logo

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Tomasz Tamošiūnas. 2018-04-14

Radio Wilno: „Okienko Liryczne”, z Tomaszem Tamošiūnasem – młodym, ale już dobrze znanym poetą, który urodził się w Wilnie, zdał maturę w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, obok gimnazjum ukończył również Szkołę Plastyczną im. Justinasa Vienožinskisa, jest absolwentem Uniwersytetu im. Michała Romera.

Okienko Liryczne. Radio Wilno. Tomasz Tamošiūnas. 2018-04-14