logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Janiną Norkūnienė. 2020-08-01. 1 część.

Janina Norkūnienė – jest etnografem, lektorem etyki, nauczycielką muzyki i kultury etnicznej, kieruje Izbą Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach, od wielu lat kieruje etnograficznym zespołem palmiarek ,,Cicha Nowinka”, jest autorką kilku książek, w których opisała życie etnograficzne mieszkańców Wileńszczyzny, jest także mistrzynią ludową.Pani Janina urodziła się we wsi Żeronie w rejonie trockim, ukończyła Rudziską Szkołę Średnią, następnie została absolwentką Wyższej Szkoły Muzycznej im Tallata-Kelpszy w Wilnie, gdzie zdobyła zawód chórmistrza, zatem kontynuowała naukę chóroderygencji i została także absolwentką Wydziału Kultury Państwowego Konserwatorium w Kłajpedzie.

W audycji wzięła udział także Irena Jodko, wieloletnia członkini zespołu etnograficznego „Cicha Nowinka”, znana palmiarka, rzemieślniczka z Izby Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Janiną Norkūnienė. 2020-08-01. 1 część.