logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Ireną Duchowską.2020-07-18.

„Okienko Liryczne” z Ireną Duchowską, poetką, autorką szeregu tomików, inicjatorką oraz organizatorką zaistnienia antologii „Znad Laudy i Niewiaży”.
Jirena Duchowska jako poetka debiutowała zbiorkiem „Znad Issy” w 2004 r.

Dotąd wydała szereg tomików. Ostatnią edycją jej twórczości jest tomik „W zielonej dolinie”.
Autorka jest członkinią Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego w Polsce oraz Stowarzyszenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie.

Urodziła się i dorastała w miejscowości Słomianka w rejonie wileńskim, obecnie mieszka w Akademii w rejonie kiejdańskim, z zawodu jest pedagogiem, ukończyła Wileński Instytut Pedagogiczny.

Za działalność polonijną jest nagrodzona Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie jest odznaczona Złotą Odznaką Związku Polaków na Litwie.

Irena Duchowska jest aktywną organizatorką imprez połączonych z promocją polskiej kultury na Litwie. Co roku od szeregu lat z własnej inicjatywy organizuje Dni Polskiej Kultury na Laudzie i Żmudzi, w ramach których odbywają się również spotkania z autorami słowa poetyckiego.

W br. ma odbyć się już 18. Festyn Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Ireną Duchowską.2020-07-18.