logo

Wileński poeta i prozaik Wojciech Piotrowicz jako tłumacz liryki Pauliusa Širvysa

Paulius Širvys – litewski poeta, dziennikarz i redaktor urodził się w 1920 r. we wsi Padustėlis we wschodniej Litwie. Jego życiorys jest przesiąknięty na wskroś wydarzeniami, ponieważ poeta najpierw ukończył szkołę rolniczą, następnie uczył się w podoficerskiej szkole piechoty, podczas wojny walczył w szeregach Armii Czerwonej, dwukrotnie przebywał w niemieckiej niewoli. W 1945 r. został ciężko ranny i zwolniony ze służby. Po wojnie pracował w redakcjach różnych gazet i czasopism literackich, ukończył studia w moskiewskim Instytucie Literatury im. Gorkiego. Po studiach był korespondentem czasopism dla młodzieży Moksleivis i Genys. Był też marynarzem, a później sternikiem w Kłajpedzkiej Flocie Rybackiej. Zmarł w 1979 r. i jest pochowany na wileńskim Cmentarzu Antokolskim.

Za życia wydał 6 zbiorków poetyckich, a po Jego śmierci drukiem ukazało się nawet kilkanaście tomików, ale tomik pt. „Pociechy udziela nam pieśń”, o którym idzie mowa w programie radiowym, jest pierwszym wydaniem przełożonym na język polski. Przekładu dokonał Wojciech Piotrowicz – znany wileński poeta, prozaik i tłumacz.

Tomik zatytułowany „Pociechy udziela nam pieśń” został wydany w 2020 r. w Wilnie. Autorem ilustracji zamieszczonych w tej edycji jest cieszący się dobrą renomą malarz wileński – Czesław Połoński.

Wiersze, które stanowią treść wydanego zbiorku, pochodzą z książki „Ilgesys – ta giesmė”, wydanej w 1977 r.

Wileński poeta i prozaik Wojciech Piotrowicz jako tłumacz liryki Pauliusa Širvysa
Tagged on: