logo

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Anna Adamowicz o śp. Anieli Mikielewicz. 2019-05-18.

Radio Wilno. Audycja „Okienko Liryczne” tym razem proponuje uwadze Państwa twórczość poetki o patriotycznym nastawieniu. Zmarłej przed kilkoma laty twórczyni słowa kresowego – śp. Anieli Mikielewicz. Jej dorobek to wiersze, które okazyjnie bądź z serca przepełnionego miłością do mowy ojczystej rodziły się we wrażliwej duszy, urodzonej w szlacheckim zaścianku Hajdaniszki, należącego do parafii Jęczmieniszki w rej. wileńskim.

Wiersze Anieli Mikielewicz prezentuje – Anna Adamowicz – córka poetki – dobrze znana i zasłużona dla rozwoju kultury polskiej na Wileńszczyźnie oraz edukacji narodowej. Z zawodu jest pedagogiem z ogromnym stażem pracy. Anna Adamowicz także pisze wiersze.

PS. Swoją twórczość Anna Adamowicz zaprezentowała w zeszłorocznej edycji „Okienka Lirycznego”. W audycji była mowa także i o działalności Anny Adamowicz na niwie szkolnictwa i kultury ojczystej Wileńszczyzny.

Radio Wilno. Okienko Liryczne. Anna Adamowicz o śp. Anieli Mikielewicz. 2019-05-18.