logo

Wywiad z Henrykiem Malewskim

Dzisiaj w studiu Radia Wilno gościliśmy Pana Profesora Henryka Malewskiego, prezesa Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, który przybliżył główne kierunki działalności organizacji, powiedział, ilu naukowców zrzesza.

W Rozmowie Dnia został poruszony temat odbudowywania na Litwie warstwy inteligencji polskiej.

Prof. H. Malewski mówił w wywiadzie o trudnym starcie młodych naukowców na Litwie.

„Mamy czym się pochwalić” – dobiegającą końca kadencję obecnego zarządu Stowarzyszenia ocenił prezes organizacji. Prof. H. Malewski wymienił m.in. zorganizowanie 3 dużych konferencji mięszynarodowych.

W 2015 roku Stowarzyszenie zorganizowało konferencję nt. praw językowych mniejszości narodowych.

Rok później organizacja zaprosiła na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?”.

Za tydzień zaś Stowarzyszenie zaprosi na obrady pt. „Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro”.

Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy powiedział, że organizacja wydaje Rocznik, a także inne publikacje.

Profesor ocenił projekt unijny „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, w którym udział bierze obecnie Stowarzyszenie, a także opowiedział o szeregu innych zrealizowanych projektów.

Prezes Stowarzyszenia opowiedział o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez kierowaną przez niego organizację.

Prezes opowiedział również o niedawno rozstrzygniętym konkursie na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny.

Wywiad z Henrykiem Malewskim