logo

„Okienko Liryczne” o Adamie Lizakowskim

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”, w którym witając Światowy Dzień Poezji czytane są wiersze poetów polonijnych, mianowicie wiersze poety, prozaika otaz tłumacza Adama Lizakowskiego, który pochodzi z Polski, a mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Tam pracuje jako wykładowca na wyższej uczelni, jest promotorem polskiej kultury w USA. Poeta i działacz dotychczas osiągnął wiele sukcesów twórczych oraz zawodowych, za owocną pracę twórczą na rzecz ojczyzny w swoim czasie został odznaczony Kawalerskim Krzyżem Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Poeta prawie co roku odwiedza Wilno, by uczestniczyć w festywalu literacko-muzycznym „Maj nad Wilią”. A przed kilkoma laty Adam Lizakowski był gościem „Okienka Lirycznego”.

Dlatego wszystkich zaciekawionych zapraszamy do archiwum „Okienka Lirycznego” na stronie internetowej Radia Wilno, gdzie są zachowane rozmowy oraz prezentacje twórczości wszystkich gości naszej audycji.

Natomiast w dzisiejszej audycji będą czytane utwory z tomiku „Wiersze spod Krzywej Wieży”, w którym autor opiewa dzieje bardzo bliskiej jego sercu miejscowości, a jednocześnie i dzieje historyczne całej Polski, do której tęskni i często ją odwiedza.

„Okienko Liryczne” o Adamie Lizakowskim
Tagged on: