logo

Wywiad z Wandą Bielską

O tym, co dobrego słychać w gminie Butrymańce rejonu solecznickiego, rozmawialiśmy dzisiaj z Panią Wandą Bielską, starostą gminy Butrymańce w rejonie solecznickim.

Zapytaliśmy starostę, co stanowi o wyjatkowosci gminy, co takiego mają Butrymańce, czego nie mają inne starostwa, Pani Wanda Bielska przybliżyła sytuację demograficzną w gminie, powiedziała, czy sporo młodych rodzin mieszka w Butrymańcach.

Starosta opwiedziała o inwestycjach poczynionych na terenie gminy, o projektach infrastrukturalnych, w tym realizowanych ze środków unijnych.

Starosta powiedziała, jak wygląda sytuacja w rolnictwie, czy młodzi ludzie stawiają na działalność rolniczą.

Pani Wanda Bielska opowiedziała o tym, jak wygląda współpraca gminy z młodymi mieszkańcami, z czym najczęściej przychodzą do starosty.

Z wywiadu dowiedzą się Państwo również o współpracy Butrymańc z partnerami w Polsce.

Wileńszczyzna słynie z gościnności, Butrymańce nie są wyjątkiem i częstymi goścmi w gminie są pielgrzymi.

Pani Wanda Bielska stwierdziła, że starostowie i administracja gmin w samorządach na Litwie są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich sytuację. Powiedziała, że nieraz starosta niesie również pomoc duchową pomoc, przywozi do domów starszych mieszkańców lekarza czy też do niego odwozi. „Jesteśmy blisko ludzi” – oswiadczyła.

Wywiad z Wandą Bielską