Dnia“.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30. „Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.