logo

Janina Nowicka dla Radia Wilno o Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie

24 kwietnia społeczność Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie (rejon wileński) przeżywała podwójną uroczystość – poświęcenie szkolnego sztandaru oraz 100-lecie szkolnictwa w Pakienie.
 
Święto rozpoczęło się od ceremonii przekazania i poświęcenia szkolnego sztandaru. Widnieje na nim, na zielonym tle, patron szkoły – poeta, noblista Czesław Miłosz oraz jego słowa: „Co zdążysz zrobić, to zostanie…”. Nadany szkole sztandar poświęcił i całą społeczność szkolną pobłogosławił proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela w Ławaryszkach, ksiądz Paweł Palul.

O uroczystości, jak również i o samej szkole w audycji „Rozmowa Dnia” Radia Wilno mówiliśmy z dyrektor tej placówki panią Janiną Nowicką.

Janina Nowicka dla Radia Wilno o Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie