logo

Wywiad z dr. Jarosławem Szarkiem

Nigdy nie zapomnimy o Polakach na Wileńszczyźnie” – w wywiadzie dla Radia Wilna powiedział dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który w dniach 22-23 złożył wizytę na Litwie.

Jednym z punktów programu pobytu na Litwie szefa IPN był udział w prezentacji książki „Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945”, która odbyła się w Wilnie we środę, 22 marca.  Dr Jarosław Szarek opowiedział o publikacji i czemu ma służyć.

Prezes przybliżył również obszary działalności Instytutu Pamięci Narodowej.

Szef IPN odniósł się m.in. do pytania, czy animozje polsko-litewskie nie stoją na przeszkodzie we współpracy naukowców z IPN z historykami i naukowcami z Litwy.

„IPN nie zapomina o Rodakach poza granicami kraju” – oświadczył prezes IPN poproszony o komentarz na temat sytuacji Polaków na Litwie.

„Bardzo ważne jest dotarcie do polskich szkół na Litwie” – powiedział dr Jarosław Szarek i za pośrednictwem Radia Wilno podziękował rodakom na Litwie za to, że zostali, mimo że nie było łatwo, zachowali tożsamość i są wierni wierze katolickiej.

Wywiad z dr. Jarosławem Szarkiem