logo

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Teresą Suchocką. 2019-11-23.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” – prezentacja twórców strof poetyckich, wierszy napisanych w języku polskim. Gościem audycji jest Teresa Suchocka, ejszyszczanka – absolwentka Ejszyskiej Szkoły Średniej (obecnie Gimnazjum w Ejszyszkach), Wydziału Polonistyki i Historii Instytutu Pedagogicznego w Wilnie, Dziennikarstwa i Politologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Filologii Angielskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, poetka, pedagog, dziennikarz oraz kierowniczka Domu Kultury w Ejszyszkach w rejonie solecznickim.

W „Okienku Lirycznym” poetka prezentuje swoją twórczość, dzieli się wrażeniami z pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, opowiada o swej pracy i działalności Domu Kultury w Ejszyszkach, którym kieruje.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z Teresą Suchocką. 2019-11-23.