logo

Antologia poezji wiejskiej „Słowa bezsilne” – pobudza do aktywności twórczej nie tylko mieszkańców wsi

Cykl antologii poezji o wiejskiej tematyce, ukazujących się od 2002 roku w Słupsku, w Polsce, dokumentujących przede wszystkim działalność nieformalnej Grupy Poetyckiej Wtorkowe Spotkania Literackie, działającej przy Starostwie Powiatowym w Słupsku, skupiają autorów zaciekawionych tematyką wiejską, pragnących zachować dla potomnych zanikającą niepowtarzalność wiejskiej sielanki.

Dotychczas ukazało się osiemnaście takich kilkusetstronicowych tomów. Niezmiennym mecenasem tej inicjatywy jest Starostwo Powiatowe w Słupsku, a edytorem Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Wyboru i redakcji nadsyłanych wierszy wciąż i nadal dokonuje niestrudzony Zbigniew Babiarz-Zych.

Od 2016 roku do antologii słupskich autorów dołączyli także wileńscy poeci, dla których tematyka wiejska jest bardzo bliska. Ponadto dla niektórych podwileńskie wsie są małymi ojczyznami i ostojami polskości, gdzie słuchali oni będąc w kolebce śpiewanych przez swoje matki polskich kołysanek bądź nasiąkali tradycją i duchem tożsamości narodowej.

W kwietniu bieżącego roku w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie odbyła się prezentacja wydanej w grudniu ubiegłego roku kolejnej antologii z udziałem wileńskich autorów pt.: „Słowa bezsilne”.

Tym razem jest to 18. edycja poezji wiejskiej, na treść której złożyły się wiersze siedemdziesięciu autorów z Polski, Ukrainy, z Litwy oraz innych krajów świata.

W tomie „Słowa bezsilne”, wydanym w ub. roku, są zamieszczone wiersze jedenastu wileńskich autorów, a są to: Aleksander Śnieżko, Teresa Markiewicz, Józef Szostakowski, Henryk Mażul, Władysława Kursevičienė, Mirosława Bartoszewicz, Anna Jaremczuk, Wojciech Piotrowicz, Bożena Naruszewicz, Tamara Justycka i Daniel Dowejko.

Nakład – 450 egzemplarzy został wydany w Słupsku przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Redakcji i wyboru wierszy dokonał Zbigniew Babiarz-Zych.

Utwory zamieszczone w antologii są przede wszystkim ze specyficznymi elementami wiejskiej kultury, mentalnością pracy na ziemi i światopoglądem o treści religijnej.

Teresa Markiewicz

Antologia poezji wiejskiej „Słowa bezsilne” – pobudza do aktywności twórczej nie tylko mieszkańców wsi
Tagged on: