logo

Wywiad z Henryką Sokołowską

Gościem Rozmowy Dnia była dzisiaj dr Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, która opowiedziała m.in. o niedawnym wyjeździe wykładowców i studentów do Polski w ramach programu „A to Polska właśnie”, czyli o edukacji Polaków w salach uczelnianych i poza nimi.

Zapytaliśmy dr Henrykę Sokołowską o tym, jak się ma polonistyka na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym, o misji i głównych celach Centrum.

KIerownik Centrum powiedziała, czy wykłady dla studentów polonistyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym prowadzą wykładowcy z Polski, przybliżyła współpracę Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej ze szkołami polskimi na Litwie.

Nasza dzisiejsza rozmówczyni jest współzałożycielką Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, zapytaliśmy więc w Rozmowie Dnia, co robi organizacja.

Wywiad z Henryką Sokołowską