logo

Month: styczeń 2017

Wywiad z Jarosławem Szostką

Wywiad z Jarosławem Szostką

O powołaniu i działalności Klubu Rekonstrukcji Wojennej „Garnizon Nowa Wilejka”, o misji zachowania pamięci historycznej i pielęgnowania patriotyzmu, mówimy w Radiu Wilno ze współzałożycielem Klubu starszym ułanem Kawalerii Ochotniczej Jarosławem Szostką.

Wywiad z Mieczysławą Pietkiewicz

Wywiad z Mieczysławą Pietkiewicz

Mieczysława Pietkiewicz, dyrektor polskiej Szkoły Średniej im. świętego Kazimierza w Miednikach, w Rozmowie Dnia powiedziała, dlaczego placówka w Miednikach znalazła się w grupie 5 polskich szkół średnich na Litwie, które jako ostatnie uzyskały miano gimnazjum.

Dyrektor odpowiedziała na pytanie, czym się różni edukacja w szkole średniej, a czym – w gimnazjum.

Dyrektor odniosła się również do określenia placówki jako szkoły nielicznej, ale ambitnej.

Kierownik placówki miednickiej powiedziała też, z czego jest dumna szkoła, opowiedziała też o wyjazdach uczniów do Polski i Niemiec.

Mieczysława Pietkiewicz opowiedziała o współpracy placówki z innymi szkołami oraz projektach, w których bierze udział szkoła. Dyrektor przybliżyła ponadto plany na rok 2017.

Wywiad z Wandą Krawczonok

Wywiad z Wandą Krawczonok

Wanda Krawczonok, poseł na Sejm Litwy, wiceprzewodnicząca frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin w parlamencie litewskim, w wywiadzie dla Radia Wilna powiedziała, jakie najważniejsze sprawy poruszyli działacze polscy podczas niedawnej dorocznej konferencji AWPL-ZChR.

W Rozmowie Dnia polityk mówiła również o rozpatrywaniu budżetu m. Wilna na rok bieżący, a także powiedziała, jakie najważniejsze dla obywateli akty prawne przyjęli posłowie w końcówce sesji jesiennej.

Wywiad z Łucją Jurgielewicz

Wywiad z Łucją Jurgielewicz

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny i dzisiaj zapoznajemy się z rejonem solecznickim. Rozpoczniemy się zapoznawać, bo rejon solecznicki to nie jedno i nie dwa gimnazja polskie. A początek temu da szkoła wyjątkowa, bo liczące ponad półtora wieku Gimnazjum imienia Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach.

Wywiad z Moniką Bogdziewicz

Wywiad z Moniką Bogdziewicz

Gościem dzisiejszej Rozmowy Dnia była Monika Bogdziewicz, kierownik jednej z grup tanecznych Zespołu Pieśni i Tańca Zgoda.

Rozmowa dotyczyła karnawałowego koncertu na góralską nutę w wykonaniu Kapeli Folkowej z Pienin „Inacy” oraz Zespołu Pieśni i Tańca Zgoda.

Wywiad z Mieczysławem Jasiulewiczem

Wywiad z Mieczysławem Jasiulewiczem

O możliwościach pobierania nauki w języku polskim w podwileńskim Czarnym Borze w Radiu Wilno mówił Mieczysław Jasiulewicz, dyrektor Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze.

Dyrektor powiedział, dlaczego placówka za patrona obrała św. Urszulę Ledóchowską, ilu uczniów pobiera naukę w gimnazjum.

Mieczysław Jasiulewicz powiedział, z czego jest dumne polskie gimnazjum w Czarnym Borze, opowiedział o panujących w placówce warunkach do kształcenia dzieci i do pracy nauczycieli.

Dyrektor odniósł się również do pytania, czy kółka, których w szkole jest wiele, są popularne wśród uczniów.

Wywiad z Jarosławem Narkiewiczem

Wywiad z Jarosławem Narkiewiczem

Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm Litwy z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, w Rozmowie Dnia mówił o wątku polskim w kontekście wydarzeń styczniowych na Litwie, skomentował przebieg reformy oświatowej na Litwie.

Parlamentarzysta odniósł się do tematu kontrowersyjnego funduszu specjalnego dla Litwy Południowo-Wschodniej, skomentował dalszy wzrost popularności Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin i jej lidera Waldemara Tomaszewskiego.

Jarosław Narkiewicz, który jest również prezesem Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL, opowiedział o planach Oddziału na 2017 rok.

W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Longina Komołowskiego, prezesa Wspólnoty Polskiej. Jest to duża strata dla Polaków na Kresach. Wiele zrobił dla Polaków na Litwie. Jarosław Narkiewicz powiedział, jakim zapamięta śp. Longina Komołowskiego i czy można mieć nadzieję, że prezesem Wspólnoty zostanie osoba, która również dobrze będzie wczuwała się w potrzeby i głos Polaków na Litwie.

Wywiad z Józefem Rybakiem

Wywiad z Józefem Rybakiem

Józef Rybak, Polak Roku 2016 na Litwie, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego, w wywiadzie dla Radia Wilno powiedział, czy tytuł Polaka Roku zobowiązuje.

Podzielił się najnowszymi dobrymi wiadomościami dla mieszkańców rejonu.

Opowiedział o obchodach Dnia Obrońców Wolności w Solecznikach.

Józef Rybak jest również przewodniczącym Lokalnej Grupy Działania rejonu solecznickiego, która niedawno zaprezentowała nową Strategię Rozwoju Terenów Wiejskich Rejonu Solecznickiego na lata 2014-2020. Co nowego wnosi? Jakie priorytety wytyczono w dokumencie? Odpowiedzi na te pytaniarównież usłyszą Państwo w wywiadzie udzielonego w audycji Rozmowa Dnia.

Rozmówca Radia Wilno odniósł się również do kontrowersyjnie ocenianego funduszu specjalnego dla Litwy Południowo-Wschodniej.