logo

Waldemar Paruch dla Radia Wilno o prawach Polaków na Litwie

W dniach 19-21 kwietnia w Domu Kultury Polskiej odbywa się V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod tytułem „Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie“. Konferencję organizuje Stowarzyszenie Naukowców Polaków na Litwie.

Wśród wielu wybitnych gości – profesorów, doktorów historii, socjologii, prawników, ekonomistów, politologów z Litwy i Polski na konferencję przybył, m.in. doradca Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu Polski, profesor, doktor habilitowany Waldemar Paruch z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wygłosił on referat pt. „Między narodem politycznym a etniczno-kulturowym: narody w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku“.

Pan profesor także uprzejmie zgodził się udzielić wywiadu dla Radia Wilno.

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Rozmowa Dnia”, która jest emitowana w Radiu Wilno o godz. 9.30. „Rozmowy Dnia” są powtarzane o godz. 14.30 i 17.30.

Waldemar Paruch dla Radia Wilno o prawach Polaków na Litwie