logo

Dr hab. Adam Doliwa dla Radia Wilno o trzynastym roku działalności Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie

1 października Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie rozpoczął trzynasty rok swej działalności.Jest to jedyna zagraniczna filia uczelni wyższych Rzeczypospolitej Polskiej i jedyna filia uczelni zagranicznej na Litwie. Rok akademicki 2019/2020 Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie spotyka z nowym kierownikiem – jest to dyrektor Filii, doktor habilitowany Adam Doliwa, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Pan profesor uprzejmie zgodził się wystąpić w audycji „Rozmowa Dnia” Radia Wilno.

Dr hab. Adam Doliwa dla Radia Wilno o trzynastym roku działalności Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie