logo

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Faustyna Zawalska. 2018-04-21

Radio Wilno. W „Okienku Lirycznym” Faustyna Zawalska – uzdolniona muzycznie i literacko wilnianka. Absolwentka szkoły muzycznej. Gra na skrzypcach i fortepianie. Faustyna pisze wiersze i uczestniczy w konkursach literackich, podczas których jej twórczość jest zazwyczaj wyróżniana spośród wielu autorów. Obecnie jest na pierwszym roku Wileńskiego Kolegium Pielęgniarstwa.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Faustyna Zawalska. 2018-04-21