logo

Wspomnienia o Janie Koziczu – poecie wileńskim, „chłopaku z Żelaznej Chatki”

Wspominając poetę należy zaznaczyć, że z zawodu był zecerem-drukarzem, którego dorobek twórczy liczy osiem tomików poetyckich oraz książki opowiadań pt. „Moja przyjaźń z przyrodą”.

O sobie mówił: „Jestem chłopakiem z Żelaznej Chatki”, a swoją poezję określał jako „pisanie po nocach dla uspokojenia umęczonego codziennym trudem drukarza, ducha”.

Śp. Jan Kozicz, wileński autor – poeta i prozaik, urodził się i mieszkał w Wilnie przy ul. Żelazna Chatka, obecnie ul. Geleżinė, w latach 1945-2021. Zmarł w wieku niespełna 76 lat – 21 kwietnia ubiegłego roku. Jest pochowany w Wilnie na Starej Rossie.

Wspomnienia o Janie Koziczu – poecie wileńskim, „chłopaku z Żelaznej Chatki”
Tagged on: