logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Aleksandrem Kalinowym. 2020-07-25.

„Okienko Liryczne”, którego gościem jest Aleksander Kalinow – muzyk urodzony w Wilnie, obecnie mieszkający w Niemenczynie w rejonie wileńskim.Aleksander Kalinow ukończył wileńską szkołę Nr 37, jest absolwentem Wileńskiej Dziesięcioletniej Szkoły Muzycznej im. Balysa Dvarionasa oraz Wileńskiego Konserwatorium im. Tałłata-Kelpszy. Gra na skrzypcach oraz fortepianie. Ponadto komponuje muzykę przede wszystkim do tekstów wileńskich autorów. Zapytany o nagrody za twórczą działalność odpowiedział, że największą nagrodą dla muzyka jest – uznanie ludzi!Uznanie ludzi oraz popularność utalentowanemu skrzypkowi wileńskiemu towarzyszy już od wielu, wielu lat.

Sukcesywną drogę artystyczną muzyk rozpoczął u schyłku ub. wieku, podczas, gdy wspólnie z „Kapelą Kaziuka Wileńskiego” (kier. Józef Bożerodzki) podbijał serca miłośników muzyki w stylu folkowym, w której uczestniczył 15 lat.

Następnie udzielał się formacjom „Sami swoi”, „Wilniuki”, obecnie gra w „Kapeli Dworskiej”, która od kilku lat rozpoczęła działalność artystyczną w miasteczku Mejszagoła w rejonie wileńskim.

W niniejszej audycji, którą proponujemy Państwa uwadze, drodzy Słuchacze, poza rozmową z Panem Aleksandrem, brzmią także utwory w wykonaniu „Kapeli Kaziuka Wileńskiego”, Aleksander Kalinow gra na skrzypcach.

Zapraszamy!

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Aleksandrem Kalinowym. 2020-07-25.