logo

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Władysława Orszewska-Kursevičienė. 2019-05-11.

Radio Wilno. „Okienko Liryczne” z udziałem Władysławy Orszewskiej-Kursevičienė, poetki, autorki kilku edycji książkowych: zbiorku „Ścieżka mego życia” oraz innych wydań, w tym napisanych prozą w i jęz. polskim, i litewskim. W swoich edycjach książkowych autorka przede wszystkim opisała dzieje miejscowości Daugirdiškės, do niedawna należącej do rejonu trockiego, a obecnie – w gestii samorządu elektreńskiego .

Chociaż urodzona jest w rejonie szyrwinckim, jednakże po ukończeniu Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego (Litewski Uniwertsytet Edukologiczny), została skierowana i podjęła pracę w szkole w Daugirdiškės. Odtąd tu pozostała „na dobre i na złe” zachowując w sercu i przelewając na papier emocje i fascynacje, wspomnienia i smutki, czyniąc to najczęściej w języku ojczystym.

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Władysława Orszewska-Kursevičienė. 2019-05-11.