logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Marzeną Mackojć-Sinkevičienė. 2019-11-30.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne”. Z udziałem poetki Marzeny Mackojć-Sinkevičienė, wilnianki, absolwentki Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Uniwersytetu Wileńskiego (Wydział Fizyki). Obecnie doktorantki i pracownika naukowego w Laboratorium Fizyki i Technologii Kwantowych Państwowego Centrum Badań Fizycznych i Technologii; autorki kilku tomików, która w 2009 r. debiutowała tomikiem „Pytasz, kim jestem”.

Po udanym debiucie wiersze Marzeny Mackojć-Sinkevičienė były zamieszczane w wielu pismach i antologiach, ukazujących się w kraju i za granicą, w tym tłumaczone na języki obce.

W swoim czasie młoda poetka została inicjatorką założenia twórczego koła literackiego Nowa Awangarda Wileńska, zrzeszyła wileńską twórczą młodzież i jednogłośnie została wybrana na przewodniczącą tego ugrupowania młodzieżowego, które przez kilka lat owocnie działało.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Marzeną Mackojć-Sinkevičienė. 2019-11-30.