logo

Józef Kwiatkowski dla Radia Wilno o 25. edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”

20 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się uroczyste podsumowanie jubileuszowej – 25. edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”.Organizatorem konkursu, klasyfikującego i wyłaniającego najlepsze polskie szkoły na Litwie, jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Audycja „Rozmowa Dnia” Radia Wilno gości u prezesa tej organizacji pana Józefa Kwiatkowskiego.

Józef Kwiatkowski dla Radia Wilno o 25. edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”