logo

Month: Marzec 2017

W programie „Ojcowizna” o zwrocie ziemi w dawnych wsiach sznurowych miasta Wilna

W programie „Ojcowizna” o zwrocie ziemi w dawnych wsiach sznurowych miasta Wilna

Mamy prawo płacić podatki, bez możliwości swobodnego dysponowania swoim majątkiem.

Program „Ojcowizna” służy nagłośnieniu problemów zwrotu ziemi dla Polaków na Litwie. W dzisiejszym wydaniu odwiedzimy panią Helenę Zienowicz, która opowie jak państwo litewskie zwraca ziemię w dawnych wsiach sznurowych miasta Wilna.

Wysłuchacie Państwo z jakimi trudnościami spotykają się prawowici właściciele ziemi w długiej drodze do potwierdzenia swojej własności. Okazuje się, że nawet jeśli uda się ziemię odzyskać, właściciele mają jedynie obowiązki np. płacenia podatków, nie mogą natomiast swobodnie dysponować swoim majątkiem. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż państwo zwróciło im kilka działek, jako własność łączną dla ponad 100 pretendentów na ziemię.

Właściciele są skazani sami na siebie. W dodatku są pod ciągłą presją, gdyż pojawiają się kupcy oferujący tak niską cenę za ziemię w Wilnie, że pieniędzy tych nie wystarczyłoby do pokrycia kosztów związanych z latami chodzenia do urzędów, czy nawet opłacenia podatku za ziemię.

W następnych programach dowiedzą się Państwo jakie istnieją możliwości rozwiązania problemów, o których opowiada pani Helena Zienowicz.

Wywiad z Waldemarem Klimaszewskim

Wywiad z Waldemarem Klimaszewskim

O polskiej oświacie w podwileńskich Mościszkach rozmawialiśmy dzisiaj w Radiu Wilno z Panem Waldemarem Klimaszewskim, dyrektorem Centrum Wielofunkcyjnego – Szkoły Podstawowej w Mościszkach.

Niedawno Szkoła Podstawowa w Mościszkach została przekształcona w Centrum Wielofunkcyjne. Zapytaliśmy dyrektora, czym się różni szkoła podstawowa od szkoły-centrum wielofunkcyjnego.

Dyrektor powiedział, co lub kto jest chlubą placówki w Mościszkach, z czego społeczność szkolna jest dumna najbardziej.

W szkole działa niemało kółek. Dyrektor opowiedział o zajęciach pozalekcyjnych uczniów, opowiedział o najnowszych projektach, w których bierze udział szkoła.

Szkoła od lat zabiega o możliwość obrania Jana Konrada Obsta za patrona. Zapytaliśmy Pana Dyrektora, jak sytuacja wygląda obecnie i czy są szanse, że placówka w Mościszkach będzie nosiła imię założyciela Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie.

Dyrektor opowiedział o możliwościach dzieci z Mościszek utrzymywania kontaktów z rodakami w Polsce i wyjazdów za granicę.

Wywiad z Danutą Narbut

Wywiad z Danutą Narbut

Gościem w studiu Radia Wilno była dzisiaj Pani Danuta Narbut, prezes Wileńskiego Forum Rodziców Polskich.
Zapytaliśmy Prezes, jak obecnie wygląda sytuacja wokół Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie. Gdzie są obecnie uczniowie gimnazjum wygnani z budynku na Antokolu.

Wczoraj odbyło się spotkanie w sprawie gimnazjum. Prezes opowiedziała, w jakim celu zebrała się społeczność szkolna i co zostało ustalone.

Sąd w Wilnie orzekł, że dzieci z Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie mają powrócić do budynku w dzielnicy Antokol. Prezes odniosła się do orzeczenia i jego wykonania, a także zasygnalizowała, że, niewykluczone, nie był to ostatni spór sądowy w sprawie szkoły im. Lelewela.

Przed kilkoma tygodniami w Gimnazjum Inżynierii im Joachima Lelewela w Wilnie zrealizowano projekt „DOM EDUKACYJNY DLA MOJEGO DZIECKA”. Były zabawy, konsultacje, rozmowy, dyskusje. Zapytaliśmy Danutę Narbut, czy przedsięwzięcie się udało i czy już nadsyłane są prace w ramach trwającego konkursu dziecięcej twórczości „Mój wolny dzień” organizowanego przez Wileńskie Forum Rodziców Polskich.

Prezes Wileńskiego Forum Rodziców Polskich podjęła również próbę nakreślenia prognozy w sprawie przyszłości tego wileńskiego gimnazjum.

Wywiad z Beatą Juknevičiūtė

Wywiad z Beatą Juknevičiūtė

O zawodzie logopedy, o problemach zaburzeń mowy u dziecka i sposobach ich likwidowania mówimy w Radiu Wilno w audycji Rozmowa Dnia z Logopedą Roku 2016 panią Beatą Juknevičiūtė.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Rozmowy Dnia są powtarzane w Radiu Wilno o godz. 14.30 i 17.30, a także są dostępne na kanale Youtube.

W audycji „Ojcowizna“ o długiej walce wilnianki o ziemię ojców

W audycji „Ojcowizna“ o długiej walce wilnianki o ziemię ojców

W audycji „Ojcowizna“ kontynuujemy spotkania z poszkodowanymi pretendentami na ziemię swoich ojców. Dziś w audycji gościliśmy mieszkankę Wilna p. Annę Jaremczuk, która opowiedziała o długiej walce o swoją ojcowiznę.

Pani Anna postanowiła za punkt honoru obronić swoją ojcowiznę i mimo 27 lat walki nadal nie poddaje się. Przeszła trudną drogę o udowodnienie swojej własności na Litwie, jednak nie znalazła tu sprawiedliwości i w 2009 roku postanowiła dochodzić swych praw przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Anna Jaremczuk nie tylko pilnuje swojej własności, ale też dba o prawdę historyczną. Ułożyła drzewo genologiczne i potwierdzeniem historycznym i pięknie potwierdzeniem archiwalnym wszystkich wydarzeń. Przyznała, że już spotkała się z faktem zmieniania historii jej rodziny. Przedstawiciele Rodziny p. Anny walczyli za „Wolność Waszą i Naszą”, za co byli zsyłani po powstaniu na Sybir. W czasie ostatniej wojny również bronili Wilna.

Pani Anna Jaremczuk napisała już sporo wierszy w różnych językach o miłości i pięknie naszego wspaniałego Wilna i tylko teraz nowy, współczesny Vilnius traktuje panią Annę po macoszemu.

Zapraszamy do słuchania audycji „Ojcowizna”.

Wywiad z Marianem Kuzborskim

Wywiad z Marianem Kuzborskim

W Radiu Wilno rozmawiano dzisiaj o oświacie polskiej w Trokach. Gościem Rozmowy Dnia był Pan Marian Kuzborski, dyrektor Gimnazjum w Trokach.

W audycji poruszony został temat zagrożeń dla oświaty polskiej w Trokach, rozmowa dotyczyła ciągłego reformowania systemu oświaty w kraju.

Dyrektor odpowiedział na pytanie, czy Polska dopomaga Gimnazjum w Trokach, opowiedział o dynamice zmiany liczby uczniów w placówce.

Marian Kuzborski powiedział w Radiu Wilno, jakie są mocne strony Gimnazjum.

Wywiad z Dariuszem Piotrem Bonisławskim

Wywiad z Dariuszem Piotrem Bonisławskim

Dzisiaj gościem telefonicznym Rozmowy Dnia był Pan Dariusz Piotr Bonisławski, nowy prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Zapytaliśmy m.in. Prezesa, czym dla niego jest ta nominacja.

Dariusz Piotr Bonisławski jest pomysłodawcą i współtwórcą przedsięwzięć służących edukacji polonijnej. W Rozmowie Dnia zapytaliśmy nowego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, czy polska społeczność na Litwie może liczyć na nowe kierownictwo organizacji w zabiegach o zachowanie stanu posiadania w dziedzinie oświaty.

Z wywiadu dowiedzą się ponadto Państwo, czy polska mniejszość na Litwie może w najbliższym czasie spodziewać się wizyty Dariusza Piotra Bonisławskiego na Litwie.

Nowy prezes opowiedział też o najbliższych planach na nowym stanowisku.

Wywiad z Jolantą Makowską

Wywiad z Jolantą Makowską

Radia Wilno kontynuuje cykl prezentacji szkół polskich Wilna i Wileńszczyzny i dzisiaj poznamy szkołę dla dorosłych – jedyną trójjęzyczną szkołę dla dorosłych na Litwie, w której nauczanie odbywa się również w języku polskim. W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy polonistkę Wileńskiego Centrum Edukacji Dorosłych panią Jolantę Makowską.

Zapraszamy do wysłuchania audycji Rozmowa Dnia, która jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godz. 9.30.

Rozmowy Dnia są powtarzane w Radiu Wilno o godz. 14.30 i 17.30.

Wywiad z Księdzem Tadeuszem Jasińskim

Wywiad z Księdzem Tadeuszem Jasińskim

Dzisiaj gościem Rozmowy Dnia był ksiądz Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii Ducha Świętego Wilnie. Zaczął się Wielki Post. Zapytaliśmy kapłana, jak mamy go należycie przeżyć jako ludzie wierzący, z czego powinniśmy np. zrezygnować.

W Radiu Wilno rozmawialiśmy dzisiaj o opacznym postrzeganiu poszczenia w tym okresie, bowiem niektórzy wierni uważają, że jeśli nie jedzą w piątek mięsa, to już poszczą.

Rozmowa dotyczyła również szerzącej się tendencji, zgodnie z którą coraz częściej spotykamy osoby, które powstrzymują się od spożywania posiłków mięsnych nie tylko w piątki przypadające w Wielkim Poście, ale w każdy piątek przez cały rok.

Dość powszechne jest mniemanie, że w dzień św. Józefa, przypadający 19 marca, dozwolone są zabawy. Zapytaliśmy księdza Tadeusza Jasińskiego, jak jest naprawdę.

W ubiegłym tygodniu w Wilnie odprawiona została Msza św. dziękczynna z okazji 60-lecia daru chrztu świętego Księdza. Rozmawialiśmy o tym, czy to wydarzenie może zapoczątkować na Wileńszczyźnie nową tradycję. Odpowiedź księdza jak najbardziej napawa optymizmem, a tego, jaka była odpowiedź, dowiedzą się Państwo z wywiadu, którego można posłuchać poniżej.

W programie „Ojcowizna” o kolejce na działkę pod zabudowę w Wilnie

W programie „Ojcowizna” o kolejce na działkę pod zabudowę w Wilnie

Najnowszy odcinek audycji „Ojcowizna“ poświęcony został w całości problemowi kolejki na działkę pod zabudowę w mieście Wilnie.

Od momentu rozpoczęcia reformy rolnej mieszkańcy składali podania o zwrot swojej ojcowizny, w tym również mieszkańcy Wilna. Proces zwrotu ojcowizny w mieście był utrudniony, gdyż czasami posiadana przed wojną ziemia już była zajęta. Państwo podjęło zadania, aby zrekompensować zajętą ojcowiznę działki pod zabudowę. W tym celu został sporządzony spis osób oczekujących na rekompensatę w postaci działki pod zabudowę do wysokości 12 arów.

Piękny pomysł, ale realizacja już całkiem odmienna. Niekończące się zmiany ustawowe oraz wygórowane wymogi formalne doprowadzali do niekończących się zmian w wykazie osób oczekujących na swoją działkę. Pretendenci byli zmuszani do nieustającego uzupełniania swoich teczek własnościowych przez różnego rodzaju wymogi prawne, ale czasami też przez pomysły samych urzędników regulacji rolnej. Zdarzało się, że czasami błahe odstępstwo, brak dokumentu, o którym pretendent nawet nie był informowany, było pretekstem do zmiany pozycji na liście osób oczekujących bądź skreślenie takiej osoby z listy w ogóle. Właśnie o takim bezprawnym skreśleniu z listy opowiedział pan Edmund Szot, mieszkaniec Wilna.

W drugiej części programu poprosiliśmy o komentarz prawny o naruszeniach dotyczących kolejki na działkę pod zabudowę w mieście Wilnie pana mecenasa Grzegorza Saksona, prezesa Związku Prawników Polaków na Litwie.

Zapraszamy do wysłuchania programu „Ojcowizna”.