logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Janiną Norkūnienė. 2020-08-08. 2 część.

Wielofunkcyjność – to odpowiednie określenie działalności twórczej oraz zawodowej Janiny Norkūnienė.

Pani Janina jest etnografem, lektorem etyki, nauczycielką muzyki i kultury etnicznej, kieruje Izbą Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach, od wielu lat kieruje etnograficznym zespołem palmiarek ,,Cicha Nowinka”, jest autorką kilku książek, w których opisała życie etnograficzne mieszkańców Wileńszczyzny, jest także mistrzynią ludową.

Urodziła się we wsi Żeronie w rejonie trockim, ukończyła Rudziską Szkołę Średnią, następnie została absolwentką Wyższej Szkoły Muzycznej im Tallata-Kelpszy w Wilnie, gdzie zdobyła zawód chórmistrza, zatem kontynuowała naukę chóroderygencji i została także absolwentką Wydziału Kultury Państwowego Konserwatorium w Kłajpedzie.

W audycji, którą polecamy do wysłuchania, pani Janina zaprezentowała solo kilka piosenek. Wykonawczyni ma piękną barwę głosu. Wiele lat śpiewała w chórze Radia Litewskiego, któremu wiele zawdzięcza i z którym odbyła wiele występów gościnnych.

W audycji wzięła udział także Irena Jodko, wieloletnia członkini zespołu etnograficznego „Cicha Nowinka”, znana palmiarka, rzemieślniczka z Izby Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Janiną Norkūnienė. 2020-08-08. 2 część.